Aan het woord: Ton Hendriks

Senior Medewerker Beïnvloeding ANWB Verkeersveilig

Mijn naam is Ton Hendriks, medewerker op de afdeling Algemeen Ledenbelang. Ik werk al heel wat jaartjes bij de ANWB. Ik houd me met allerlei aspecten van verkeer bezig. Ook met Verkeersveiligheid. Drie jaar geleden schreef ik de visie Verkeersveiligheid van de ANWB. Een van de speerpunten daarin is aandacht voor de beginnende verkeersdeelnemers. Naast kinderen horen daar bijvoorbeeld ook beginnende automobilisten of ouderen op een e-bike bij.

Het programma ANWB Streetwise is één van de ANWB activiteiten die dat speerpunt vult. Het draait al sinds 2006 en weet jaarlijks heel wat basisscholen en kinderen te bereiken. De ervaringen met het programma zijn goed. Dat kan worden afgeleid uit de procesevaluatie die de ANWB continu laat uitvoeren.
Het uiteindelijke doel van ANWB Streetwise is echter dat kinderen aan het einde van de basisschoolperiode op een veilige en verantwoorde wijze op de fiets kunnen deelnemen aan het verkeer. Om dat te meten wordt nu onderzoek uitgevoerd door een aantal gerenommeerde externe onderzoeksbureaus: SWOV, KPVV/Crow en RoyalHaskoning/DHV.
Dat onderzoek richt zich dus op de vraag in hoeverre Streetwise daadwerkelijk leidt tot verkeersveiliger gedrag.
Streetwise is het eerste verkeerseducatie programma dat zich op dat aspect laat beoordelen en zo is Streetwise dus een voorloper in verkeerseducatieland.

Als het over verkeers(on)veiligheid gaat zouden de beleidsmakers zich naar mijn mening veel minder met statistieken moeten bezig houden, maar meer met het leed dat verkeersongevallen veroorzaken. Elk ongeval heeft enorme effecten op het slachtoffer (verwondingen, invaliditeit, revalidatie) maar ook op zijn omgeving (vrienden en familie) en op werk, opleiding, sport of hobby. Maar ook de ‘daders’ lijden onder het leed dat ze iemand hebben aangedaan. Elk ongeval is dus echt één teveel. En als je naar de verhalen luistert ga je beseffen dat het iedereen kan overkomen dat hij te maken krijgt met een ongeval met al zijn gevolgen. We moeten er dus alles aan doen om dat leed te verminderen.