Een afwisselend hoevenlandschap

Nederland, Gelderland, Nijkerk

De omgeving ten oosten van Nijkerk is in de loop der tijd veranderd in een gevarieerd hoevelandschap. Het begon allemaal in de voorlaatste ijstijd, toen dikke ijslobben de bodem opstuwden en er wallen en dalen in het landschap achterbleven. Dankzij deze hoogteverschillen ontstond een wisselende bodemgesteldheid van droge en natte gebieden. De lager gelegen gebieden deden dienst als hooiland, op de hoger gelegen delen graasden de schapen. Op de dekzandruggen legden de boeren akkers aan, met eromheen – vanwege de beperkte ruimte – één of enkele hoeven. De houtwallen moesten de akkers beschermen tegen wild en verstuivingen.

 

Hond mee: tijdens deze hele route zijn honden toegestaan. Binnen de bebouwde kom moeten zij aan de lijn, buiten de bebouwde kom mogen de honden los. Het kan zijn dat je langs particuliere terreinen loopt, hier kunnen andere regels gelden dus let op de bordjes.

Toegankelijkheid: deze route is niet geschikt voor mindervaliden, vanwege de bospaden en onregelmatige klinkerweg.

Paden: verhard (asfalt en tegels) en schelpen-, gras- en bospaden.

1.  Verlaat het station aan de centrumzijde en sla rechtsaf de doodlopende weg in, Stationsweg (horeca: bij station linksaf; meteen rechtsaf, Spoorstraat, richting kerk). Rechtsaf fietspad op, Havenlijn. Klinkerweg oversteken, fietspad vervolgen, Havenlijn.

2.  Bij Vetkamp rechtsaf en fietspad volgen. Op tweede rotonde bij Y-6078 linksaf, Berencamperweg. Na ca. 400 m rechtsaf brug oversteken en meteen rechtsaf, Hemmelerweg. Einde klinkerweg linksaf, fietspad langs verkeersweg. Rechts voor je ligt Kasteel Salentein.

3.  Op kruising bij picknickbank linksaf, Snijderssteeg. Grintweg helemaal uitlopen. Aan het eind linksaf, Schremmersteeg. Bocht naar rechts volgen.

4.  Op Y-splitsing bij boerderij (1887) rechts aanhouden, Diermenseweg. Klinkerweg ca. 2 km blijven volgen. Op kruising na boerderij Aller met schaapskooi (huisnr. 3) linksaf. Je loopt Landgoed Oldenaller in en volgt het slingerende klinkerpad door het park.

5.  In het bos linksaf pad in. 1e pad rechtsaf, op 4-sprong linksaf. Rechtsaan blijven houden, houten brug overgaan. Langs het water blijven lopen, rondom Kasteel Oldenaller, bij toegangsbrug kasteel linksaf en weer rechtsaf de klinkerweg op met naastgelegen schelpenpad (wit-rode markering).

6.  Verkeersweg (Nijkerkerstraat) recht oversteken (bordje Oldenaller), zandweg met schelpenpad. Na ca. 400 meter pad rechtsaf over dammetje (bordje Oldenaller), graspad, later zandpad. Het pad slingert door het bos.

7.  Vijfmaal een bruggetje oversteken. Afslagen negeren. Einde pad linksaf, klinkerweg. Het spoor oversteken en meteen rechtsaf, Hogesteeg (doodlopende weg). Op splitsing rechtsaf (Tintelersteeg), zandweg met fietspad langs het spoor.

8.  Zandweg buigt verderop, na brug, van het spoor af en wordt asfaltweg (later met fietspad op aarden wal). Einde weg linksaf en meteen rechtsaf, Tintelersteeg vervolgen. Einde weg rechtsaf, Deuverdenseweg (later Spochthoornseweg). Einde weg linksaf, Wallersteeg.

9.  Einde weg rechtsaf, Bloemendaalseweg. Spoorweg oversteken en bocht naar links volgen. Rechtdoor Wallerstraat vervolgen. Op fietspad (schelpenpad) linksaf, Havenlijn. Spoor volgen naar het station.

Deze wandeltocht voert u langs het noordelijke deel van de Gelderse Vallei, een landelijk gebied dat er een paar eeuwen terug in grote lijnen vrijwel hetzelfde uitzag als nu. Het land, dat hier bestaat uit akkers, weilanden en bosjes met her en der een verspreid liggende boerderij, wordt ook wel hoevenlandschap genoemd.
Grootgrondbezitters legden ten oosten van Nijkerk diverse parkbossen en buitenplaatsen aan met fraaie landhuizen, zodat de omgeving nóg afwisselender is geworden.

Alleen aan de fraaie schuren en de achter Kasteel Salentein gelegen boerderij is nog te zien dat dit luxueuze restaurant in de 16e eeuw een boerenhoeve was. De familie Van Westerveld, die het landgoed eind 17e eeuw in bezit kreeg, heeft de hofstede aanzienlijk verfraaid en het landgoed aangeplant met bossen. De in 1906 geplaatste hoektorens geven samen met de kantelen de indruk van een bescheiden kasteel.

Alleen aan de fraaie schuren en de achter Kasteel Salentein gelegen boerderij is nog te zien dat dit luxueuze restaurant in de 16e eeuw een boerenhoeve was. De familie Van Westerveld, die het landgoed eind 17e eeuw in bezit kreeg, heeft de hofstede aanzienlijk verfraaid en het landgoed aangeplant met bossen. De in 1906 geplaatste hoektorens geven samen met de kantelen de indruk van een bescheiden kasteel.

Boerderij Aller werd al genoemd in het jaar 1313. Destijds was het, samen met Kasteel Oldenaller, in handen van het geslacht Aller. Bij de oude boerderij staat een schaapskooi, die gerestaureerd is.

Kasteel Oldenaller werd in de 17e eeuw gebouwd door Jacob van Campen, bouwmeester van het Paleis op de Dam. Het is een vierkant gebouw met aan twee zijden uitspringende middengedeelten. Het park werd door de bekende landschapsarchitect Zocher rond 1850 aangelegd in de Engelse landschapsstijl met slingerende paadjes, vijvers en romantische doorkijkjes.