Waterstof

Waterstof, het nieuwe goud?

We zitten momenteel in een energietransitie. Dat wil zeggen: we stappen over van fossiele naar duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Waterstof komt ook steeds vaker ter sprake en lijkt het ei van Columbus. Is de elektrische waterstofauto de betere optie ten opzichte van de elektrische auto met batterij?

Wat is waterstof?

Water is met stroom om te zetten naar waterstof en zuurstof. Dit proces heet elektrolyse. Waterstof (H2) is een brandbaar gas, dat je kunt opslaan en distribueren, net zoals we dat met aardgas gewend zijn. Zo zou je zelfs een woning of complete energiecentrale op waterstof kunnen stoken, maar in een ideale wereld doen we dat alleen met groene stroom. Waterstofgas is iets totaal anders, dat is slechts een element van waterstof.

Brandstofcel met waterstof in plaats van batterij

Er wordt vaak gesproken over de auto op waterstof. Het gaat dan eigenlijk om een auto met elektromotor die in plaats van een accu een eigen energiecentrale aan boord heeft: een brandstofcel. In die brandstofcel wordt waterstof met zuurstof verbonden en daarbij komt energie vrij. Waterstof tanken duurt minder lang dan een accubatterij opladen en daarna kun je weer honderden kilometers vooruit.

Grijze waterstof en groene waterstof

Praat je over waterstof in combinatie met duurzaamheid, dan is groene waterstof eigenlijk de enige optie. Die wordt geproduceerd met stroom van windmolens of zonneparken, waarbij geen CO2 vrijkomt. Bovendien kan op die manier overtollige stroom worden omgezet in de productie van waterstof, zodat er sprake is van energieopslag. Grijze waterstof wordt gemaakt met olie, gas of steenkool en geniet zeker niet de voorkeur.

Is er toekomst voor de waterstofmotor?

De autofabrikanten zijn al decennialang bezig met het zoeken naar alternatieve brandstoffen voor de verbrandingsmotor. Diesel, lpg en aardgas zijn bekend, maar er is ook volop geëxperimenteerd met waterstof als brandstof. Een verbrandingsmotor kan daar in principe prima op draaien, maar afgezet tegen het veel hogere rendement van een elektromotor lijkt er geen toekomst te zijn voor waterstof als brandstof voor een verbrandingsmotor.

Waterstof tanken

Ten opzichte van de elektrische auto met batterij heeft de waterstofauto een belangrijk nadeel: een laadpunt of stopcontact tref je overal, een tankstation voor waterstof vrijwel nergens. Nederland telt momenteel vijftien waterstoftankstations die voor het publiek geopend zijn. Het tanken van waterstof duurt niet langer dan het tanken van diesel of benzine.

Voor- en nadelen van de waterstofauto

Het belangrijkste voordeel van een waterstof-elektrische auto is het feit dat tanken veel sneller gaat dan het opladen van een batterij-elektrische auto. Nadelen zijn de hoge aanschafprijs (die gaat al snel naar € 70.000) en het geringe aantal waterstoftankstations.