Kleine Balijroute

Nederland, Zuid-Holland, Zoetermeer

Maar liefst 3,3 miljoen bezoekers mocht Zoetermeer in 1992 verwelkomen. Ze kwamen van over de hele wereld voor de Vierde Internationale Tuinbouwtentoonstelling Den Haag-Zoetermeer, beter bekend onder de naam Floriade. Dit evenement vindt elke tien jaar ergens in Nederland plaats. Het expositieterrein is na afloop voor de helft bebouwd (de wijk Rokkeveen). De rest maakt onderdeel uit van de nieuwe boswachterij De Balij.

Tip: Deze route is bewegwijzerd met 6-kantige bordjes 'KLeine Balijroute'.

Hond mee: Deze route is niet geschikt om te lopen met honden. Op twee plaatsen in de route zijn honden verboden (bij het speelbos en rondom de speelboerderij, vlak voor het Balijbos). Het Balijbos zelf is wel toegankelijk voor honden. Honden mogen er grotendeels loslopen. Op plekken waar dit niet mag staat dat met bordjes aangegeven.

Toegankelijkheid: Aan het begin en einde van de route zit een trap, maar die kun je omzeilen door even het fietspad te nemen. En Bij 1 voetpad schuin omhoog moet er links aangehouden worden en kom je beneden bij de Waterbaak weer op de route.

Paden: verhard (asfalt), schelpenpad.

 

Let op: de route is bewegwijzerd. Je kunt de 6-kantige bordjes 'Kleine Balijroute' volgen. Raadpleeg de routebeschrijving bij eventuele onduidelijkheid.

Hieronder bij 1. start de beschrijving vanaf het NH hotel. Vanaf station Zoetermeer: volg de borden richting Rokkeveen. Ga rd over het Plein van de Verenigde Naties tot het NH Hotel. Ga la na het NH-hotel. Eerste weg ra, Mahatma Ghandisingel (zie verder hieronder).

1. Volg de Mahatma Ghandisingel (winkelcentrum Rokkeveen ligt links). Einde weg ra Albert Schweitzersingel.
Na 100 m la, over brug. Voorbij fietspad aan rechterkant ra voetpad, licht omhoog. Pad tot einde volgen. Vóór ‘Waterbaak’ la naar beneden via trap, ra en rd, flauwe bocht naar links. Over voetgangersbrug ra.

2. Tweede pad la, water aan rechterhand. Kruising la en meteen ra. Net na ruiterpad scherp la. Einde slingerpad ra. Achter rode boei schuin ra. Einde pad ra over fietsbrug en rd. Waar fietspad links afbuigt rd voetpad (maakt al snel bocht naar rechts). Kruising rd, slingerpad volgen. Vóór bruggetje ra (links speel-veerpontje).

3. Scherp linksaf, over fietsbrug (rechts café met uitzichttoren) en rd fietspad. Ra langs stadsboerderij De Balijhoeve. Over brug, ra en la tussen flatgebouwen Elzehout. Door ‘poort’ en rd Houtsingel. Brug ra Ogeahout en la Wengéhout. Over fietsbrug la en einde weg ra Houtsingel. Door fietstunnel en trap op naar P+R Station Zoetermeer.

Voor het station: einde P+R-terrein rd, door tunnel, terug naar Plein van de Verenigde Naties.

Veel herinnert nog aan de Floriade. Zoals het kaarsrechte wandelpad van meer dan een kilometer lang. Deze dijk maakte deel uit van het geometrische ontwerp van het Floriadeterrein (zie hieronder). Aan de rechterkant heeft u een mooi uitzicht op de expressieve architectuur van Rokkeveen en links op het wijkpark. In het park staan diverse Floriade-objecten zoals het Rosarium en enkele folly’s (fantasiegebouwtjes). Het verhoogde pad is van begin tot eind volledig het domein van de voetganger. Fietspaden gaan er onderdoor via tunneltjes. Het einde wordt gemarkeerd door een enorme peilschaal waaraan valt af te lezen dat deze plek ruim zes meter beneden NAP ligt.

Geometrische zichtassen
Tijdens de wandeling zijn nog herinneringen aan de Floriade van 1992 zichtbaar. De inrichting van het driehoekige expositieterrein was geïnspireerd op de Franse baroktuinen zoals die in Versailles te zien zijn. De ontwerpers grepen terug op het klassieke patroon van de drietenige ganzenvoet (patte d’oie). Vanaf de hoofdingang van de Florida liepen drie kaarsrechte assen de tuin in onder een hoek van 30 graden. Twee aan de buitenzijde en één in het midden. Van deze assen zijn er twee in de woonwijk Rokkeveen opgenomen. U komt ze onderweg tegen in de vorm van een watergang en een wandelpad.

Rokkeveen was de laatste uitbreidingswijk van Zoetermeer in westelijke richting. Het Balijbos vormt een solide buffer tegen verdere verstedelijking. Op een relatief klein oppervlak is een grote variatie aan bossferen geschapen. Het kronkelige wandelpad voert langs dichte bospercelen, struweel, open vlakten en drassige stukken broekbos. De Nationale Boomplantdag in 1997 was het officiële startsein van de bosaanleg. Schoolkinderen plantten in een cirkel vijftien Italiaanse populieren. Deze bomen symboliseerden de vijftien lidstaten van de toenmalige EU. Met dit Bos van Morgen spraken de kinderen de wens uit dat er in het verenigd Europa respect zal zijn voor natuur en milieu.

Het Balijbos maakte destijds deel uit van de ‘Randstad groenstructuur’, een begrip uit 1977. Doel was om door de aanleg van groene bufferzones te voorkomen dat de steden van de Randstad op den duur aan elkaar zouden groeien. Sinds 2014 hanteert men de naam Buytenhout voor het ‘regiopark’ tussen Delft en Zoetermeer; dat bestaat uit (van oost naar west) Buytenpark, Westerpark, De Balij en het voormalige Floriadebos, Bieslandse Bos, Dobbeplas en Delftse Hout. De route kruist hier de centrale watergang van het bos via een brug met blauwe blokframes.

In het Beukenbos is de hectiek van de Randstad volledig aan het zicht onttrokken, althans bijna: de oplettende wandelaar ontwaart links een smalle zichtas richting A12.

Ook stadsboerderij De Balijhoeve vindt haar oorsprong in de Floriade. Buitenlandse bezoekers konden hier zien hoe in Nederland stadskinderen vertrouwd worden gemaakt met natuur en landbouw. Het aangrenzende bosperceel was het Floriadebos. De architectuur heeft in Rokkeveen duidelijk een ander karakter dan in eerdere uitbreidingswijken. Rokkeveen onderscheidt zich door meer variatie in bouwstijlen, meer kleurgebruik, meer baksteen en meer helderheid in de stedenbouwkundige structuur.
Vier urban villa’s met elk een andere felle gevelkleur springen in het oog (blauw, groen, geel en rood). Alleen al hierom verdient deze uitbreidingswijk niet het predicaat kleurloos.