Waarom doet de ANWB deze proef?

Proef Slim naar Den Haag

De ANWB wil dat iedereen zorgeloos en met plezier onderweg kan zijn. Nu en in de toekomst. Daarom zijn we continu op zoek naar nieuwe manieren om dat mogelijk te maken. De belangen en wensen van onze leden zijn daarbij altijd het uitgangspunt.

Keuzevrijheid én maatschappelijk belang

Mobiliteit als Dienst, waarbij openbaar vervoer, deelvervoer en eigen vervoer aan elkaar gekoppeld worden, is een nieuw fenomeen. Daarmee kunnen we ook op een nieuwe manier gaan reizen. Dat kan de bereikbaarheid van onze steden ten goede komen en onze mobiliteit verduurzamen. Die maatschappelijke belangen zijn belangrijk voor ons. Voorop staat echter dat onze leden de vrijheid hebben om zelf te kiezen hoe ze willen reizen.

Leren van ervaringen

Met de proef Slim naar Den Haag willen we leren van de ervaringen van onze leden met Mobiliteit als Dienst. We willen leden helpen om de beste keus te maken voor hun reis, door inzicht te geven in de mogelijkheden die er zijn. Én door het gebruik van vervoermiddelen anders dan de eigen auto of fiets zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ook deze dienst moet bijdragen aan het gevoel van zorgeloos en met plezier onderweg zijn. We onderzoeken hoe we dat het beste kunnen doen.

Wat doen we met de resultaten?

De proef, die een half jaar zal duren, is bedoeld voor leden die naar Den Haag reizen. Als de resultaten van de proef daar aanleiding toe geven, gaan we verder onderzoeken hoe deze dienst ook in heel Nederland aangeboden kan worden.