Streetwise digitale leerlijn
Kosteloos t/m schooljaar 2023-2024

Streetwise digitale leerlijn

 • Voor groep 1 t/m 8
 • Leuk voor leerlingen
 • Gemakkelijk voor leerkrachten
 • Vernieuwde leerdoelen
Inschrijven

Streetwise | digitale leerlijn

De gemakkelijkste en leukste leermethode van Nederland

Met de gloednieuwe Digitale leerlijn van ANWB Streetwise werken kinderen door middel van interactieve oefeningen op een speelse manier aan hun verkeerskennis op school. De lessen zijn door leerkrachten flexibel in te delen en via een online dashboard kunnen zij zonder voorbereidingstijd en nakijkwerk de voortgang van leerlingen volgen.

 

Wat is de Digitale leerlijn?

Eigentijdse verkeersmethode

De Digitale leerlijn van ANWB Streetwise is de nieuwste verkeersmethode van Nederland. Het is een eigentijdse leerlijn voor groep 1 tot en met 8 waarin actuele verkeersonderwerpen zoals smartphones in het verkeer en belangrijke basiskennis op een interactieve manier worden behandeld.

Leuk voor leerlingen, gemakkelijk voor leerkrachten

De digitale leerlijn van ANWB Streetwise maakt verkeerstheorie leuk voor leerlingen en gemakkelijk voor leerkrachten. Het digitale lesprogramma vergt minimale voorbereiding en nakijkwerk en kan zowel in voorgestelde volgorde worden gevolgd of naar eigen inzicht worden ingedeeld. Staat het fietsexamen voor de deur? Kies er dan voor om dat thema voorrang te geven.

De lessen sluiten aan bij het niveau van ieder leerjaar, bevatten spannende verhaallijnen, interactieve oefeningen en spelelementen. Leerlingen krijgen directe feedback over hun prestaties en ook leerkrachten kunnen de progressie van de kinderen eenvoudig inzien via het online dashboard.

Inclusief toffe verkeersweek

De Streetwise Verkeersweek maakt deel uit van de Digitale leerlijn. Dit is een aanvullende themaweek die op ieder moment van het jaar ingezet kan worden. Waar de Digitale leerlijn zich richt op algemene verkeerscompetenties, is het doel van de Verkeersweek om bewustwording rondom de verkeersveiligheid in eigen buurt te vergroten. Tijdens deze week gaan leerlingen op verkeersmissies om de verkeerssituaties en risico's in eigen buurt in kaart te brengen. Leerkrachten kunnen ervoor kiezen om deze missies klassikaal onder schooltijd te behandelen of op de leerlingen er op een ander moment zelf aan te laten werken. Daarnaast zijn er verspreid over de week drie incheckmomenten om gezamenlijk de bevindingen te bespreken.

Hoe werkt de leermethode?

Eén digitale wereld

Met de Digitale leerlijn stappen leerlingen in de virtuele Streetwise wereld waar ze aan de hand van verschillende verhalen verkeersoefeningen uitvoeren. De overkoepelende en herkenbare Streetwise omgeving komt ieder leerjaar terug, maar de verhalen, karakters en oefeningen zijn afgestemd op het niveau van de leerlingen.

CROW leerdoelen en verkeersthema's

De Digitale leerlijn van ANWB Streetwise is samengesteld vanuit actuele en geconcretiseerde leerdoelen op basis van CROW, aangevuld met eigentijdse verkeersonderwerpen zoals elektrische voertuigen en het gebruik van smartphones in het verkeer. In samenwerking met verkeers- en onderwijskundigen zijn deze leerdoelen samengevoegd tot zes verschillende hoofdthema's. Ieder thema bevat verschillende leerdoelen die verspreid over de leerjaren meerdere keren terugkomen. Zo zijn de CROW-doelen en kerndoelen voor verkeer geborgd met deze methode.

Meerdere verkeersavonturen per leerjaar

De Digitale leerlijn is geschikt voor groep 1 t/m 8 en ieder leerjaar bestaat uit 4 tot 8 verkeersavonturen per leerjaar waarin leerlingen opdrachten in de Streetwise wereld uitvoeren. Ieder avontuur bestaat uit twee lessen van 30 minuten. Scholen en leerkrachten kunnen de 8-16 lessen naar eigen inzicht over het schooljaar verspreiden.

Ontwikkeld samen met experts

De doorlopende leerlijn is ontwikkeld in nauwe samenwerking met onderwijskundigen, gedrag- en verkeersexperts, ouders én leerlingen. Op die manier is een eigentijdse leerlijn ontwikkeld die didactisch en educatief verantwoord is én aansluit bij de belevingswereld van kinderen.

Didactisch model

Streetwise beperkt zich niet alleen tot kennis overbrengen en vaardigheden ontwikkelen, maar richt zich op veilig gedrag in het verkeer. Om gedragsverandering te bereiken is het C-MAO model als leidraad gebruikt tijdens de ontwikkeling van de digitale leerlijn. Het model is gebaseerd op uitgebreid onderzoek naar theorieën over gedragsverandering en aangescherpt met behulp van onderwijsexperts.

In de wereld van Streetwise wordt kennis opgedaan in een rijke en verhalende context, waardoor kennisretentie 22 keer hoger is dan bij feitelijke kennisoverdracht (Harrison, 2015). De leerlijn gebruikt storytelling en gamification om de intrinsieke motivatie van leerlingen te verhogen. Met Streetwise oefenen kinderen nieuw gedrag in een veilige omgeving. Zo bouwen ze niet alleen vaardigheden op, maar ook vertrouwen in eigen kunnen. Gedragsverandering wordt ook beïnvloed door gebrek aan mogelijkheden en allerlei omgevingsfactoren. De leerlijn houdt rekening met obstakels zoals beperkte beschikbaarheid van ouders en docenten, maar ook regionale verschillen in verkeerssituaties.

Hoe ziet een les eruit?

Klassikale en individuele lesstof

De lessen zijn een mix van klassikale Digibord oefeningen en individuele oefeningen. Elke les start met een introductie van het avontuur op het Digibord en korte uitleg die klassikaal de belangrijkste elementen laat zien. Vervolgens kunnen leerlingen zelf aan de slag op hun eigen laptop en gemakkelijk inloggen via Basispoort. Is er niet voor iedereen een laptop beschikbaar? Geen probleem: Leerlingen kunnen ervoor kiezen om de opdracht samen te doen met andere klasgenoten (max. 5 leerlingen). Leerkrachten kunnen er eventueel ook voor kiezen om leerlingen thuis of op een ander moment de individuele oefeningen te laten maken.

Streetwise, Digitale leerlijn Streetwise Digitale Leerlijn

 

De leerlijn uitproberen?

Introductieaanbod: tijdelijk kosteloos te bestellen

Wil je de Digitale leerlijn van ANWB Streetwise uitproberen op jouw school? Meld jouw school dan nu aan en gebruik de digitale leerlijn tot en met schooljaar 2023-2024 kosteloos op jouw school. Bij afname van de Digitale leerlijn ontvang je automatisch ook het ANWB Streetwise verkeersweekprogramma. Naast de digitale leerlijn bestaat het complete Streetwise aanbod uit Praktijklessen op school en een Verkeersgame voor thuis.

Bestel nu

Veelgestelde vragen - Portal

Ga naar ANWB Streetwise Portal - Registreren
Voor het registreren heb je het brin (vestigings)nummer van de school nodig en de gemeente.

Het kan verschillende oorzaken hebben dat je je niet kunt registreren.

 • Je krijgt de foutmelding: "Die gebruikersnaam (mailadres) bestaat al."
  Dit betekent dat je je al eens geregistreerd hebt met het betreffende mailadres. In dat geval kan je kiezen voor “wachtwoord vergeten”
 • Je hebt niet de juiste gemeentenaam gebruikt.
 • Je hebt niet het juiste brin (vestigings)nummer gebruikt.
  Wil je het juiste brin (vestigings)nummer van de school weten, stuur dan een e-mail naar anwbstreetwise@anwb.nl

Via de portal kan je onderaan kiezen voor "wachtwoord vergeten". Je vult dan je e-mailadres in en je ontvangt een e-mail een link voor het kiezen van een nieuw wachtwoord.

 • Controleer of er geen spelfout in je e-mailadres staan. Er wordt een e-mail gestuurd naar het e-mailadres waarmee geregistreerd is.
 • Check de spam box
 • Waarschijnlijk heeft u bij registratie “opt out” aangegeven. U kan dit niet zelf wijzigen. Neem hiervoor contact op met ANWB Streetwise via anwbstreetwise@anwb.nl of 088 - 26 98 543

Ja dat kan. Wanneer men zich registreert met een ander e-mailadres is dat geen probleem.

Een adreswijziging dient u door te geven aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit kan via de website van DUO.
De ANWB ontvangt alle openbare adresgegevens in een maandelijkse update vanuit DUO.

Digitale leerlijn

Ja, de verkeersmethode is zo ontwikkeld, dat alle basisscholen die digitale verkeerslessen (willen) geven, hier gebruik van kunnen maken middels: digibord, laptop en/of chromebook.

De lessen bestaan uit een klassikaal gedeelte en een individueel gedeelte. Het individuele gedeelte kan ook in kleine groepjes plaatsvinden.

Na aanschaf van de digitale Streetwise verkeersmethode krijg je via Basispoort toegang tot de online Streetwise omgeving met alle lesmaterialen. Deze lessen zijn volledig beschikbaar voor het digibord en kunnen ook geopend worden op de laptop/Chromebook.

Ja, de leerlingen kunnen ook thuis (met dezelfde logingegevens) met de digitale Streetwiselessen aan de slag gaan. Bijvoorbeeld om oefeningen opnieuw te doen, om vooruit te werken of doordat lessen op school niet door kunnen gaan (denk daarbij ook aan coronamaatregelen). Als school bepaal je of je deze mogelijkheden wilt stimuleren.

Tot en met schooljaar 2023/2024 is de Streetwise digitale leerlijn kosteloos te gebruiken. De prijzen vanaf schooljaar 2024/2025 zullen later bekend worden gemaakt. Wanneer je de digitale leerlijn probeert zal dit altijd lopen per schooljaar en dien je je voor ieder schooljaar opnieuw aan te melden.

Om gebruik te kunnen maken van onze digitale leerlijn dient de school een verwerkingsovereenkomst af te sluiten op bestuursniveau. Daarmee wordt de verwerking van persoonsgegevens afgedekt voor de digitale leerlijn. De directeur ontvangt een bericht wanneer deze ondertekend kan worden.

Overig

Deze leerlijn is ontwikkeld in nauwe samenwerking met leerkrachten, ouders, kinderen, verkeersexperts (Royal HaskoningDHV), onderwijskundigen. De ontwikkelaar van dit programma is &samhoud creative tech.

We willen onze impact op verkeersveiligheid vergroten. Onze maatschappelijke ambities komen voort uit onze missie: "mobiliteit veilig is voor iedereen". We zetten ons in voor verkeersveiligheid en dragen daarmee bij aan de nationale (SPV) en internationale (EU Vision Zero) ambitie op verkeersveiligheid; 0 verkeersdoden in 2050.

ANWB streeft er naar dat ‘elk kind veilig op de fiets’ kan in heel Nederland, want elk slachtoffer is er één teveel en niemand mag achterblijven.

De ANWB biedt met Streetwise ruim 15 jaar praktische verkeerseducatie aan en er zijn meer dan 3.000 basisscholen die Streetwise praktijklessen afgenomen hebben. Dit realiseren we door dagelijks met een team van ca. 60 Streetwise instructeurs op de scholen praktijklessen te geven.

Leuk weetje: wist u dat de ANWB al sinds 1924 verkeerslessen geeft?