Streetwise voor het voortgezet onderwijs

Praktische en interactieve verkeerslessen voor de 1e, 2e, 3e klas van het voortgezet onderwijs

Jongeren tussen de 12 en 16 jaar lopen veel risico in het verkeer. Er moeten ineens grotere afstanden overbrugd worden en het groepsgedrag speelt in toenemende mate een rol waardoor ze meer oog hebben voor elkaar en hun mobiel, dan voor het verkeer.  

Daarom hebben we in 2015 het succesvolle verkeersprogramma voor het basisonderwijs uitgebreid met een programma voor het voortgezet onderwijs: ANWB Streetwise Next Level. Een interactief verkeersprogramma, dat landelijk wordt ingezet voor het voortgezet onderwijs, om de 1e en 2e jaars leerlingen bewust te maken van de gevaren in het verkeer.

Door kennis, zelf ervaren, beleven en zelfreflectie, wordt getracht hun gedrag te beïnvloeden middels twee onderdelen:

 • 1 - Verkeersworkshop ‘IK  &  het verkeer’ (klas 1): Een interactieve workshop met vragen en stellingen over verkeer, ethische verkeersdilemma’s, persoonlijke verhalen en confronterende beelden, gericht op zelfreflectie. 
  Tijdsduur: 1 lesuur van 45 tot 60 minuten. Alle lessen dienen aansluitend gepland te worden - zonder tussenuren - in hetzelfde klaslokaal. Op een schooldag zijn niet meer dan zes sessies mogelijk met maximaal 30 leerlingen per sessie.
 • 2 - Verkeersbus (klas 2): In en om de opvallende Verkeersbus vol met de nieuwste apparatuur, volgen de leerlingen 5 verschillende workshops. Hierbij staan zelf ervaren/beleven, kennisoverdracht, zelfreflectie en gedragsbeïnvloeding centraal.
  Tijdsduur: 2 lesuren van 90 tot 120 minuten..
  Per schooldag zijn maximaal vier sessies mogelijk met 32 leerlingen. Alle sessies dienen aansluitend - zonder tussenuren - gepland te worden.

De workshops worden gegeven door professionele ANWB instructeurs.

Om Streetwise Next Level nog vollediger te maken zijn wij nu ook gestart met een les voor de derde klas.

 • 3 - Streetwise voor VR (klas 3): Door middel van Virtual Reality worden de leerlingen op de plek van de andere bestuurders gezet. Zo zijn zij bijvoorbeeld een buschauffeur, vrachtwagenchauffeur of een automobilist. Op deze manier zien zij hoe ander weggebruikers naar het verkeer kijken en worden zij geconfronteerd met hun eigen gedrag in het verkeer. 
  Tijdsduur: 1 lesuur van 45 tot 60 minuten. Alle lessen dienen aansluitend gepland te worden - zonder tussenuren - in hetzelfde klaslokaal. Op een schooldag zijn niet meer dan zes sessies mogelijk met maximaal 30 leerlingen per sessie.


Belangrijke onderwerpen Streetwise Next Level:

Effectmeting

In België draait dit programma al ruim 3 jaar. De universiteit van Leuven heeft in 2014 een effectmeting gehouden waaruit blijkt dat het programma een significant positief effect heeft op het verkeersveiligheidsgedrag van de leerlingen.

Praktische informatie

De Verkeersworkshop vindt plaats in een klaslokaal van minimaal 50 m2. Het heeft een flipover en een computer met de mogelijkheid een USB-stick in te pluggen. De pc dient aangesloten te zijn op een digibord of beamer. Het lokaal is zoveel mogelijk vrij van tafels. De stoelen worden in een U-vorm opgesteld wat het contact met en tussen de leerlingen bevordert.

Voor de ANWB Verkeersbus is een standplaats nodig van ca. 20 x 10 meter en een stroomvoorziening (230volt/16 amp). Wanneer de standplaats van de bus openbaar terrein is, dient de school zelf contact op te nemen met de gemeente voor het aanvragen van een vergunning.

De VR-les vindt plaats in een klaslokaal van minimaal 50 m2. De tafels zijn in groepjes verdeeld zodat er per groepje vijf leerlingen kunnen zitten. Er zijn stopcontacten aanwezig. De instructeur heeft verder alle apparatuur bij zich.  

De begeleidende leerkracht ontvangt enkele dagen voor de inzetdag een informatiebrief.

Per module geldt er een maximum van 32 leerlingen. Indien klassen groter zijn dan 32 leerlingen dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Streetwise Projectenbureau voor het zoeken naar een juiste oplossing.

Prijzen 2019

ANWB Streetwise Next Level wordt grotendeels door de ANWB gefinancierd vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid. Wij vragen de school een bijdrage in de kosten van € 150,- excl. BTW per dag.

Aanmelden / contact en documenten


Aanmeldingsformulier Voortgezet Onderwijs
Wilt u meer informatie over de (algemene) voorwaarden van Streetwise?
Download of bekijk dan de voor u relevante informatie via contact en documenten

ANWB Fietsverlichtingsactie

Bij ANWB staat goede fietsverlichting van kinderen in het verkeer voorop. ANWB Fietsverlichtingsactie trekt in oktober door het land. Op 2600 locaties vinden fietsverlichtingsacties plaats. Met het gratis ANWB fietsverlichtingspakket vol materiaal kunnen alle fietsen op school gecontroleerd en gerepareerd worden. Voor meer informatie of het gratis aanvragen van het pakket ga naar ANWB Fietsverlichtingsactie