Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Behoud de ponten in Gelderland

12 januari 2023 Steun de petitie

Het Gelders Verenfonds, dat via subsidies de exploitatietekorten van veerponten aanvult, raakt leeg. De provincie Gelderland wil geen financiële bijdrage meer leveren aan het fonds. Hierdoor dreigt extra prijsverhoging voor gebruikers, minder varen of zelfs verdwijnen voor tientallen ponten. Tienduizenden inwoners, scholieren, fietsers en wandelaars zouden dan gedupeerd zijn.

De Veerpontencoalitie van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet luiden de noodklok en roepen de provincie Gelderland op om met een structurele oplossing voor het behoud van de veerponten te komen

Petitie voor behoud van de veren

De partijen voeren een gezamenlijke actie voor het behoud van de veren, vaartijden en betaalbaarheid. Een petitie moet de provincie Gelderland op andere gedachten brengen. “Met hun handtekening laten inwoners, scholieren, fietsers en wandelaars zien dat ze boos zijn. De veren zijn belangrijke verbindingen om bij voorzieningen en scholen te komen, maar ook om een recreatief of sportief rondje te kunnen fietsen of wandelen. Ook zijn ze van betekenis voor de fijnmazigheid van het recreatieve netwerk. Door verdwijning ontstaan nieuwe barrières, vaak onbedoeld. Bovendien hebben ze een hoge attractiewaarde en zorgen ze voor een typisch Nederlandse beleving. ”, aldus directeur Eric Nijland van het Fietsplatform. Als ondertekenaar van de petitie vraag je de provincie Gelderland om de veren in de vaart te houden. Of als het echt niet anders kan met een volwaardig alternatief op dezelfde plek te komen.

Maatschappelijk betekenis

Provincie Gelderland is een waterrijke provincie en dus is het belang van de veren groot. Dat geldt voor de duurzame economie en het toerisme, maar zeker ook voor sociaal-maatschappelijke zaken. Veerponten zijn essentiële, en in de beleving plezierige schakels voor beperking van de reiskilometers naar werk en school, tijdens wandel- en fietsroutes en voor lokale recreatie. Tevens verbinden ze gemeenschappen met elkaar en hun voorzieningen. De gemiddelde omweg bij het verdwijnen van één veer is ruim 17 kilometer. Het alternatief bestaat uit onveiligere wegen inclusief steile hellingen. Zonder veren is de mobiliteit minder groen, kost het meer tijd en wordt fietsen en wandelen ontmoedigd. “We verzoeken de provincie Gelderland om al het mogelijke te blijven doen om het uit de vaart halen van de veerverbindingen, tariefsverhoging of beperken van de verbinding te voorkomen. Als het op termijn in stand houden van de veerverbindingen geen optie is, dan dringen we aan op nieuw te ontwikkelen alternatieven op dezelfde plek zoals een fiets- en wandelbrug. Zolang het alternatief er niet is, moet de veerverbinding in de vaart blijven.”, aldus Esther van Garderen, directeur Fietsersbond.

Naar de petitie

 

Zie ook: ANWB Belangenbehartiging