Hoogste punt Utrechtse Heuvelrug

Nederland, Utrecht, Amerongen

Boswachterij De Amerongse Berg is een van de oudste bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Nadat het bos honderd jaar geleden oorspronkelijk werd aangelegd als naaldbos, is in de loop der tijd door spontane groei van eiken, berken en beuken een prachtig gemengd bos ontstaan. Sinds 2003 maakt Boswachterij Amerongen deel uit van het Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug. Onderweg passeert u het Sterrenbos, dat met zijn statige beukenlanen en kaarsrechte paden is aangelegd naar Frans voorbeeld. Deze wandeling voert u tevens naar het hoogste punt van de heuvelrug: de Amerongse Kop (69 m boven NAP).

1. U passeert Bosrestaurant ’t Berghuis aan de rechterhand en loopt rechtdoor langs informatieborden en wegwijzers. Aan uw linkerhand ligt een kunstmatige grafheuvel. Rechtdoor langs witte afsluitbalk. Op kruising (bord SBB Amerongse Berg) linksaf.

2. Kruising met mountainbikeroute oversteken en rechtdoor. Op volgende splitsing rechtsaf, een stijgend pad in. Er volgen 4 kruisingen waar je rechtdoor moet.

3. Na een kleine klim, op viersprong het pad schuin links omhoog nemen (paaltje wandelroute). Op driesprong scherp rechtsaf. Op kruising met ruiterpad rechtdoor, door open vlakte met stronken. Op splitsing linksaf (blauw-geel paaltje). Eerste pad rechtsaf.

4. Bij parkeerterrein op grindweg rechtsaf. Na ca. 100 m bij richtingwijzer Vlakkebergroute rechts aanhouden (volg blauw-geel). Op kruising met grindweg rechtdoor. Op volgende kruising ook rechtdoor.

5. Bij Y-splitsing, 50 m vóór het punt waar de blauwe en gele route uit elkaar gaan, slaat u links af en kiest het rechter van twee paden. Het pad daalt geleidelijk, zijpaden negeren. Op kruising met brede zandweg rechtdoor. Einde pad rechts langs bungalowpark lopen.

6. Asfaltfietspad kruisen en rechtsaf grindweg in (wanneer u wilt pauzeren: ga hier linksaf het fietspad op, dat na ca. 700 m uitkomt bij een Café-Restaurant). Op driesprong rechts aanhouden, grindweg langs fietspad volgen.

7. De grindweg met bocht naar rechts volgen. Op kruising met asfaltfietspad rechtdoor richting Amerongen. U volgt de kaarsrechte beukenlaan omhoog. Op zessprong bij tweede pad rechtsaf. Op kruispunt met ruiterpad rechtdoor.

8. Op viersprong linksaf, stijgend pad volgen, wordt verderop ruiterpad. Op kruising met grindweg linksaf, langs sparrenbos. Bij dubbele kruising rechtdoor via de links gelegen kruising, picknickbank aan linkerhand.

9. Pad langs houten hek om een kuil naar rechts volgen (geel-blauwe route). Op kruising rechtdoor. U bereikt een vijfsprong in het bos, met een informatiezuil van het Utrechts Landschap. Hier staat u op de Amerongse Kop, het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug (69 m).

10. Op deze vijfsprong neemt u het eerste pad linksaf. Op volgende vijfsprong rechtdoor naar achtsprong met de ‘eenzame eik’ in Het Sterrenbos (bankjes eromheen). Hier 2e pad rechts (Leersumse Laan).

11. Op drie kruisingen (incl. mountainbikeroute) rechtdoor. Op splitsing rechts aanhouden (geel paaltje) en de bocht naar rechts volgen. U komt nu op een pad langs een open plek met fraai uitzicht op de uiterwaarden, de Nederrijn en de Betuwe (infopaneel Venster op de Betuwe). U volgt dit pad (geel-rode route) naar rechts. Na open veld gaat u op kruising schuin links naar beneden.

12. Via steil pad afdalen naar speeltuin en startpunt Bosrestaurant ’t Berghuis. Desgewenst kunt u een bezoek brengen aan het Informatiecentrum van het Utrechts Landschap, gevestigd in de Tabakschuur, Veenseweg (niet ver van het startpunt).

Aan het begin van de wandeling passeert u een model van een grafheuvel, die in 1992 op ware grootte is aangelegd. In de omgeving van Amerongen zijn veel (resten van) grafheuvels gevonden uit de midden en late bronstijd, die wel 2800 jaar oud zijn. Deze kunstmatige grafheuvel geeft een goed beeld van de opbouw van een dergelijke heuvel.

De Utrechtse Heuvelrug is een stuwwal, ontstaan in de laatste ijstijd. Gletsjers schoven een grote hoeveelheid zand voor zich uit en er bleef een langgerekte heuvelrug achter. De smalle dalletjes aan de zuidkant van de Amerongse Berg zijn ontstaan door erosie van riviertjes. De heuvelrug raakte na de ijstijd begroeid met bos, totdat de bodem ging eroderen door overbegrazing van vee. Er ontstonden stuifzanden op de heuvelrug en het landschap lag er vele eeuwen open en kaal bij. In de 19e eeuw werd de heuvelrug bebost met grove den, later met douglasspar en lariks om het stuifzand vast te leggen. Door spontane groei van eiken, berken en beuken zijn nu gevarieerde gemengde bossen ontstaan.

Dat het Sterrenbos vroeger eigendom was van Kasteel Amerongen, is nog te zien aan de rechte beukenlanen, die gericht zijn op het kasteel. Het bos (op sommige kaarten aangegeven als ‘De Manege’) is in 1790 aangelegd in de vorm van een wagenwiel met acht spaken (zie ook de luchtfoto). Staatsbosbeheer heeft in 2004 de acht spaken hersteld en beplant met beuken. De ‘eenzame eik’, een vrijstaande boom geplant in 1792, is in het middelpunt van de cirkel blijven staan.

Vlak bij het startpunt, in de Tabakschuur langs de Veenseweg, is een informatiecentrum gehuisvest, waar het Utrechts Landschap u met exposities en een multimediapresentatie informeert over de Heuvelrug (geopend op wo., za. en zo. 13.00 - 17.00 uur).