ANWB Streetwise next level

Een interactief verkeersprogramma voor de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs!


Jongeren tussen de 12 en 16 jaar lopen veel risico in het verkeer. Er moeten ineens grotere afstanden overbrugd worden. Het groepsgedrag en afleiding, door onder andere de mobiele telefoon, speelt in toenemende mate een rol.

Daarom heeft de ANWB het verkeersprogramma Streetwise next level ontwikkeld. Een interactief verkeersprogramma, dat landelijk wordt ingezet voor de eerste drie leerjaren van alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Het verkeersprogramma wordt gegeven door professionele ANWB-instructeurs. 

De drie verkeersprogramma’s hebben als algemeen doel om een positieve gedragsverandering te bewerkstellingen op het gebied van verkeer.


Klas 1: ANWB Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’ 

Tijdens deze interactieve workshop worden uw leerlingen zich bewust van hoe zij zelf aan het verkeer deelnemen. De verkeersworkshop is geheel afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep en behandelt thema’s zoals de kosten van verkeersboetes, aantallen verkeersslachtoffers en afleiding in het verkeer. Ook wordt ingespeeld op de emotie door het tonen van confronterende beelden. Ethische verkeersdilemma’s en persoonlijke ervaringen vormen de rode draad. 

Klas 2: ANWB Verkeersbus

Hierbij staat zelf ervaren en beleven, kennisoverdracht, zelfreflectie en gedragsbeïnvloeding in en om de opvallende ANWB Verkeersbus centraal.
Dode hoek - gericht op kennis 
Inzicht krijgen waar de Dode hoek van een vrachtwagen zich bevindt en daar naar weten te handelen als verkeersdeelnemer.  
Mobiliteitsspel - gericht op gedragsbeïnvloeding 
De leerling krijgt inzicht in het eigen verkeersgedrag en gaat het eigen verkeersgedrag daar op afstemmen.
Kennisquiz - gericht op kennis 
De leerling doet kennis op van de meest relevante verkeersregels en voorrangsituaties die voor deze doelgroep van toepassing is.  
Computerspel ‘Kandatofkandatniet’ - gericht op gedragsbeïnvloeding 
De leerling reflecteert op zijn eigen en andermans verkeersgedrag en maakt daarbij keuzes t.b.v. het zich veilig begeven door het verkeer.  
Scootersimulatoren: zien en gezien worden! - gericht op gedragsbeïnvloeding 
De leerling kent het belang van zien en gezien worden en handelt daar naar in het verkeer. 

Klas 3: ANWB Virtual Reality!

Met behulp van een VR-bril worden de leerlingen op de plek van andere bestuurders gezet. Zo zijn zij bijvoorbeeld een fietser, automobilist of vrachtwagenchauffeur. Op deze manier zien zij hoe andere weggebruikers naar het verkeer kijken en worden ze zich bewust van hoe zij zelf deelnemen aan het verkeer. Onderwerpen zoals afleiding in het verkeer, reflecteren op eigen en andermans verkeersgedrag en bewustwording staat bij deze lesmodule centraal.


Effectmeting

Op dit moment wordt er een effectmeting uitgevoerd door Royal Haskoning. De resultaten hiervan verwachten wij rond september 2019.

Belangrijke onderwerpen Streetwise next level:

Praktische informatie
Prijzen
Aanmelden / contact en documenten
Uitbreiding op Streetwise: ANWB Fietsverlichtingsactie

Praktische informatie

Wij verzoeken u om het juiste leerjaar bij de juiste lesmodule in te delen. Elke klas kan maximaal aan één lesmodule deelnemen.

Klas 1: ANWB Verkeersworkshop ‘IK & het verkeer!’

- Per schooldag zijn er maximaal 6 sessies van één lesuur (45-50 minuten) mogelijk. 
- De lessen dienen aaneengesloten gepland te worden (m.u.v. pauzes).
- De eerste sessie begint uiterlijk om 9.00 uur. De laatste sessie duurt tot uiterlijk tot 15.00 uur.
- We hanteren een maximum van 30 leerlingen per sessie in het regulier onderwijs. 
- In het praktijkonderwijs hanteren wij een maximum van 24 leerlingen per sessie.
Randvoorwaarden
- Het programma wordt uitgevoerd in één en hetzelfde leslokaal van minimaal 50 m2 met voldoende zitplaatsen voor alle leerlingen.
- In verband met de zware lesmaterialen dient het leslokaal zich op de begane grond te bevinden tenzij er een lift aanwezig is. 
- Het leslokaal moet beschikken over een computer/ laptop aangesloten op een digibord/ beamer.
- Tussen de lessen door is wisselen van leslokaal voor de instructeur niet mogelijk. Wij verzoeken alle klassen in één en hetzelfde leslokaal in te roosteren. 

Streetwisebus Next level

Klas 2: ANWB Verkeersbus

- Per schooldag zijn er maximaal 4 sessies mogelijk. 
- De sessies dienen aaneengesloten gepland te worden (m.u.v. pauzes).
- De eerste sessie begint uiterlijk om 9.00 uur. De laatste sessie duurt tot uiterlijk tot 15.00 uur.
- We hanteren een maximum van 30 leerlingen per sessie in het regulier onderwijs. 
- In het praktijkonderwijs hanteren wij een maximum van 24 leerlingen per sessie.
- Eén sessie duurt bij 24 leerlingen of minder 75 minuten en bij meer dan 24 leerlingen 90 minuten. Dit kan betekenen dat uw lesrooster aangepast moet worden. 
Randvoorwaarden
- Voor de Verkeersbus is een standplaats nodig van ca. 20x10 meter. 
- Tevens dient er op deze plek een aansluiting op een stroomvoorziening te zijn.

Streetwise Next level -virtual reality

Klas 3 ANWB Virtual Reality!

- Per schooldag zijn er maximaal 6 sessies van één lesuur (45-50 minuten) mogelijk. 
- De sessies dienen aaneengesloten gepland te worden (m.u.v. pauzes).
- De eerste sessie begint uiterlijk om 9.00 uur. De laatste sessie duurt tot uiterlijk tot 15.00 uur.
- We hanteren een maximum van 30 leerlingen per sessie in het regulier onderwijs. 
- In het praktijkonderwijs hanteren wij een maximum van 24 leerlingen per sessie.
Randvoorwaarden
- Het programma wordt uitgevoerd in één en hetzelfde leslokaal van minimaal 50 m2 met voldoende zitplaatsen voor alle leerlingen.
- In verband met de zware lesmaterialen dient het leslokaal zich op de begane grond te bevinden tenzij er een lift aanwezig is.
- Het lokaal is voorzien van stopcontacten.
- Tussen de lessen door is wisselen van leslokaal voor de instructeur niet mogelijk. Wij verzoeken alle klassen in één en hetzelfde leslokaal in te roosteren.

Heeft u vragen over de lesmodules of wilt u een boeking maken, dan kunt u contact op te nemen met het Streetwise Projectenbureau.

Prijzen 2020

ANWB Streetwise next level wordt grotendeels door de ANWB gefinancierd vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid. 
Wij vragen de school een bijdrage in de kosten van € 175,00 per lesmodule, per dag, inclusief BTW per dag. Wanneer u alle drie de lesmodules boekt betaalt u € 450,- per dag inclusief BTW. Subsidie is soms mogelijk, informeer hiervoor bij uw gemeente.

Aanmelden / contact en documenten

Heeft u vragen over de lesmodules of wilt u een boeking maken, dan kunt u contact opnemen met het Streetwise Projectenbureau.