Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Samen kom je verder

14 november 2019 Partnership belangrijk voor innovatie in nieuwe mobiliteitsdiensten

De mobiliteitsmarkt heeft te maken met grote veranderingen. Daarom wordt er door talloze bedrijven gewerkt aan innovatieve diensten en producten. Zoeken naar partners die versterkend werken voor innovatie zijn hierbij van groot belang. Want ‘samen kom je verder’.

De mobiliteitsmarkt ontwikkelt zich in rap tempo. Tot een aantal jaren geleden zag de markt er veel eenduidiger uit dan nu; men bezat een auto of een tweewieler en er werd alleen geleased vanuit de zaak. En natuurlijk de groep die gebruikt maakte van een OV-abonnement. Maar nu is de vraag uit de markt veel diverser. Klanten willen niet meer zomaar een auto leasen, ze willen de juiste auto op het juiste moment. En vaak willen ze er ook nog aanvullende diensten bij: routeplanners, gereserveerde parkeerplekken en aansluitend openbaar vervoer.

CAAS als kapstok

Om aan die gevarieerde vraag te voldoen, wordt er vanuit het concept CAAS (Car-as-a-Service) veel geïnnoveerd. Car-as-a-Service is ook een belangrijke business-pijler van de ANWB. Als business developer neemt Ayse Celik hier het voortouw. “Leasing is de simpelste manier om dat begrip CAAS in te vullen”, zegt ze. “Maar wij kijken verder. Voor ons is CAAS een kapstok voor allerlei nieuwe producten en diensten.”

Op dit moment wordt er bij de ANWB gewerkt aan verschillende nieuwe producten, bijvoorbeeld op het gebied van het delen en het huren van auto’s. “Verreweg de meeste ANWB-leden bezitten een auto”, verduidelijkt Celik. “Maar we zien dat consumenten steeds bewuster hun mobiliteitsbehoefte invullen, bijvoorbeeld vanuit milieuoverwegingen. Voor die groep willen we alternatieve mobiliteitsvormen ontwikkelen. Dat doen we niet alleen, maar samen met partners die ervaring hebben in bepaalde product-marktcombinaties.” 

Expertises bundelen

In 2015 is de ANWB al begonnen met het aanbieden van Private lease voor particulieren en inmiddels bieden we ook Zakelijke lease aan. “Dat is een goed voorbeeld van zo’n strategische samenwerking”, zegt Ayse Celik. “Want we doen zoiets niet alleen, we zijn gaan samenwerken met Ayvens. Zij zijn heel goed thuis in de zakelijke markt. De ANWB heeft 4,5 miljoen leden, dus wij snappen goed hoe de consumentenmarkt werkt. Door onze expertise te bundelen met die van Ayvens is het ons gelukt om samen een mooi product in de markt te zetten.”

Voordat dit product werd gelanceerd, heeft de ANWB samen met Ayvens eerst consumentenonderzoek gedaan, legt Celik uit. “Wat bleek? Consumenten hebben veel behoefte aan informatie over Private lease. Wat houdt het in, en wat zijn de voor- en nadelen. We hebben daarom onze leden open en transparant geïnformeerd via onze website maar ook in de ANWB Kampioen. Daarmee halen we twijfel en onzekerheid bij onze leden weg. Ook bij het opstellen van de voorwaarden hebben we gezamenlijk met Ayvens gekeken naar de behoefte van onze leden.”

Toekomst CAAS

Hoe ziet Ayse Celik de toekomst van CAAS? “In de toekomst willen we meer bieden dan alleen proposities zoals Private en Zakelijke lease. Wij geloven dat we onze leden ook kunnen helpen met informatie over het beste en meest efficiënte gebruik van de auto. Op vragen als ‘Moet ik een auto kopen, delen of leasen?’ willen we onze leden in de toekomst een antwoord geven.”

ANWB Zakelijk gelooft hierbij in het belang van strategische partnerships: “We proberen verschillende ideeën uit en we staan ervoor open om steeds nieuwe concepten onder de loep te nemen. Voor elk nieuw mobiliteitsconcept zoeken we samenwerking met partners die best-in-class zijn op hun vakgebied. Zij brengen hun expertise in wat zorgt voor slimme innovaties, waarbij de ANWB de concepten succesvol in de markt kan zetten."