De rijkdom van Veere

Nederland, Zeeland, Veere

Veere is een prachtig wandelstadje met een veel te grote kerk, een rijkversierd stadhuis en een haven, omkaderd door monumenten. Maar massieve vestingwerken en oorlogskreken laten zien dat het niet altijd pais en vree was.

Hond mee: Honden mogen aangelijnd mee op deze wandeling.

Toegankelijkheid: deze route is niet geschikt voor mindervaliden.

Paden: bijna 2 km wandel je over verharde wegen. De rest van de route bestaat uit dijken  en halfverharde wandelpaden.

1. Ga vanaf de parkeerplaats via de trap de dijk op naar het kleurrijke monument. Steek de weg (Polredijk) over en ga langs de informatieborden naar beneden, richting de kreken <Oorlogskreken>. Ga aan het einde van het pad bij wandelknooppunt (kp)15 linksaf naar kp14, volg vanaf nu de gele pijlen. Ga na de brug direct linksaf. Ga vlak voor de zwemsteiger rechtsaf (blauw bordje met witte wandelaar). Volg markeringen en hoofdpad 1,2 km langs de kreek en door het bos. Ga op de klinkerweg linksaf (Landschuurweg). Aan de overkant staat kp14. Ga hier naar kp16. Steek de voorrangsweg over en ga linksaf (Kreekweg).

2. Ga voorbij de brug bij kp16 rechtdoor naar kp17, dan rechtdoor naar kp76. Ga bij kp76 rechtsaf naar kp71: steek met het trekpontje de gracht over. Zelfbediening! Ga bij kp71 rechtsaf naar kp13, dan linksaf richting kp12. Ga aan het einde van de bomenlaan linksaf. Let op: wandel rechts langs de kerk (Oudestraat, geen markeringen) <Grote kerk>. Volg de Oudestraat rechtdoor. Ga aan het einde de dijk op en linksaf. Je komt bij een stadspoort. Ga links van de ingang van het restaurant door het poortje <Campveerse Toren>. Ga voor de kanonnen linksaf, wandel langs de haven <Rond de haven>.

3. Ga rechtsaf over de ophaalbrug, volg de gele pijlen naar kp74. Beklim de wal en ga bovenaan linksaf. Volg de vestingwal, ga aan het einde linksaf naar beneden (hier zou kp74 moeten staan). Ga rechtsaf via een klaphek <Vestingswallen>. Ga bij kp73 rechtsaf naar kp72: steek met een trekpont de gracht over. Volg het pad <Molen de Koe>.

4. Ga aan het einde van het pad rechtsaf over de klinkerweg (Langedam). Ga bij kp72 rechtsaf naar kp75, langs de voorrangsweg (Polredijk). Ga na 225 m rechtsaf door een klaphek. Beklim de dijk en ga bij kp75 linksaf naar kp15. Na 900 m komt de parkeerplaats weer in beeld.

Het monument en de kreken herinneren aan de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. België is al bevrijd, maar de Duitsers houden stand op het strategisch belangrijke schiereiland Walcheren. Daarom besluiten de geallieerden in oktober 1944 de dijken te bombarderen en Walcheren onder water te zetten (zie ook route 27 en 28). Ook deze dijk wordt geraakt: er ontstaat een gat van 650 m breed. Ruim een jaar lang kan het water vrij in- en uitstromen. Vier keer per dag wisselt de stroomrichting met het getij, waardoor de kreken steeds dieper worden uitgesleten. Uiteindelijk wordt de dijk hersteld, maar de kreken blijven in het landschap achter. Nu wandel je hier door een nat en bosrijk natuurgebied, waarin de vogels het hoorbaar voor het zeggen hebben.

Een pontje vormt de avontuurlijke entree tot vestingstad Veere. Daarna doemt al snel een kolossale kerk op – die veel te groot lijkt voor dit compacte stadje. En dan had de toren aanvankelijk ook nog eens ruim 100 m naar de hemel moeten reiken. Rond het jaar 1520 bleken de plannen toch te ambitieus. Het geld raakte op en de bouw werd gestaakt. Daarna volgden periodes van leegstand en verval. Ook werd de kerk gebruikt als hospitaal en kazerne. Nu is er ruimte voor kunst, cultuur en evenementen – kijk op de borden bij de ingang voor het actuele aanbod.

Pas aan de buitenkant zie je hoe robuust de Campveerse Toren is. Hij werd in de 15e eeuw gebouwd, samen met een identieke toren aan de andere kant van de toegang tot de haven. De andere toren is later gesloopt, net als de rest van de middeleeuwse muren en poorten. Bij de steiger vertrekt nu een veerboot die wandelaars en fietsers naar Kamperland aan de overkant van het Veerse Meer brengt. Tip: stap in voor een tochtje en vaar dan direct weer terug. Lekker even uitwaaien.

Dit is ongetwijfeld het mooiste stukje van Veere. Links op de Markt pronkt het uitbundig versierde stadhuis uit de 15e eeuw. In de nissen stonden standbeelden van de machtige Heren en Vrouwen van Borsele, die het in Veere voor het zeggen hadden. Bijzonder: enkelen van hen hebben zichzelf nog vereeuwigd gezien op hun eigen stadhuis. Nu hoort het pand bij Museum Veere, net als de twee Schotse Huizen om de hoek aan de haven. Hier wordt het verhaal verteld van de handel in Schotse wol, die in de 16e eeuw voor welvaart zorgde. Destijds kon je vanuit zee direct naar de haven varen. Dat veranderde toen in 1961 de zeearm werd afgesloten met de Veerse Gatdam. Zo ontstond het Veerse Meer en maakten zeeschepen plaats voor surfplanken, kano’s, zeilboten en motorjachten.

voor 1390 een eerste ommuring en een gracht. Toen aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) kanonnen hun intrede deden, was de ommuring zinloos geworden. Daarom gaf Willem van Oranje opdracht tot de aanleg van een linie met grachten, aarden wallen, poorten en bruggen. In 1810 deed Napoleon daar nog een schepje bovenop: rond de bestaande vestingwerken kwamen vijf nieuwe bastions en een gracht. Dit alles resulteerde in het doolhof aan wallen, gangen, grachten en muren waar je nu doorheen laveert. Met onderweg alweer een trekpontje.

De witte molen zorgt voor een fraai plaatje, zeker als in het voorjaar witte lammetjes de grasgroene weide bevolken. De molen staat op een bastion uit de tijd van Willem van Oranje: hoog genoeg om wind te vangen, veilig genoeg om ook bij een belegering graan te blijven malen voor de vesting. De huidige molen is van 1909 en verving een molen uit 1753 die in 1907 afbrandde.