Hoogste punt Utrechtse Heuvelrug

Nederland, Utrecht, Amerongen

Boswachterij De Amerongse Berg is een van de oudste bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Nadat het bos honderd jaar geleden oorspronkelijk werd aangelegd als naaldbos, is in de loop der tijd door spontane groei van eiken, berken en beuken een prachtig gemengd bos ontstaan. Sinds 2003 maakt Boswachterij Amerongen deel uit van het Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug. Onderweg passeer je het Sterrenbos, dat met zijn statige beukenlanen en kaarsrechte paden is aangelegd naar Frans voorbeeld. Deze wandeling voert je tevens naar het hoogste punt van de heuvelrug: de Amerongse Kop (69 m boven NAP).

 

Hond mee: het eerste stuk van de route aan de kant van Amerongen mogen honden los. Een stukje verder wordt er met bordjes aangegeven dat de honden weer aangelijnd moeten worden.

Toegankelijkheid: deze route is niet geschikt voor mindervaliden, vanwege de onverharde paden en klimmetjes. 

Paden: zandpaden.

1. Je passeert Bosrestaurant ’t Berghuis aan de rechterhand en loopt rechtdoor langs informatieborden en wegwijzers. Aan je linkerhand ligt een kunstmatige grafheuvel. Rechtdoor langs witte afsluitbalk. Op kruising (bord SBB Amerongse Berg) linksaf.

2. Kruising met mountainbikeroute oversteken en rechtdoor. Op volgende splitsing rechtsaf, een stijgend pad in. Er volgen 4 kruisingen waar je rechtdoor moet.

3. Na een kleine klim, op veelsprong het pad schuin links omhoog nemen (paaltje wandelroute). Op driesprong scherp rechtsaf. Op kruising met ruiterpad rechtdoor, door open vlakte met stronken. Op splitsing linksaf (paaltje met blauwe en gele pijlen). Eerste pad rechtsaf.

4. Bij parkeerterrein op grindweg rechtsaf. Na ca. 100 m bij richtingwijzer Vlakkebergroute rechts aanhouden (volg blauw-geel). Op kruising met grindweg rechtdoor. Op volgende kruising ook rechtdoor.

5. Bij Y-splitsing, 50 m vóór het punt waar de blauwe en gele route uit elkaar gaan, sla je linksaf, het wandelpad op. Houd hierbij het veld met jonge naaldbomen aan je rechterhand. Het pad buigt naar rechts en daalt geleidelijk. Zijpaden negeren en pad uitlopen tot kort voor vakantiepark. Sla rechtsaf met aan je linkerhand een afrastering.

6. Asfaltfietspad kruisen en rechtsaf grindweg in (wanneer je wilt pauzeren: ga hier linksaf het fietspad op, dat na ca. 700 m uitkomt bij een Café-Restaurant). Op driesprong rechts aanhouden, grindweg langs fietspad volgen.

7. De grindweg met bocht naar rechts volgen. Op kruising met asfaltfietspad rechtdoor richting Amerongen. Je volgt de kaarsrechte beukenlaan omhoog. Op zessprong tweede pad rechtsaf (paaltje en waterput aan linkerhand). Op kruispunt met ruiterpad rechtdoor.

8. Op viersprong linksaf, stijgend pad volgen, wordt verderop ruiterpad. Op kruising met grindweg linksaf, langs sparrenbos. Bij dubbele kruising rechtdoor via de links gelegen kruising (paaltje wandelroute en picknickbank aan linkerhand).

9. Eerste pad rechtsaf (geel-blauwe route), langs houten hek om een leemkuil. Op kruising rechtdoor. Je bereikt een vijfsprong in het bos, met een informatiezuil van het Utrechts Landschap. Hier sta je op de Amerongse Kop, het hoogste punt van de Utrechtse Heuvelrug (69 m).

10. Op deze vijfsprong neem je het eerste pad linksaf. Op volgende vijfsprong rechtdoor naar achtsprong met de ‘eenzame eik’ in Het Sterrenbos (bankjes eromheen). Hier 2e pad rechts (heideveld aan rechterhand houden).

11. Op drie kruisingen (incl. mountainbikeroute) rechtdoor. Negeer een pad naar rechts. Op splitsing rechts aanhouden en de bocht naar rechts volgen (paaltje met gele pijl). Je komt nu op een pad langs een open plek met fraai uitzicht op de uiterwaarden, de Nederrijn en de Betuwe (infopaneel Venster op de Betuwe). Je vervolgt dit pad naar rechts. Bij kruising linksaf (paaltje met gele pijl, tekst Leemkuil). 

12. Via steil pad afdalen. Op de splitsing, met voor je een speeltuin, linksaf. OP de kruising met het halfverharde pad naae rechts. Links passeer je een gedenknaald en kort daarna rechts een parkeerplaats en startpunt Bosrestaurant ’t Berghuis. Desgewenst kun je een bezoek brengen aan het Informatiecentrum van het Utrechts Landschap, gevestigd in de Tabakschuur, Veenseweg (niet ver van het startpunt).

Aan het begin van de wandeling passeert u een model van een grafheuvel, die in 1992 op ware grootte is aangelegd. In de omgeving van Amerongen zijn veel (resten van) grafheuvels gevonden uit de midden en late bronstijd, die wel 2800 jaar oud zijn. Deze kunstmatige grafheuvel geeft een goed beeld van de opbouw van een dergelijke heuvel.

De Utrechtse Heuvelrug is een stuwwal, ontstaan in de laatste ijstijd. Gletsjers schoven een grote hoeveelheid zand voor zich uit en er bleef een langgerekte heuvelrug achter. De smalle dalletjes aan de zuidkant van de Amerongse Berg zijn ontstaan door erosie van riviertjes. De heuvelrug raakte na de ijstijd begroeid met bos, totdat de bodem ging eroderen door overbegrazing van vee. Er ontstonden stuifzanden op de heuvelrug en het landschap lag er vele eeuwen open en kaal bij. In de 19e eeuw werd de heuvelrug bebost met grove den, later met douglasspar en lariks om het stuifzand vast te leggen. Door spontane groei van eiken, berken en beuken zijn nu gevarieerde gemengde bossen ontstaan.

Dat het Sterrenbos vroeger eigendom was van Kasteel Amerongen, is nog te zien aan de rechte beukenlanen, die gericht zijn op het kasteel. Het bos (op sommige kaarten aangegeven als ‘De Manege’) is in 1790 aangelegd in de vorm van een wagenwiel met acht spaken. Staatsbosbeheer heeft in 2004 de acht spaken hersteld en beplant met beuken. De ‘eenzame eik’, een vrijstaande boom geplant in 1792, is in het middelpunt van de cirkel blijven staan.

Vlak bij het startpunt, in de Tabakschuur langs de Veenseweg, is een informatiecentrum gehuisvest, waar het Utrechts Landschap je met exposities en een multimediapresentatie informeert over de Heuvelrug (geopend op wo., za. en zo. 13.00 - 16.00 uur).