Europese en Nederlandse tunnelregels

In 2004 heeft de EU een eisenpakket vastgesteld voor tunnels die liggen op het zogenaamde E-netwerk, de belangrijkste verbindingswegen in Europa. Deze regels gelden in principe voor tunnels die langer zijn dan 500 meter. Alle Europese lidstaten hebben sinds 1 mei 2006 de Europese wetgeving in nationale regels vastgelegd.

Tunnel en verkeer

De eisen die in Nederland zullen gaan gelden zijn strenger dan de Europese regels.

Dit betekent concreet, dat Nederlandse tunnels:

  • langer dan 250 meter al aan de Europese regels moeten voldoen

  • slechts één rijrichting per tunnelbuis mogen hebben

  • met een lengte vanaf 500 meter al op een bedieningscentrale aangesloten moeten zijn en moeten zijn voorzien van mechanische ventilatie. Europees is dat resp. 3000 en 1000 meter

  • vluchtdeuren op een onderlinge afstand tussen de 100 en 250 aanwezig moeten zijn. Europees is dat 500 meter

  • tenminste om iedere 100 meter hulpposten moeten hebben. Europees wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe tunnels (elke 150 meter) en bestaande tunnels (elke 250 meter)

Verder stelt de Europese wetgeving allerlei eisen aan de hulpverlening, de brandpreventie, verlichting, informatie aan tunnelgebruikers, oefeningen van hulpdiensten en verkeersafwikkeling.

Zie ook:

Veilig in de tunnel