Wandelen door het groene westen

Nederland, Utrecht, Baarn

Vanuit Baarn maak je een gevarieerde rondwandeling door uitgestrekte bossen en prachtige landgoederen. In de 18e eeuw werd het Baarnse Bos volgens de Franse barokstijl voorzien van statige lanen en symmetrische vormen. Toen honderd jaar later de Engelse landschapsstijl in zwang raakte, werd het landgoed omgetoverd in een romantische buitenplaats met slingerende paden. Ook het nabijgelegen Landgoed Groeneveld moest met hoge bomen, bruggetjes en kronkelende beken een natuurlijke indruk maken. Tijdens deze wandeling ontdek je dat veel van deze romantische paden nog steeds bestaan.

 

Hond mee: tijdens deze hele route zijn honden aangelijnd toegestaan.

Toegankelijkheid: deze route is niet geschikt voor mindervaliden, vanwege de onverharde bospaden.

Paden: tegels en zandpad.

1. Je verlaat station Baarn richting spoorwegovergang en loopt rechtsaf langs de fietsenstalling (spoor aan rechterhand). Rechtsaf spoorlijn oversteken en direct na Eethuys-Café De Generaal linksaf bospad in het Baarnse Bos in.

2. Op viersprong met Koningslinde tweede pad rechtsaf. Aan het eind, vóór vijver, rechtsaf. Derde pad rechtsaf (tegenover trap bij vijver). Einde rechtsaf naar verkeersweg en bij verkeerslichten linksaf de N221 oversteken.

3. Aan overzijde rechtsaf, Hilversumsestraatweg oversteken en direct linksaf richting Lage Vuursche. Eerste bospad rechtsaf. Zijpaden negeren, einde pad rechtsaf. Eerste kruising linksaf, zijpaden negeren.

4. Op volgende kruising rechtsaf, steeds rechtdoor, zijpaden negeren. Op een (grint)fietspad met een breed bospad linksaf.

5. Bij P-24051 (en picknickbank) rechtsaf. Aan het eind rechtsaf, zandpad naast fietspad.

6. Steeds zandpad volgen parallel aan fietspad (eerst links, daarna rechts), met even later het spoor aan rechterhand. Op kruising van paden linksaf fietspad oversteken, langs bankje (aan rechterhand) en pad omhoog volgen.

7. Op fietspad rechtsaf en bij P-24058 rechtdoor richting Kasteel Groeneveld. Spoorlijn oversteken en rechtdoor. Op kruising van paden bij P-24057 rechtdoor grindpad volgen (wit-rode markering van het Trekvogelpad, LAW 2). Pad slingert door Landgoed Groeneveld, zijpaden negeren.

8. Brug over en tweemaal rechts aanhouden. Steeds de vijver (aan rechterhand) blijven volgen. Einde rechtsaf, langs ingang Kasteel Groeneveld.

9. Op kruising rechtdoor, zandpad op. Meteen na weiland linksaf op de kruising. N221, Amsterdamse Straatweg oversteken. Rechtdoor, Jacob van Lenneplaan volgen, met bocht naar rechts. Op kruising rechtdoor, Waldeck Piermontlaan met bocht naar links.

10. Daarna scherp rechtsaf, De Beaufort-laan. Tweede weg linksaf, Emmalaan. Vijver aan linkerhand houden. Einde vijver rechtsaf, Wilhelminalaan. Op Gerrit van der Veenlaan linksaf. Na 25 m even naar rechts en voor de brug linksaf, het onverharde pad langs het spoor volgen. Einde pad rechtsaf en verder over de stoep naar station Baarn.

Baarn dankt zijn station uit 1874 aan prins Hendrik van Oranje. Hij stelde zijn grond beschikbaar voor de aanleg van de spoorlijn Amsterdam - Amersfoort, op voorwaarde dat Baarn een station zou krijgen. Dankzij deze spoorlijn groeide het agrarische Baarn uit tot een aantrekkelijk villadorp; veel forensen vestigden zich in Baarn en reisden per trein naar Amsterdam. In diezelfde tijd lieten gefortuneerde Amsterdammers hun zomerverblijf bouwen in deze gewilde omgeving.

Vroeger had Baarn twee stations. De Generaal is gevestigd in het zogeheten buurtstation, gelegen aan de lijn naar Utrecht. In 1938 werd dit station gesloten, nu is het een horecagelegenheid. Beide stationsgebouwen staan vanwege hun historische kenmerken op de monumentenlijst.

De geschiedenis van dit kasteel is onlosmakelijk verbonden met de 18e-eeuwse koopman Pieter Hasselaer, die het kasteel liet bouwen tot zijn huidige vorm. Momenteel is het Nationale Centrum voor Bos, Natuur en Landschap in het kasteel gevestigd. Het gelijknamige park werd rond 1700 aangelegd in de Franse landschapsstijl met rechte lijnen en symmetrische vormen. In de 19e eeuw werd het park omgevormd in de Engelse landschapsstijl.

In een Engels landschapspark is de natuur gecreëerd naar het ideaalbeeld van de mens uit de 19e eeuw: bomen met grote kruinen, gladgeschoren gazons en strakke waterpartijen. Het onderhouden van zo’n getemde natuur kost veel tijd en inzet: bomen moeten worden gesnoeid, gazons gemaaid en oeverbeplanting gekortwiekt. Slingerende paden moeten onkruidvrij blijven, anders gaat het spel van de gebogen lijnen verloren. Een park in Engelse landschapsstijl straalt continuïteit, spanning en rust uit. De beek geeft continuïteit, de spanning wordt bepaald door gebogen vormen en vloeiende lijnen. De open weilanden en waterpartijen vormen een rustpunt. Al deze elementen zijn terug te vinden in Landgoed Groeneveld, een typisch voorbeeld van een buitenplaats in Engelse landschapsstijl.