Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aanpassing voorwaarden vroegboekkorting Intercity Brussel

Standpunt ANWB

De NS heeft de consumentenorganisaties in het LOCOV (Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer), waaronder de ANWB, advies gevraagd over de aanpassing van de voorwaarden voor de Early Bird-tarieven op de Intercity Brussel. Early-Bird tarieven maken het de reiziger mogelijk om voor een gereduceerd tarief te reizen wanneer de reis minimaal 7 dagen van tevoren wordt geboekt. Het gekochte kaartje is vervolgens geldig voor elke trein op de reisdag.

Spreiding en hogere tarieven

Omdat afgelopen zomer de Intercity Brussel een erg hoge vervoersvraag kende, met piekmomenten, wil NS de voorwaarden van het Early-bird tarief komende zomer zo aanpassen dat er meer spreiding van de reizigers over de dag wordt bereikt. Concreet betekent dit dat het Early-Bird ticket gekoppeld gaat worden aan een specifieke trein. Bovendien wordt het aantal beschikbare Early-Bird tickets afgestemd op de te verwachte drukte in de trein.
Tevens worden de prijzen afhankelijk van de gekozen reistijdstippen. In de spits en delen van de randen van de spits gaat op alle dagen het huidige, duurdere, vrijdag -zondag tarief gehanteerd worden. In de daluren en delen van de randen van de spits gaat op alle dagen het huidige maandag-donderdag tarief gelden.

Wat vindt de ANWB?

Wanneer de vraag hoger is dan de geboden capaciteit vinden wij het in eerste instantie noodzakelijk de capaciteit uit te breiden. Het gemiddeld duurder maken van de reizen en het beperken van de flexibiliteit om op de reisdag zelf nog het reismoment te kiezen vinden wij principieel onjuist. Er zijn voor de reiziger minder ingrijpende manieren denkbaar om de capaciteit en het aantal reizigers in de Intercity Brussel te beïnvloeden.

  • Met de instroom van ICNG (Intercity Nieuwe Generatie) voor de binnenlandse treindienst kunnen de vrijkomende treinstellen voor binnenlands verkeer gebruikt gaan worden voor hogere frequenties richting België (al dan niet tot Antwerpen).
  • Tot voor kort was Eurostar naar Londen toegankelijk voor ritten tussen Amsterdam en Brussel. Dit wordt niet meer aangeboden, met de argumentatie dat er voldoende capaciteit zou zijn in de Intercity Brussel. Nu dit volgens deze adviesaanvraag over Early-Bird niet het geval meer blijkt te zijn, kan deze maatregel worden teruggedraaid, en de Eurostar weer open worden gesteld voor ritten tussen Amsterdam en Brussel.
  • Door capaciteitsproblemen bij Thalys naar Parijs afgelopen zomer is deze regelmatig uitverkocht. Dit kan de vraag naar extra stoelen in Intercity Brussel op piekmomenten deels verklaren. Een hogere frequentie van Thalys en het verlengen van de bestaande treinen kan dit verbeteren, en de verschuiving naar Intercity Brussel beperken.

Zie ook

Volledige advies van de consumentorganisaties in het LOCOV

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 02-05-2023)