Van het Woonpakket naar de ANWB Woonverzekering

Wanneer inboedelverzekering afsluiten

Wat verandert er?

Om u en al onze andere klanten zo goed mogelijk bij te staan, moeten we af en toe wijzigingen doorvoeren in onze pakketen. Zo kunnen we u blijven helpen op de manier die u van ons gewend bent. 

Met de nieuwe Inboedel-, Opstal-, Aansprakelijkheisverzekering en Rechtsbijstand-, Ongevallenverzekeringen bieden we verzekeringen die meer van deze tijd zijn. Met uitgebreidere dekkingen en hogere vergoedingen voor elke klant. 

Bekijk hieronder de wijzigingen voor elke verzekering:

 

Hoe het was?

Hoe het wordt

Audiovisuele, audio- en computerapparatuur, inclusief de randapparatuur

€ 7.500 

Geen maximum

Koelkast en diepvries 

€ 500

Geen maximum

Diefstal uit bijgebouwen 

€ 4.000

€ 7.500

Waterschade door openstaande kranen  

Niet verzekerd

Wel verzekerd

Glasschade

Gekozen eigen risico

Standaard € 250 eigen risico

Eigen risico 

Geen, € 100 of € 250

Standaard € 250 eigen risico

Geen standaard eigen risico bij herstel door aangesloten hersteller

Vrijwillig eigen risico wordt altijd in mindering gebracht op het schadebedrag

Medische apparatuur in bruikleen 

Niet verzekerd

Wel verzekerd

Bagage 

Bij diefstal uit voer- en vaartuigen max. € 1.000

€ 3.500

Inboedel van derden 

Maximaal € 2.500

Gehuurde spullen zijn uitgesloten van dekking

Kosten vervoer en opslag inboedel 

€ 10.000

Geen maximum

Kosten bewaking 

Niet verzekerd

Wel verzekerd

Vervangen sloten 

€250

Max. 50% van de kosten

Sleutels 

Max. 50% en € 250

Max. 50% van de kosten

Eigenaarsbelang voor appartementeigenaren 

tot € 25.000

Geen maximum

Fietsen bij dekking buitenshuis 

Verzekerd tijdens reis

Niet meer verzekerd tijdens reis (sluit hiervoor een fietsverzekering af)

Wijze vaststelling vergoeding inboedel 

Afschrijving volgens afschrijvingstabel.

Is de schade te herstellen? Dan vergoeden wij de herstelkosten.

Schade onherstelbaar en minder dan 10 jaar geleden gekocht? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. 

Voorwaarden inzien

Nieuwe dienst: CyberHelpdesk

Telefonische hulpdienst bij (mogelijke) cybercrime

Met een ANWB Inboedelverzekering krijg je gratis toegang tot onze CyberHelpdesk. Vermoed je dat je het slachtoffer bent van cybercriminaliteit, zoals een hack, phishing of online identiteitsdiefstal? Neem dan contact op met de CyberHelpdesk via 088 - 299 3000. De CyberHelpdesk is onderdeel van ANWB Cyberhulp.

 

 

Hoe het was?

Hoe het wordt

Waterschade door openstaande kranen  

Niet verzekerd

Wel verzekerd

Schoorsteen 

Geen veegplicht

Wel veegplicht

Glas

Gedifferentieerd

Alle glas is verzekerd

Glasschade

Gekozen eigen risico

Standaard € 250 eigen risico

Eigen risico 

Geen, € 100 of € 250

Standaard € 250 eigen risico

Geen standaard eigen risico bij herstel door aangesloten hersteller

Vrijwillig eigen risico wordt altijd in mindering gebracht op het schadebedrag

Storm € 250 eigen risico

Noodvoorziening opstal 

€ 50.000

Geen maximum

Leidingen 

Niet verzekerd

Wel verzekerd

Schade aan leidingen 

Leiding zelf niet gedekt

Reparatiekosten leiding ook gedekt

Geen eigen risico bij aangesloten hersteller

Poliskosten 

Wel

Geen

10% opslag bij alleen een opstalverzekering 

Wel

Geen

 

Vereenvoudigde voorwaarden

De voorwaarden zijn vereenvoudigd en daardoor beter leesbaar.U vindt de actuele voorwaarden ANWB Opstalverzekering hier.

Voorwaarden inzien

 

Nieuwe dienst: ANWB Noodherstel Thuis

Hulp bij spoedreparaties die buiten je ANWB Opstalverzekering vallen

Soms krijg je thuis met vervelende of zelfs gevaarlijke situaties te maken. Denk aan een afgebroken huissleutel waardoor u bent buitengesloten, stroomuitval of kortsluiting. Je hebt snel hulp nodig, maar de (eventuele) schade valt buiten je opstalverzekering. Daarvoor bieden we nu de service Unigarant Noodherstel Thuis. Dat is een betrouwbaar netwerk van vakspecialisten met een duidelijke en eerlijke prijs. Wil je meer weten over deze service? Lees hoe ANWB Noodherstel Thuis werkt en waarvoor je het kunt inschakelen.

De Aansprakelijkheidsverzekering is inhoudelijk niet gewijzigd. De voorwaarden zijn wel vereenvoudigd en daardoor beter leesbaar. U vindt de actuele voorwaarden ANWB Aansprakelijkheidsverzekering hier:

 

Voorwaarden inzien

Wat verandert er in uw verzekering?
 

 • Dekking blijft hetzelfde. 
 • ANWB Ongevallen heeft een eigen polisblad en eigen facturatie
 • Betaal je per maand, kwartaal of half jaar? Dan betaalt je een termijntoeslag van 5% (maand of kwartaal) of 3% (half jaar)

Voor de ANWB Rechtsbijstandverzekering hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd in onze polisvoorwaarden. De belangrijkste hebben we voor je op een rij gezet:

 • Vanaf nu kun je bij noodsituaties in de avond of in het weekend contact opnemen met ARAG. Dit geldt ook voor de module Verkeer.
 • Dien je een schade in? Dan heb je een vast aanspreekpunt bij ARAG.
 • Heb je een conflict, maar voor dit conflict niet de juiste module afgesloten? Dan kun je toch contact opnemen met ARAG voor telefonisch advies. Je krijgt, tegen een speciaal tarief, de juiste hulp.
 • Bij de module Verkeer bieden wij de mogelijkheid om een vooruitbetaling binnen 48 uur te doen als jij na een aanrijding schade hebt die verhaalbaar is.
 • Binnen de module Consument en Wonen is nu ook een conflict met Vereniging van Eigenaren verzekerd.
 • Schade aan personen en persoonlijke eigendommen valt niet meer onder de module verkeer. Dit valt nu onder de module Consument en Wonen.
 • Deze verzekering krijgt een eigen polisblad en eigen facturatie.

De actuele voorwaarden en meer informatie over de rechstbijstandverzekering vind je hier

Wat u merkt: 

Heeft u een combinatie van Rechtsbijstand, Ongevallen en Inboedel/Opstal/Aansprakelijkheid?

 • U ontvangt nieuwe polisbladen: 1 voor Rechtsbijstand en/of 1 voor Ongevallen plus nog 1 polisblad ANWB Woonverzekering 
 • U ontvangt tot maximaal 3 facturen per maand: 1 voor Rechtsbijstand en/of 1 voor Ongevallen plus nog 1 voor uw ANWB Woonverzekering 

Vereenvoudigde voorwaarden

De voorwaarden zijn vereenvoudigd en daardoor beter leesbaar. U vindt de actuele voorwaarden ANWB Rechtsbijstandverzekering, ANWB Ongevallenverzekering en ANWB Woonverzekering hier:

Voorwaarden inzien