Veertien nieuwe verkeersborden sinds 1 juli

Zaterdag 1 juli zijn veertien nieuwe verkeersborden ingevoerd. Het besluit is gepubliceerd in het Staatsblad. De oorspronkelijke invoering was gepland op 1 januari 2015.

De veertien nieuwe blauwe verkeersborden, moeten voor meer duidelijkheid zorgen in bepaalde verkeerssituaties.

Bus- /trambanen, passeerstroken en uitwijken

De nieuwe borden geven tram- en busbanen of -stroken en combinaties daarvan aan. Nu zijn hier algemene verkeersborden voor, met daarbij een onderbord waarop de uitzonderingen voor bepaalde categorieën. De nieuwe borden moeten ook meer duidelijkheid geven betreffende passeerstroken voor landbouwvoertuigen en de uitwijkmogelijkheden op smalle wegen.

Overzicht nieuwe borden:
 

Bord F11
Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niets sneller kunnen of mogen rijden dan 25km/u.
 

 

 

 

Bord F12
Einde verplicht gebruik passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25km/u.

 

 

 

 

Bord F13
Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen.

 

 

 

 

Bord F14
Einde busbaan of -strook.

 

 

 

 

Bord F15
Rijbaan of -strook uitsluitend ten behoeve van trams.

 

 

 

 

Bord F16
Einde trambaan of -strook.

 

 

 

 

Bord F17
Rijbaan of - strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams.

 

 

 

 

Bord F18
Einde bus- en trambaan of - strook.

 

 

 

 

Bord F19
Rijbaan of - strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's en lijnbussen.

 

 

 

 

Bord F20
Einde rijbaan of - strook voor vrachtauto's en lijnbussen.

 

 

 

 

 

Bord F21
Rijbaan of - strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto's.

 

 

 

 

 

Bord F22
Einde rijbaan of - strook voor vrachtauto's.

 

 

 

 

 

Bord L20
Uitwijkplaats rechts van de weg.

 

 

 

 

 

Bord L21
Uitwijkplaats links van de weg.

 

 

 

 

Bron: Overheid.nl

Zie ook:
Staatsblad: Officiële bekendmaking 14 nieuwe verkeersborden
ANWB en verkeersveiligheid
Verkeersborden
14 nieuwe verkeersborden (eerder verschenen, juni 2015 - Kampioen)