Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Spitsstrook

Standpunt ANWB

Wat vindt de ANWB?

De ANWB vindt het belangrijk dat je veilig van A naar B komt. Een vluchtstrook is nodig om in geval van pech of van een ongeval op een veilige plek te kunnen staan en om het andere verkeer niet te hinderen. Door de toegenomen drukte kan het nodig zijn om tijdelijk de vluchtstrook om te zetten in een extra rijstrook: de spitsstrook; de doorstroming wordt er beter van. Extra voorzieningen zoals pechhavens, harde berm en camerabewaking zijn dan wel een vereiste om zoveel mogelijk te voorkomen dat gestrande weggebruikers risico lopen. 

Maar omdat de verkeersdrukte niet minder wordt, maar structureel  toeneemt vindt de ANWB dat structureel een extra rijstrook moet worden aangelegd; met behoud van vluchtstrook. De mensen die wel eens met pech hebben gestaan kennen de waarde van de vluchtstrook.

Spitsstroken die links van de weg liggen zijn vaak relatief smal en worden geopend met een lagere maximum snelheid. De ANWB vindt dat deze spitsstroken moeten worden omgebouwd tot een volwaardige veilige rijstrook die altijd open kan zijn. Op die manier wordt én de verkeersveiligheid én de doorstroming verbeterd. Ook moet onderzocht worden of bij deze spitsstroken een lagere maximumsnelheid nodig is.

Wat doet de ANWB?

De ANWB heeft de politiek opgeroepen om te onderzoeken welke spitsstroken op korte termijn tot volwaardige rijstrook kunnen worden omgebouwd. Ook heeft de ANWB gevraagd om de vluchtstroken te handhaven met het oog op de verkeersveiligheid.

Momenteel vinden er regelmatig ongevallen plaats doordat rode kruizen boven rijstroken worden genegeerd. Voordat de spitsstroken werden aangelegd, had het rode kruis een bijzonder dwingende betekenis. Toen het rode kruis ook werd ingezet bij de spitsstroken, nam het dwingende karakter van het rode kruis af. Dit betekent dat het er momenteel extra ongevallen plaatsvinden als een rode kruis wordt genegeerd in geval van pech of wegwerkzaamheden. De ANWB vindt dat de betekenis van het rode kruis eenduidig en onomstreden moet zijn. Dit zien we tevens als extra argument de spitsstroken om te bouwen naar volwaardige rijstrook.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 24-07-2023)

Zie ook

Vragen aan ANWB Experts over de spitsstrook