Pittoresk stadje in Twents heuvelland

Nederland, Overijssel, Ootmarsum

Deze wandeling start en eindigt in het kunstenaarsstadje Ootmarsum, dat met zijn historische straatjes en middeleeuwse kerk midden in het Twentse heuvellandschap ligt. Vanuit het centrum wandelt u door smalle steegjes, langs vakwerkhuizen, grachten en wallen de stad uit. Net buiten Ootmarsum ligt de 70 meter hoge Kuiperberg, vanwaar u een weids uitzicht hebt op het Twentsche coulisselandschap, dat bestaat uit bolle akkers (essen), houtwallen en eenzame boerderijen. Via een golvend landschap met prachtige beekdalen komt u terug in Ootmarsum. Neem beslist nog even de tijd om de galerieën, het stadhuis en de Westfaalse hallenkerk in dit pittoreske stadje te bekijken.

 

Hond mee: tijdens deze hele route zijn honden aangelijnd toegestaan.

Toegankelijkheid: deze route is niet geschikt voor mindervaliden, vanwege de onverharde wegen en hekjes.

Paden: zandpad en verharde paden (tegels, asfalt)

1. Vanaf de VVV op de Markt gaat u linksaf en direct weer linksaf, langs de r.-k. kerk over het Kerkplein. Vóór huisnr. 7 rechts aanhouden en direct linksaf Keerweer. U passeert het Drostenhuis. Direct na Museum Educatorium rechtsaf, klinkervoetpad op, Walstraat.

2. Bij oude waterput rechtdoor. Einde steegje linksaf. Op kruising rechtdoor. Op volgende kruising rechtsaf, Palthestraat (aan overzijde kruising ligt Openluchtmuseum Los Hoes).

3. Eerste weg linksaf, Bleekstraat. Na 30 m rechtsaf, klinkervoetpad langs de Molenbeek. Asfaltweg oversteken, Bas Slotmanpad, voetpad langs de molen en de Molenbeek. Op driesprong van voetpaden rechts aanhouden. Bij keuzepunt K22 (wandelnetwerk Twente) rechtdoor Bas Slatmanpad volgen.

4. Bij keuzepunt K17 rechts (pad langs zwembad-terrein), volg het pad van het trimparcours en bij zitbank (keuzepunt K19) links aanhouden. Hier verder omhoog de Kuiperberg op. Einde pad, na houten hekjes rechtdoor (rechts oriënteertafel en monument voor de Twentse dichter en schrijver Willem Wilmink). Vóór wit hek (verboden toegang) linksaf via houten hekje naar beneden.

5. Einde pad rechtsaf (wandelnetwerk Twente keuzepunt K15). Na houten hekje gaat u aan het eind van het pad linksaf op asfaltweg (Kleikoel). Op viersprong rechtsaf (Hezebergweg). Direct (bij keuzepunt K13) rechtsaf door hekjes, voetpad langs natuurgebiedje volgen en in bos op driesprong bij de waterstroom linksaf.

6. Langs houten hekje en aan het eind van het pad rechtsaf (weer Hezebergweg). Vóór picknickbank linksaf, Oppersveldweg. Bij monument voor gevallen piloten (links) gaat asfaltweg over in zandweg met fietspad.

7. Weg naar beneden volgen. Voorbij bocht naar links, bij P-22174/1 (rechts) scherp rechtsaf richting Nutter, zandweg (Oppersveldweg) gaat over in asfaltweg. Op kruising de drukke voorrangsweg oversteken (Almelosestraat), rechtdoor klinkerpad (Steenbergweg) richting Nutter.

8. Klinkerpad wordt zandweg met fietspad langs bos (links). Weg vervolgen met bocht naar rechts; zandweg wordt asfaltweg. Op kruising bij P-22161/1 en wandelnetwerk Twente keuzepunt J34, rechtsaf, Tubbergerdijk.

9. Na huisnr. 2 (bij keuzepunt K12) linksaf, asfaltweg gaat over in zandpad met fietspad (links ernaast ligt grasbaan/klootschietbaan). Bij picknickbank (keuzepunt K11) zandweg met fietspad rechtdoor volgen, Binnenes. Wordt verderop asfaltweg.

10. Bij P-22164 (staat links van de weg), rechtsaf, de parallelweg langs de Vasserweg volgen. Op kruising de voorrangsweg oversteken en rechtdoor, Molenstraat volgen. Einde weg rechtsaf richting centrum. Via de Marktstraat loopt u terug naar de Markt.

Centraal op het kerkplein ligt de 13e-eeuwse r.k. kerk, die is opgetrokken uit Bentheimer zandsteen. Ook de architect was afkomstig uit Duitsland. Hij bouwde de kerk in de zogeheten Westfaalse bouwstijl. Kenmerkend van deze stijl is dat de zijschepen vrijwel even hoog zijn als het middenschip. In Nederland is dit de enige kerk van het type Westfaalse hallenkerk. De kerk kan (buiten de kerkdiensten) worden bezichtigd.

Van oorsprong was het Drostenhuis een stadsboerderij. Het werd in 1750 verbouwd tot wat het nu is: een statige patriciërswoning. Het dankt zijn naam aan de baljuw en drost van Twente die er van 1800 tot 1810 rechtsprak. Het Drostenhuis is zo oorspronkelijk mogelijk ingericht
in 19e-eeuwse stijl. Met het entreebewijs van het Openluchtmuseum kunt u tevens het Drostenhuis bezoeken.

Museum Los Hoes vertelt u alles over het vroegere boerenleven in (de omgeving van) Ootmarsum. Het bakhuisje, de schaapskooi, bijenstal, werktuigenschuur en demonstraties van oude ambachten voeren u terug naar het verleden (Smithuisstraat 2, Ootmarsum, www.openluchtmuseumootmarsum.nl).

Iets buiten de wallen, maar nog net binnen de bebouwde kom van Ootmarsum, stroomt de Molenbeek. Het water van de beek, die ontspringt uit een bron op de Kuiperberg, stroomde lange tijd door een lange buis. Sinds kort is de beek opnieuw uitgegraven, zodat de Molenbeek nu weer langs de huizen kronkelt naar de prachtige molen (1870).

Het hoogste punt in de omgeving van Ootmarsum is de Kuiperberg (70 meter). De Oriënteertafel die hier staat is een bijzonder rijksmonument. De stenen tafel toont wat je bij de aanleg vanaf dit uitzichtpunt allemaal kon zien: steden als Oldenzaal, Enschede en Hengelo, maar ook het kasteel in Bentheim.

De tekst op de sokkel "ANWB bondsfeesten 22-23 juli 1922" verwijst naar de jaarvergadering die ANWB destijds in Twente hield. Tijdens een aansluitende toertocht werd onder meer Ootmarsum aangedaan en was voor de gelegenheid een provisorische tafel op de Kuiperberg geplaatst. Het enthousiasme over het uitzicht was zo groot dat besloten werd de tafel te vervangen door een stenen exemplaar. Die werd op 25 juli 1926 onthuld. ANWB had hiervoor leden uitgenodigd en er werden vanuit verschillende plaatsen rijwieltochten naar Ootmarsum georganiseerd. Leuk detail: Als men in Ootmarsum wilde deelnemen aan de aansluitende lunch, moest men twee gulden betalen. Voor die tijd een heel bedrag. Dat laat zien dat toerisme in die tijd nog een luxe vrijetijdsbesteding was.

Het uitzicht vanaf de stenen tafel werd in de loop van de jaren minder, onder meer door hoog opgegroeide bomen. In 2006 startte op initiatief van Heemkunde Ootmarsum een project om het uitzicht vanaf de oriënteertafel te herstellen, zodat toeristen én inwoners van Ootmarsum weer kunnen genieten van het prachtige panorama.