Langs het IJsselmeer

Nederland, Noord-Holland, Medemblik

Startpunt van deze route is een verdedigingsburcht. Na slechts een paar minuten wandelen, verschijnt het IJsselmeer. Het is door deze strategische ligging dat de burcht juist hier is neergezet. Een schelpenpad en grasland voeren pal langs het weidse water. Opgestoken zeilen en honderden meeuwen zorgen voor witte stipjes aan de horizon. Windmolens, rietlanden en snaterende ganzen maken het plaatje compleet. De ronde wordt landinwaarts voortgezet. Het decor is landelijk, met weiden, sloten, vaarten en uitdijende nieuwbouw op zijn tijd. Totdat Medemblik weer opduikt. Deze historische stad is met zijn burcht, havens en talloze oude gevels een pleisterplaats van formaat.

 

Hond mee: tijdens deze route zijn honden toegestaan. In het Wervershoof en het Kagerbos mogen honden loslopen.

Toegankelijkheid: deze route is niet geschikt voor mindervaliden.

Paden: verhard (tegels/asfalt), schelpen-, zand- en graspaden.

Parkeergelegenheid: naast het stoomtramstation (max 1 1/2 uur) of in de directe omgeving (zonder parkeerschijf).

Wie per bus reist: Het busstation Medemblik ligt naast het stoomtramstation. 1. Vanaf het tramstation de Dam oversteken en rechtdoor, Nieuwstraat in. Einde Nieuwstraat over ophaalbrug. Bij Y-3118 linksaf, Pekelharinghaven. Met bocht mee naar links, daarna bocht naar rechts om Kasteel Radboud heen. Voorbij het kasteel, ter hoogte van ronde vijver (rechts beneden), linksaf naar beneden (tegelpad).

2. Richting gebouw, langs water (links) een klinkerpad volgen. Parkeerplaats over (links Restaurant MED ) en rechtdoor over schelpenpad (links hek). Wie met de hond wandelt: in het verderop gelegen natuurgebied zijn honden niet toegestaan. In plaats van het schelpenpad kunt u hier het fietspad volgen. Het fietspad loopt rechts parallel aan het schelpenpad. Ter hoogte van het Stoommachine Museum bent u weer op de route, lees verder bij 4.

3. Bij bord ‘De Vooroever Vlietsingel’ rechtdoor. Op splitsing bij bord ‘Vooroever; Vlietsingel Poel’ rechtsaf. Einde schelpenpad rechtsaf en dijk op. Linksaf brug over bij Nederlands Stoommachine Museum, fietspad op.

4. Bij bankje dijk af en schelpenpad volgen (pad parallel aan fietspad, niet langs water). Vóór parkeerplaats linksaf graspad richting strandje. Rechtdoor lopen langs dijk. Na ongeveer 1 kilometer bij de stenen trap omhoog en linksaf.

5. Dijkpad via schelpenpad blijven volgen. Voorbij gemaal De Vier Noorder Koggen op splitsing bij knooppunt 05 linksaf.*) Langs hek, schelpenpad vervolgen. Na hek einde schelpenpad scherp naar rechts.

*) Om de route met 2 km in te korten: ga op splitsing bij knooppunt 5 (rode paal NHNK) rechtsaf, weg oversteken en rechtsaf, over het fietspad; lees verder bij 7.

6. Verkeersweg oversteken, meteen rechtsaf en fietspad op. Even verderop wandelpad naast fietspad volgen (soms houdt wandelpad even op, dan fietspad volgen). Einde wandelpad rechtsaf en meteen linksaf, fietspad op.

7. Aan het eind de weg oversteken. Aan overkant bocht naar rechts volgen en meteen linksaf (wandelpad), over bruggetje RA. Zandpad door natuurgebied volgen. Bij splitsing en knooppunt 07 brug aan rechterhand oversteken. Einde pad rechtdoor, weg oversteken en De Groote Vliet in.

8. Asfaltpad door natuurgebied volgen. Bij verlaten natuurgebied rechtsaf, weg volgen (rechts huizen). Einde weg linksaf. Vóór kruising met N240 rechtsaf, Bolzijl, parallelweg langs N240 volgen. Eerste weg rechtsaf, Brakeweg.

9. Lange weg, rechts boerderijen, links moderne huizen. Langs bord ‘Medemblik zone 30 km’ en verkeersdrempels, Brakeweg volgen. Op kruising linksaf, water over. Langs Basisschool Het Koggenschip (rechts). Einde Koggenlaan rechtdoor oversteken (Westersingel), bruggetje over.

10. Meteen na bruggetje rechtsaf, langs water, klinkervoetpad. Einde voetpad (bij rond monument) linksaf, Hoogesteeg. Over ophaalbrug en rechtdoor, Kaasmarkt, terug naar stoomtramstation Medemblik.

Deze dwangburcht is in de 13e eeuw door Floris V neergezet om de opstandige West-Friezen onder de duim te houden. Destijds was Radboud aan drie kanten omringd door de Zuiderzee. De omvang van het oude kasteel kunt u op het terrein nog zien. Het grondplan komt in grote lijnen overeen met dat van het Muiderslot. Adel heeft hier nooit gewoond, wél heeft Radboud dienstgedaan als kantongerecht. In de oude wapenzaal is zo’n gerecht uit het begin van de vorige eeuw gereconstrueerd. Een wenteltrap in de torenmuur leidt naar de gevangenis. Ook is er een tentoonstelling over de geschiedenis van Medemblik (Oudevaartsgat 8, Medemblik, www.kasteelradboud.nl/).

Achter de muren van voormalig stoomgemaal Vier Noorden Koggen gaat dit museum schuil. Het gemaal is in 2007 op de kop af een eeuw oud en werkt nog steeds! De medewerkers verzamelen, restaureren en onderhouden stoommachines. Zo wordt momenteel hard gewerkt aan het aan de praat krijgen van een raamzaagmachine. Ook een Engelse stoomschommel en baggermolen maken deel uit van de collectie. Op gezette tijden stoomt het hier echt en kunt u de machines in werking zien (Oosterdijk 4, Medemblik, www.stoommachinemuseum.nl).

Rond 800 voor Chr. woonden hier al mensen. Grafheuvels bij Medemblik en Wevershoof bevestigen dit. Oprukkend zeewater maakte het onbedijkte gebied tot aan de middeleeuwen slecht bewoonbaar. Aanleg van de Westfriese Zeedijk bracht daar verandering in. Wel vonden er nog regelmatig dijkdoorbraken plaats, waarbij erosiegeulen ontstonden. Nu treft u er waterpartijen, rietland, weide- en tuinbouwgrond aan. Voor weidevogels als de grutto, kievit, wulp en tureluur is een deel gereserveerd als broedgebied.

In het bakkerijmuseum “De oude bakkerij” hangt de geur van verse koek proef je letterlijk de sfeer van vroeger. De bakkers demonstreren alle facetten van het ambacht, terwijl kinderen altijd en doorlopend kunnen oefenen in de oude bakkerstechnieken (Nieuwstraat 8, Medemblik).