Hoe ANWB data bijdraagt aan veilig verkeer in jouw gemeente

Het rijgedrag van automobilisten vertelt veel over gevaarlijke verkeerssituaties. Met gedragsdata van automobilisten van onze Veilig Rijden Autoverzekering kunnen we voorspellen waar het dreigt mis te gaan, nog voordat er ongelukken gebeuren. Deze relevante gedragsdata stellen wij nu onder bepaalde voorwaarden anoniem beschikbaar aan wegbeheerders. Wat kunnen wij betekenen voor de verkeersveiligheid in jouw gemeente?

In 2016 introduceerde de ANWB de Veilig Rijden Autoverzekering. Deze gedrag-gestuurde verzekering heeft als doel individuele gebruikers te coachen in hun rijgedrag. Veilige rijders worden bovendien beloond met korting op hun verzekeringspremie. Daarnaast was het de droom met inzichten uit de verzamelde gedragsdata wegbeheerders te helpen de Nederlandse wegen veiliger te maken. Deze droom is nu werkelijkheid geworden. 

Succesvolle samenwerking met gemeente Rotterdam

Rotterdam is de eerste gebruiker van deze data. De gemeente heeft een Verkeersveiligheidsmodel ontwikkeld, een computermodel. Vroeger gebruikte Rotterdam net zoals andere wegbeheerders ongevallenstatistieken om onveilige verkeerslocaties te registreren. Informatie achteraf. Het nieuwe model is actueler dankzij data over drukte, snelheid en straatomgeving. Het kan ook voorspellingen doen over effecten van verkeersmaatregelen.

‘De ANWB-data zijn een goede toevoeging aan dit model’, stelt Judith Bokhove, wethouder mobiliteit in Rotterdam. ‘Ze bevestigen veelal de informatie die wij al hebben. Vooral bij verkeersanalyses vooraf geven de data inzicht. Wat zou er gebeuren als we een straat van twee- naar eenrichtingsverkeer veranderen? Met ANWB-rijgedragsdata kunnen we inschattingen maken over de effecten van zo’n maatregel, effecten als harde rembewegingen. Zo hebben we in onze stad tien kruisingen veiliger gemaakt. Een oversteekplaats voor fietsers en voetgangers aan de Colosseumweg kreeg bijvoorbeeld verkeerslichten nadat bleek dat auto’s er steevast hard reden. Aan de Beukelseweg lag een rotonde die gevaarlijk was voor fietsers. Die hebben we mede op basis van de ANWB-data aangepakt.’

De ANWB-leden met de app vullen de database continu met nieuwe informatie. Zo kan Rotterdam ook de effecten van haar verkeersmaatregelen monitoren. Maar het aantal ANWB-deelnemers is zo groot dat de gedragsdata voor provincies en gemeenten in heel Nederland bruikbaar zijn. Ze blijven ook bruikbaar als de verzekerden veiliger zijn gaan rijden. Ga maar na: als zelfs de veiligste rijders toch nog ergens massaal in de fout gaan, dan is er misschien iets mis met de weginrichting.

Hoe werkt het?

In het kort: de ANWB stelt de anonieme gedragsdata van de gebruikers van de Veilig Rijden Autoverzekering beschikbaar aan de gemeente Rotterdam, ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid. De ANWB is ervan overtuigd dat deze gebruiksklare ‘event’ data bijdragen aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers, in dit geval op gemeentelijke wegen.

Naast de structurele samenwerking met Rotterdam, maken intussen ruim 150 wegbeheerders gebruik van deze data. Daarnaast onderzoeken we hoe we onze data nog verder kunnen gaan inzetten om wegen veiliger te maken. We delen de data veilig en transparant; wegbeheerders kunnen ze nooit herleiden naar individuele leden. Deelnemers krijgen zelf wel inzicht in hun eigen rijgedrag en kunnen met goed rijgedrag een premieverlaging verdienen met de Veilig Rijden Autoverzekering.

Lees meer over het Rotterdams veiligheidsmodel op rotterdam.nl.

ANWB data en verkeersveiligheid

In de Kampioen van oktober 2021 legden we uit hoe onze data de straat veiliger maakt. Lees hier het artikel.

Ook publiceert ANWB Verzekeren jaarlijks het Veilig Rijden Rapport, met daarin beschreven de positieve effecten van deze verzekering op het rijgedrag. Dit rapport kun je hier lezen.

Wil je meer weten over hoe onze data bijdraagt aan de verkeersveiligheid in Rotterdam? Stuur ons dan een e-mail: dataverkeersveiligheid@anwb.nl