Aan het woord: Hans Deijns

Manager ANWB Streetwise

ANWB legt ruim 1 miljoen bij Streetwise! De ANWB heeft in haar missie 2020 opgenomen dat zij wil bijdragen aan het verminderen met 50% van het aantal verkeersslachtoffers. Vanuit de Vereniging ANWB zijn hiervoor financiën beschikbaar om de hiervoor genoemde doelstelling ook te kunnen realiseren. Voor ANWB Streetwise betekent dit dat er jaarlijks ruim 1 miljoen euro beschikbaar is om Streetwise op ca. 1000 scholen per jaar in Nederland te kunnen uitvoeren.

Scholen betalen voor iedere standaard Streetwise inzet € 850,-- als eigen bijdrage. Dit bedrag wordt vaak grotendeels weer gesubsidieerd door de gemeente of provincie.

In een tijd van bezuinigingen zullen provincies en gemeentes vaak scherpe keuzes moeten maken om met de beschikbare financiële middelen toch zo groot mogelijke verkeersveilige effecten te behalen. Met meer dan 6.000 schoolinzetten in de afgelopen 7 jaar en bijna 1,3 miljoen kinderen Streetwise te hebben gemaakt, kunnen wij stellen dat de beschikbaar gestelde subsidie voor Streetwise goed besteed is. De scholen waarderen waarderen de kwaliteit van Streetwise met een rapportcijfer 8,5.

Wij vragen de provincies en gemeentes de aanvragen voor Streetwise ruimhartig te honoreren zodat Streetwise in het kader van Permanente VerkeersEducatie ook in de komende jaren succesvol kan zijn.