Aan het woord: Verkeersouders BS Kom.Mijn

Op 11 en 12 november 2013 stond basisschool Kom.Mijn uit Belfeld voor de derde maal in het teken van verkeersveiligheidproject "Streetwise" van de ANWB. Dit nadat deze vorm van verkeerseducatie ook in in 2009 en 2011 plaatsvond op deze school.

Doel is om jonge verkeersdeelnemers te leren op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer. De lessen van ANWB Streetwise sluiten overigens uitstekend aan op de lesmethode "Wijzer door het verkeer" die de basisschool hanteert binnen het reguliere lesprogramma.

Door de goede en enthousiaste begeleiding an de Streetwisemedewerkers volgen de leerlingen de lessen met zeer veel animo. Zo wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het oversteken bij de allerjongste leerlingen, het dragen van de autogordel en het gebruik van het kinderzitje, de remweg en voor de oudste leerlingen, de fietsvaardigheid. Dit laatste wordt geoefend op een parcours dat is uit gezet op de speelplaats.

Via diverse media, is er telkens ruchtbaarheid gegeven aan dit project; dit om de betrokkenheid van alle partijen te vergroten.

Dankzij RMO-subsidies (Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord Limburg) en de financiële bijdrage van sponsoren, is het mogelijk geweest voor de basisschool om elke 2 jaar dit project van de ANWB op school te laten plaatsvinden. Basisschool Kom.Mijn hoopt ook in de toekomst deze verkeerseducatie elke 2 jaar te organiseren.

Het effect van Streetwise op het verkeersgedrag van kinderen is niet exact te meten maar draagt zeer zeker bij aan het streven naar de 0. (0 slachtoffers in het verkeer).