Waterdunen

Nederland, Zeeland, Breskens

Een heerlijke wandelroute die vanaf de duinen dwars door het glooiende achterland van Zeeuws-Vlaanderen slingert langs waterpartijen met ruisend riet, vlonderpaden en hier en daar zo’n karakteristiek wit suikerklontenhuisje. Via nostalgisch Groede loop je de Waterdunen in, een nieuw, nat natuurgebied met massa's watervogels om te beloeren. Met als ultieme beloning: een fabuleus uitzichtop de Westerschelde.

Hond mee: de hond is niet toegestaan in de Waterdunen wat een groot deel uitmaakt van deze wandelroute.

Toegankelijkheid: de route is toegankelijk voor mindervaliden, maar houd rekening met schelpenpaden en (brede) vlonderpaden.

Paden: de route gaat bijna helemaal over verharde wegen en paden.

1. Wandel vanaf parkeerplaats Walendijk richting de duinenrij en ga op het fietspad linksaf. Volg het fietspad tot voorbij de parkeerplaats en ga bij de fietswegwijzer linksaf richting Groede. Vanaf nu volg je de gele pijlen op een groene (soms bruine) ondergrond. Steek aan het einde de voorrangsweg over en hou links aan. Ga na 200 m rechtsaf richting Groede Podium (Zwartegatsedijk). Volg gele pijlen 750 m. Ga bij wandelknooppunt (kp)18 linksaf naar kp11. Ga na ruim 200 m rechtsaf <Bunkerdorp>. 

2. Wandel door het hertenkamp en ga aan het einde linksaf (Catsweg). Ga aan het einde rechtsaf (Noordweg I). Na de bocht kom je bij kp11. Voor een rondje door dorpsparel Groede ga je rechtsaf richting kp86 (Brouwerijstraat). Aan het einde steek je de voorrangsweg rechtdoor over. Op de volgende kruising ga je schuin rechtdoor richting Het Vlaemsche Erfgoed (gele pijlen, Slijkstraat) <Groede>.

3. Ga aan het einde linksaf (Molenstraat). Je komt bij een kerk. Let op: ga rechts langs de kerk en dan linksaf: wandel helemaal om de kerk heen (geen markeringen) <Rondje om de kerk>. Het rondje eindigt bij De Drie Koningen, een brouwcafé met eigen bier. Ga na het café rechtsaf (Noordstraat). Ga aan het einde linksaf (Blekestraat) en na 75 m rechtsaf. Steek de voorrangsweg over en wandel rechtdoor terug naar kp11 (Brouwerijstraat). Ga bij kp11 rechtsaf naar kp22. Volg weer de gele pijlen. Steek na 1 km aan het einde de weg over en ga linksaf (Noordweg II). Volg de gele pijlen naar kp22 en kp81. Ga bij kp81 rechtdoor naar kp82. Hou na ruim 150 m rechts aan. Je komt bij de ingang van natuurgebied Waterdunen. Ga rechtsaf en direct linksaf: volg de gele pijlen (en oranje routebordjes met een vogel) <Waterdunen>.

4. Je steekt vier bruggen over. Ga bij een asfaltweg rechtdoor. Het pad zigzagt omhoog naar kp82 <Vuurtoren van Breskens>. Ga bij kp82 linksaf richting kp74. Volg gele pijlen 900 m <Nieuwe duinen>. Voorbij de waterinlaat draait het pad weg van de kust. Ga aan het einde rechtsaf richting Nieuwvliet-Bad. Volg na ruim 200 m de gele pijl schuin naar links. Ga na 30 m schuin links naar beneden. Je zigzagt terug naar de parkeerplaats.

 

Groede Podium… De naam schept verwachtingen, maar eenmaal aangekomen moet je die compleet bijstellen. Je wandelt namelijk door een Duits bunkerdorp dat is ingericht als speelpark voor kinderen. Inclusief waterspeeltuin, klimtoren, hangbruggen en dierenweides. En spannende speelbunkers natuurlijk. Blijft de vraag: wat doet een Duits betondorp midden in dit boerenland? Stützpunkt Groede maakte in de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Atlantikwall, een Duitse verdedigingslinie langs de West-Europese kust. Hier was een artillerie-eenheid gevestigd van 250 man sterk. Zij woonden en werkten in elf bunkers, die ze als huizen hadden beschilderd om minder op te vallen in het kale landschap. Toen in oktober 1944 Canadezen het ‘dorp’ veroverden, hadden ze aanvankelijk niet eens in de gaten dat het bunkers waren.

Minstens zo’n grote verrassing is het dorp Groede. Volg de bordjes naar Het Vlaemsche Erfgoed en je komt in een straatje met minimusea, nostalgische winkels en ambachtelijke werkplaatsen. Koop een kaartje in de Erfgoedwinkel en je mag overal naar binnen. Bijzonder: dit deel van Zeeuws-Vlaanderen werd zwaar getroffen tijdens de oorlog, maar Groede bleef gespaard omdat het de status van Rode Kruisdorp had. Hier werden de gewonden opgevangen en daarom lieten beide partijen het dorp ongemoeid.

Ook dit prachtige pleintje bleef in de oorlog gespaard. Althans: in de laatste oorlog. Rampzalig verliep de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), toen de Nederlandse gewesten in opstand kwamen tegen de Spaanse overheersers. Zeeuws-Vlaanderen was een belangrijk slagveld en regelmatig werden polders onder water gezet om de vijand tegen te houden. Ook Groede stond tussen 1583 en 1612 compleet onder water. Alleen de kerktoren was nog zichtbaar. Na 1612 is het dorp in recordtijd weer opgebouwd – het resultaat zie je rond de kerk. Een van de financiers was de Zeeuwse staatsman en dichter Jacob Cats, die vanaf een zitje naast de kerk zijn werk tevreden bekijkt.

Kreken, geulen, slikken, schorren en vlonderpaden tekenen Waterdunen. Dit nieuwe natuurgebied is aangelegd vanaf 2013, tegelijk met een versterking van de kust. Je steekt het gebied nu rechtdoor over, maar met de gemarkeerde routes kun je het rondje eventueel eenvoudig uitbreiden. Grootste troef zijn de vogels, die de plassen en voedselrijke oevers al snel ontdekten. Via luxueuze observatiehutten kun je ze van dichtbij bekijken. Informatieborden  helpen bij het herkennen van kluut, bergeend, strandplevier, zwartkopmeeuw, visdief, grutto, tureluur, grote stern, kievit...

De Westerschelde komt in beeld, de enige Zeeuwse zeearm die niet met een dijk of een dam van de Noordzee is afgesloten. De reden zie je voor je: zeeschepen varen bijna in konvooi van en naar de haven van Antwerpen. Of naar Vlissingen, dat aan de overkant van de Westerschelde de horizon vult. De markante gietijzeren vuurtoren van Breskens wijst de schepen al vanaf 1867 de weg. Maar niet in deze kleuren: aanvankelijk was de toren geel, daarna klassiek wit-rood en nu wit-zwart. Tussendoor droeg hij in de Tweede Wereldoorlog ook nog camouflagekleuren. In het weekend kun je de toren soms bezoeken.

Voorbij de waterinlaat draait het pad weg van de kust. Ga aan het einde rechtsaf richting Nieuwvliet-Bad. Volg na ruim 200 m de gele pijl schuin naar links. Ga na 30 m schuin links naar beneden. Je zigzagt terug naar de parkeerplaats.