Milieuzones in Spanje

Hoe zit het met milieuzones in Spanje? Je vindt het op deze pagina.

Algemene informatie milieuzones

 • Madrid en Barcelona hebben een milieuzone (zona de bajas emisiones; lage-emissiezone) die alleen toegankelijk is voor voertuigen met een geldige milieusticker.

Onduidelijke situatie buitenlandse voertuigen

 • Voor buitenlandse voertuigen zijn de regels ook van toepassing. Het is echter nog onduidelijk of in Madrid een sticker voor buitenlandse voertuigen ook verplicht en te verkrijgen is. Daarom adviseren wij voorlopig de zone van Madrid niet in te rijden en hiervoor goed op de borden (zie verderop) te letten.
 • Voor de milieuzone van Barcelona is een speciale vergunning voor buitenlandse voertuigen te koop.
 • Zie ook de veelgestelde vragen op pegatinas-dgt.com/en/faq.

Milieusticker

 • Er zijn vier milieustickers (distintivos ambientales):
  • Blauw - 0: geen uitstoot.
  • Groen-blauw - eco: hybride en op gas rijdende voertuigen die aan de criteria voldoen van de groene sticker.
  • Groen - C: benzineauto's geregistreerd in 2006 of later; dieselauto's geregistreerd in 2014 of later; voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen, zowel benzine als diesel, geregistreerd in 2014 of later. Benzinevoertuigen moeten voldoen aan euronorm 4, 5 of 6 en dieselvoertuigen aan euronorm 6.
  • Geel - B: benzineauto's geregistreerd in 2000-2013; dieselauto's geregistreerd in 2006-2013; voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen en zware voertuigen, zowel benzine als diesel, geregistreerd in 2005-2013. Benzinevoertuigen moeten voldoen aan euronorm 3 Euro 3-norm en dieselvoertuigen aan euronorm 4 of 5.
 • Voor overige voertuigen is er geen sticker.
 • De stickers zijn verkrijgbaar bij de Spaanse postkantoren en kosten € 5.
 • Zie voor meer informatie de website van de Spaanse overheid dgt.es/es (zoek op 'distintivo ambiental' of 'etiqueta ambiental'; alleen Spaans) en pegatinas-dgt.com/en/faq (Engels en Spaans).

Milieuzones Madrid

 • Madrid heeft een permanente milieuzone die vrijwel het gehele centrum omvat. De zone draagt de naam Madrid Central.
 • In de milieuzone mogen alleen voertuigen rijden van bewoners en voertuigen met een geldige blauwe of groen-blauwe milieusticker. Met een groen-blauwe sticker is de parkeerduur beperkt tot 2 uur.
 • De zone wordt duidelijk aangegeven met borden met het opschrift Atención - Trafico Restringido en het logo van Madrid Central.
 • Zie voor meer informatie over de milieuzone van Madrid madrid.es (klik op 'Medidas especiales de movilidad' en vervolgens links op 'Madrid Central - Zona de Bajas Emisiones'. Voor een kaartje klik op 'Cuál es el perímetro') en esmadrid.com/en/driving-madrid (website van het Spaans verkeersbureau).
 • Bij aanhoudende ernstige luchtvervuiling kan de permanente zone tijdelijk uitgebreid worden tot en met de ringweg M-30 en bij extreme luchtvervuiling tot de gehele gemeente Madrid.
 • Zie voor informatie over het openbaar vervoer in Madrid crtm.es (Spaans en Engels) en voor meer alternatieven anwb.nl/vakantie/spanje/madrid/vervoer.

Aanduiding milieuzone Madrid

 • In Madrid wordt de milieuzone aangegeven met witte borden met tekst 'Madrid Central'.

Milieuzones Barcelona

 • Barcelona en omgeving hebben een permanente milieuzone.
 • De milieuzone is van kracht van maandag tot en met vrijdag (Catalaans: de dilluns a divendres) van 7 tot 20 uur. De zone is dan alleen toegankelijk voor:
  • voertuigen met een geldige milieusticker;
  • buitenlandse voertuigen met een twee jaar geldige vergunning;
  • voertuigen met een dagvergunning (één dag geldig).
 • Voor een twee jaar geldige vergunning komen in aanmerking de volgende buitenlandse voertuigen:
  • elektrische voertuigen;
  • motoren (categorie L) met een euronorm 2 of hoger;
  • personenwagens (categorie M1) en bestelwagens (categorie N1) met benzinemotoren met euronorm 3 of hoger;
  • personenwagens (categorie M1) en bestelwagens (categorie N1) met dieselmotoren met euronorm 4 of hoger;
  • vrachtwagens (categorie N2, N3) en bussen (categorie M2, M3) met euronorm 4 of hoger.
 • Voor een dagvergunning komen in aanmerking:
  • voertuigen zonder milieusticker;
  • buitenlandse voertuigen zonder twee jaar geldige vergunning.
 • Wie haast heeft, vraagt een dagvergunning aan. Een twee jaar geldige vergunning kan vijftien werkdagen (een week of drie) op zich laten wachten.
 • Uitgebreide en actuele informatie over de milieuzone van Barcelona is te vinden op ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/en en zberegistre.ambmobilitat.cat/en (beide sites Catalaans, Engels en Spaans).
 • Een tijdelijke vergunning voor Barcelona aanvragen kan via zberegistre.ambmobilitat.cat/en/VehiclesEstrangers (Catalaans, Engels en Spaans).

Aanduiding milieuzone Barcelona


 • De milieuzone in Barcelona wordt met borden aangegeven: Zona Baixes Emissiones. Op het bord staat welke milieustickers en voertuigen worden toegelaten en wanneer de milieuzone van kracht is.

APR: zone alleen voor vergunninghouders

 • In sommige Spaanse steden worden milieuzones ingericht om de luchtkwaliteit te verbeteren en meer ruimte te scheppen voor omwonenden. Deze autoluwe zones worden aangegeven met borden met het opschrift Area de prioridad residencial (APR, zone alleen toegankelijk voor vergunninghouders).
 • Het inrijden van een APR kan forse boetes opleveren en het is zaak goed op de borden te letten en ze niet te negeren. Er wordt met behulp van camera's gecontroleerd.
 • Bij het boeken van een hotelkamer binnen een APR is het aan te bevelen van tevoren contact op te nemen met de hoteleigenaar om te vragen of er een ontheffing is aangevraagd.
 • Gehandicapten moeten aan strikte, plaatselijk bepaalde regels voldoen om een APR in te mogen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de plaatselijke autoriteiten.

APR: zone alleen voor vergunninghouders

 • In sommige Spaanse steden worden milieuzones ingericht om de luchtkwaliteit te verbeteren en meer ruimte te scheppen voor omwonenden. Deze autoluwe zones worden aangegeven met borden met het opschrift Area de prioridad residencial (APR, zone alleen toegankelijk voor vergunninghouders).
 • Het inrijden van een APR kan forse boetes opleveren en het is zaak goed op de borden te letten en ze niet te negeren. Er wordt met behulp van camera's gecontroleerd.
 • Bij het boeken van een hotelkamer binnen een APR is het aan te bevelen van tevoren contact op te nemen met de hoteleigenaar om te vragen of er een ontheffing is aangevraagd.
 • Gehandicapten moeten aan strikte, plaatselijk bepaalde regels voldoen om een APR in te mogen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de plaatselijke autoriteiten.

Bekijk hier welke andere landen milieuzones hebben

Speciaal voor jou geselecteerd