Naar artikel

Gebruik van smartphones en touchscreens in auto

Standpunt ANWB


Wat vindt de ANWB?

Afleiding door het gebruik van smartphones en ingebouwde touchscreens tijdens het rijden is een groot risico voor de verkeersveiligheid. De afleiding die ontstaat door het gebruik van social media en (handheld) bellen zijn in het bijzonder gevaarlijk. Uit onderzoek blijkt dat de kans op een ongeluk als je appt tijdens het rijden met maar liefst 2,4x toeneemt.

De ANWB ziet in handhaving op het verbod een belangrijke interventie om de verkeersveiligheid in Nederland te vergroten. Daarnaast moedigen wij alle weggebruikers aan om MONO te rijden. 

De ANWB pleit niet voor een  verbod op smartphone- of touchscreen gebruik in de auto. Rijtaakondersteunende functies kunnen namelijk bijdragen aan meer verkeersveiligheid of een betere doorstroming. Zo geven routenavigatie-apps verkeersinformatie en waarschuwingen voor potentieel gevaarlijke situaties. Deze functionaliteiten moeten dan wel op een zodanige manier gebruikt kunnen worden dat dit geen negatieve invloed heeft op de rijtaak, namelijk door de route voor het wegrijden in te stellen en de telefoon in een telefoonhouder te klemmen. 

Het onderwerp afleiding in het verkeer’ is één van de punten in het verkeerveiligheidsmanifest dat de ANWB samen met 31 andere organisaties recent heeft aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. 

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 25-03-2022)

Zie ook

Apps tegen afleiding in het verkeer (test 2019)
Vragen aan ANWB Experts over gebruik smartphones
Laat je niet afleiden