Langs de oevers van de Oude Maas

Nederland, Zuid-Holland, Rhoon

Zowel Klein Profijt als de Rhoonse Grienden zijn waardevolle natuurgebieden langs de rivier de Oude Maas. Beide hebben een overwegend intiem karakter. In de grienden wandelt u over slingerende, soms modderige paadjes door een natuurlijke galerij van knoestige stammen, takken en bladeren. Het is een labyrint van knotwilgen  en water. U vindt vele boogbruggetjes op uw pad, die overigens verraderlijk glad kunnen zijn. Zo nu en dan verschijnt de brede rivier en opent het landschap zich. Bij het golfterrein maakt de wilgenwildernis plaats voor gladgeschoren gras.

Tip: Vanwege de ondergrond en de weelderige begroeiing van de grienden zijn stevige schoenen en lange mouwen en broekspijpen geen overbodige luxe.

 

Tijdens deze hele route zijn honden aangelijnd toegestaan.

Let op: in dit gebied worden verschillende routeaanwijzingen gehanteerd: kleuren en wandelknooppunten (wkp). In de routebeschrijving komen beide voor. Verder: de bruggen hebben geen nummers, maar worden aangeduid met een omschrijving 1.11BV(B) en dan een cijfer. Dat laatste cijfer wordt in de routebeschrijving gebruikt.

Vanaf de parkeerplaats bij Gamerensport wandel je naar het hek van de hoofdingang van de jachthaven.

Bij bord ‘ Wandelroutes De Rhoonse Grienden’ het schelpenpad (l.a.) langs de jachthaven volgen. Op splitsing rechts aanhouden, na het hekwerk smalste schelpenpaadje tussen jonge knotwilgen door (d.w.z. eerste paadje rechts ingaan). Met  linkerbocht via ophaalbrugje (brug  I.IIBVB1, aangeduid met laatste cijfer 1) schelpenpaadje volgen. Einde paadje rechtsaf over brug nr. 2. Op kruising rechtsaf (driekleurige route, groen, blauw en rood, maar ook rolstoelroute). Op splitsing rechts aanhouden, smalste  schelpenpaadje (groen-rood). Haakse bocht naar links en dan scherpe bocht naar links volgen, en over brugje nr. 26.

Na volgend bruggetje (nr. 3) rechtsaf, over bredere  brug nr. 4 en rechtdoor (blauw-rood). Na ophaalbrug nr. 5 rechtsaf (blauw-rood). Over bruggetje pad volgen tot  driesprong linksaf vervolgen. Bij de driesprong scherpe bocht l.a.  volgen, 1e pad (rood) r.a. Op geasfalteerd fietspad langs de dijk rechtsaf. Meteen weer rechtsaf (rode route), voor brug 8 links (rode route) en deze weg rechtdoor (dus brug nr. 8 niet over gaan).

Volg de rode route op het grasdijkje. De volgende brug nr. 13 aan de rechterkant negeren. Bij bankje (links) rechtsaf, over brug nr. 14. Pad rechts negeren (rode route volgen), haakse bocht naar rechts volgen (water aan de linkerhand). Op splitsing links aanhouden, over brug nr. 10. Bij bankje (links) bocht naar rechts volgen, richting hoge wilgen. Rechtdoor en over klapbrugje nr. 9,  graspad. Na volgend brugje rechtdoor (rood). Na ophaalbrug nr. 8  linksaf, langs water aan uw linkerzijde naar het (bekende) geasfalteerde fietspad langs de dijk, rechtsaf.

Bij hek en borden ‘Oude Maas/Nieuwpolder (Klein Profijt))  wkp 72 rechtsaf, breed schelpenpad (wit-rood). Bij dalend pad aan uw  rechterhand gaat u linksaf. U wandelt langs de golfbaan en de eendenkooi (rechts). Doorlopen tot grote, groene schuur van de golfbaan en  deze aan de rechterkant passeren. (U ziet hier aan de overkant van de rivier de molen in Goidschalxoord.) Einde linksaf (wkp 22). Bij oude boerderij rechtsaf (bord P) richting parkeerterreinen. In bocht naar links, vóór  laatste parkeerterrein, scherp rechtsaf, schelpenpad/grasveld (bij bord: verboden voor ruiters).

Bij rivier linksaf, langs oever, doorlopen naar Y-15597 (wkp 54) op breed asfaltfietspad. Hier linksaf richting Rhoon. Bij Y-15598 rechtsaf  richting Rhoon, asfaltweg. Langs Brasserie Rhoonse Polder. Op  dijk bij Y-15599 (wkp 87) linksaf richting Rhoon, breed asfaltfietspad over dijk. Na ca. 250 m linksaf (Maas en Vestingroute, wkp 59), breed asfaltfietspad door golfterrein. Na ca. 1 km, bij Y-15600 rechtdoor richting Rhoon. Bij borden ‘ Zuid-Hollands Landschap. Klein Profijt’ rechtdoor, breed asfaltfietspad langs dijk.

Bij (bekend) open terrein linksaf. Einde open terrein (vóór bord  “wandelpad”) rechtsaf, dan rechtdoor zeer smal schelpenpaadje (zwart-rode route). Eerst over twee afzonderlijke brugjes, dan over drie bij elkaar gelegen brugjes en rechtdoor (driekleurige route zwart-groen-rood). Op kruising  voor (bekende) brug nr. 2 rechtsdoor. Volg de groene route tot het startpunt.

Afstand: 9 km (ca. 2,5 uur) Start- en eindpunt Gamerensport,  Albrandswaardsedijk 188, Poortugaal.

In Natuurreservaat Klein Profijt ligt een oude eendenkooi. Deze bestaat uit een waterplas, die omgeven is door rietmatten, struikgewas en hoog  geboomte. Bij de hoeken van de plas beginnen de vangpijpen: doodlopende kromme slootjes tussen rietmatten die uitkomen in een fuik met klep.  Wilde eenden worden de pijp ingelokt en om te voorkomen dat zij voortijdig worden verjaagd, is volstrekte rust noodzakelijk. Het vanouds bestaande  kooirecht moet de stilte in de omgeving van de kooi waarborgen. Om de rust te bewaren is de eendenkooi alleen toegankelijk in excursieverband.

De kleuren van de luiken van deze oude boerderij duiden op de vroegere horigheid bij een landheer. In het raam boven de voordeur ziet u een  gietijzeren levensboom als teken van verwachting en kracht. Op de schoorsteen staat een fraaie vonkenvanger met windijzer. In de tuin staat een  walnootboom, de leilinden dienen als zonwering voor het voorhuis. In het rivierengebied was het traditie om bij de geboorte van een kind een boom te  planten. Bij een zoon een walnoot, bij een dochter een peren- of lindeboom.

Blikvanger van de route is ontegenzeggelijk het gebied van de Rhoonse Grienden. Eeuwenlang werden hier takken en twijgen van de knotwilg geoogst om hoepels, manden en stelen voor gereedschap van te maken. Veel mensen leefden van deze griendcultuur. De grienden bij Rhoon behoren tot de laatste getijdengrienden van Nederland. Het spel van eb en vloed is er nog steeds aanwezig. De wilgen worden er ook nu nog ‘gehakt’. Als de boom in de herfst zijn bladeren verliest, is het tijd om de takken te verwijderen. Let eens op de grillig gevormde stammen van de wilgen. Vaak zijn ze begroeid met paddenstoelen en mossen.