Verkeer in Malta

Weten hoe hard je mag rijden op Malta? En wat moet er verplicht mee in de auto? Op deze pagina vind je algemene informatie over o.a. de verkeersregels, tanken en het wegennet voor je reis naar Malta.

Snel naar

Brandstof | Wegennet | Verkeersregels algemeen | Verkeersregels auto | Verkeersregels caravan en aanhangwagen | Verkeersregels motor | Verkeersregels fiets | Verkeersregels bromfiets | Maximumsnelheid | Verkeersborden | Verplicht mee in de auto | Boeteafhandeling | Boetes | Milieuzones | Route-informatie | Tol | Pechhulp

Brandstof

Benzine

 • Loodvrije Euro 95 (Unleaded/Premium Unleaded 95) is goed verkrijgbaar.
 • Loodvrije Superplus 98 (Super Unleaded Petrol RON98/E Power) is bij een redelijk aantal tankstations verkrijgbaar.
 • Er is ook benzine met loodvervanger (LRP) verkrijgbaar.

Diesel

 • Diesel (Diesel/Kerosene) is goed verkrijgbaar. De gewone diesel op Malta wordt ook wel aangeduid met ULSD (Ultra Low Sulphure Diesel, oftewel diesel met een zeer laag zwavelgehalte).
 • Biodiesel is verkrijgbaar bij ongeveer 25 tankstations op Malta. Ga naar eorc.com.mt voor meer informatie.

Lpg

 • Lpg (LPG/Autogas ) is verkrijgbaar bij 5 tankstations. Zie mylpg.eu voor een kaart en locaties. Zie ook autogas.com.mt voor meer informatie.

Elektriciteit

Tankstations

Openingstijden

 • Veel tankstations zijn geopend van maandag t/m zaterdag van 6-18 uur. Er komen ook steeds meer tankstations die 24 uur per dag open zijn.
 • Bij de meeste tankstations kan na sluitingstijd worden getankt bij tankautomaten.

Betalen

 • Bij tankstations kan contant worden betaald.
 • Bij vrijwel alle tankstations worden aan de kassa ook creditcards geaccepteerd.

Tankautomaten

 • Bij tankautomaten kan worden betaald met bankbiljetten van 5, 10 of 20 euro. Sommige tankautomaten accepteren ook biljetten van 50 en 100 euro.
 • Bij sommige tankautomaten kan worden betaald met een creditcard (met pincode). Houd er echter rekening mee dat buitenlandse creditcards niet altijd worden geaccepteerd.

Reservebrandstof

 • Er mag niet meer dan 5 tot 10 liter brandstof in een reservetankje worden meegenomen.
 • Het meenemen van een gevulde reservetank op veerboten is meestal verboden.

Wegennet

 • De doorgaande wegen op Malta zijn verhard, maar vrij smal en kronkelig. De hoofdwegen worden redelijk tot matig onderhouden. 
 • Secundaire wegen worden slecht onderhouden en hebben vaak kuilen en gaten.

Verkeersveiligheid

 • Op veel wegen op dit dichtbevolkte eiland is de verkeersdrukte groot.
 • Houd er rekening mee dat wegen vaak smal en bochtig zijn en soms niet goed zijn onderhouden waardoor ze bij regen gemakkelijk veranderen in modderpoelen.
 • Veel wegen zijn 's nachts ook slecht of niet verlicht.

Verkeersregels algemeen

 • Hier worden enkele belangrijke algemene verkeersregels vermeld, waaronder een aantal verkeersregels die afwijken van de Nederlandse.

Veilig rijden

Rijden onder invloed

 • Het maximaal toegestane alcoholgehalte in het bloed is 0,8 promille.
 • Het is verboden te rijden onder invloed van drugs.

Mobiele telefoon

 • Het is bestuurders van gemotoriseerde voertuigen verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.
 • Handsfree bellen is wel toegestaan.

Veilig wandelen

 • In Malta wordt iedereen die in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt, geadviseerd een reflector, lampje, kleding met reflecterende strepen of een veiligheidshesje te dragen.

Basisverkeersregels

 • Je moet links rijden en rechts inhalen.

Voorrang

 • Als bestuurders een kruising van twee gelijkwaardige wegen gelijktijdig naderen, heeft de bestuurder die van rechts komt, voorrang, tenzij anders is aangegeven.
 • Op een T-kruising hebben de bestuurders in de rechtdoor gaande richting voorrang.
 • Een dubbele onderbroken witte streep dwars op de weg betekent dat bestuurders voorrang moeten verlenen. Als aanvulling kan er een driehoek op de weg zijn aangebracht of een driehoekig verkeersbord staan met de tekst give way.
 • Een doorgetrokken witte streep dwars op de weg met daarbij een achthoekig verkeersbord Stop betekent dat bestuurders verplicht moeten stoppen en voorrang moeten verlenen.
 • Kruispunten kunnen over het hele kruisingsvlak voorzien zijn van diagonale gele strepen. Bestuurders mogen deze box junctions alleen oprijden als ze zonder te stoppen het kruispunt kunnen passeren.

Rotonde

 • Op een rotonde rijdt het verkeer met de klok mee.
 • Als je een rotonde wilt oprijden, moet je voorrang verlenen aan bestuurders die zich al op de rotonde bevinden (bestuurders van rechts), tenzij anders wordt aangegeven.
 • Anders dan in Nederland moet je bij het naderen van een rotonde al de richting aangeven die je na de rotonde wilt volgen: 
  • Naar links (een kwart rotonde): geef continu richting aan naar links.
  • Rechtdoor (halve rotonde): geef in eerst geen richting aan en geef pas richting aan naar links wanneer je de laatste afslag vóór de afslag die je wilt nemen, bent gepasseerd.
  • Naar rechts (driekwart rotonde): geef eerst richting aan naar rechts en geef pas richting aan naar links wanneer je de laatste afslag vóór de afslag die je wilt nemen, bent gepasseerd.
 • Op een rotonde met meer rijstroken moet je zo veel mogelijk de richting aanhouden die je wilt volgen.

Inhalen

 • Het is verboden om in tunnels van rijstrook te wisselen.

Stilstaan

 • Een enkele gele streep betekent dat voertuig hier niet mogen stilstaan.

Parkeren

 • Er geldt een parkeerverbod binnen 4 m van een voetgangersoversteekplaats en binnen 12 m van een bushalte.
 • Parkeren is ook verboden bij de ingang van een school of een ziekenhuis en langs een dubbele gele streep.
 • Het aantal parkeerplaatsen in Valeta is zeer beperkt. Bovendien moeten bestuurders alleen al voor het binnenrijden van de stad een tarief betalen.
 • Aan de rand van de stad is echter ruime parkeergelegenheid. Het vervoer met bussen tussen deze parkeerplaatsen en het centrum is gratis.

Geluidssignalen

 • Het geven van geluidssignalen is binnen de bebouwde kom verboden van 23-6 uur.

Pech of ongeval

 • Bij een ongeval dat heeft geleid tot lichamelijk letsel, is de bestuurder verplicht de politie te bellen.
 • Bij een ongeval dat alleen heeft geleid tot materiële schade, moet de bestuurder de Local Wardens bellen (niet de politie). 

Verkeersregels auto

Verlichting

 • De koplampen van een Nederlandse auto staan afgesteld op de berm. Dit betekent dat ze in Malta op de andere weghelft schijnen, waardoor ze tegenliggers kunnen verblinden. Automobilisten die met hun eigen auto naar Malta gaan, wordt aangeraden de koplampen gedeeltelijk af te plakken. Dit kan met speciale stickers, die onder meer verkrijgbaar zijn via webwinkel.anwb.nl onder de naam 'Stickers Engeland'.
 • Automobilisten zijn, net als in Nederland, overdag alleen verplicht licht te voeren wanneer het zicht ernstig wordt belemmerd.

Kinderen

 • Kinderen tot 12 jaar die kleiner zijn dan 1,50 m, moeten in een goedgekeurd en passend kinderzitje of op een goedgekeurde en passende zittingverhoger worden vervoerd.
 • Kinderen die kleiner zijn dan 1,50 m, maar niet kleiner dan 1,35 m, mogen een gewone veiligheidsgordel dragen als er geen kinderzitje aanwezig is.
 • Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet worden vervoerd in een voertuig waarin geen veiligheidsgordels aanwezig zijn. Kinderen kleiner dan 1,50 m mogen in een voertuig zonder veiligheidsgordels alleen achterin worden vervoerd.
 • Als een kind met de rug naar voren voorin in een kinderzitje wordt vervoerd, moet de airbag uitgeschakeld zijn.

Verkeersregels caravan en aanhangwagen

Afmetingen, maxima

  Nederland Malta opm.
Breedte combinatie (excl. spiegels) 2,55 m 2,55 m  
Hoogte combinatie 4 m 4 m  
Lengte aanhanger (incl. dissel) 12 m 12 m (A)
Lengte combinatie 18 m 18,75 m (A)
 • A: Een eventuele fietsendrager achterop wordt meegerekend in de lengte.

Verkeersregels motor

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht voor bestuurder en passagier.

Kleding

 • Motorrijders wordt geadviseerd kleding met reflecterende strepen of een veiligheidshesje te dragen.

Verlichting

 • Het is niet verplicht om overdag dimlicht te voeren, maar het wordt wel aangeraden.
 • Let op: in tunnels en bij slecht zicht is dimlicht verplicht.

Passagiers

 • Het is verboden om meer dan een persoon op de motor te vervoeren.

Aanhanger

 • Het is niet toegestaan om een aanhanger aan een motor te koppelen.

Verkeersregels fiets

Helm

 • Het dragen van een helm op een gewone fiets of standaard elektrische fiets is niet meer verplicht, maar wordt wel geadviseerd. 
 • Kinderen jonger dan 10 jaar moeten achter op de fiets een fietshelm dragen.

Kleding

 • 's Avonds en bij slecht zicht moeten fietsers een retroreflecterend veiligheidshesje dragen.

Verlichting en overige vereisten

 • Fietsen moeten zijn voorzien van vaste lampen. Voor op de fiets moet het licht de kleur wit of geel hebben en achter op de fiets de kleur rood.
 • De fiets moet voor een witte en achter een rode reflector hebben.
 • Ook moet de fiets zijn voorzien van een bel en goed werkende remmen.

Passagiers

 • Het is toegestaan een passagier op de fiets te vervoeren.

Plaats op de weg

 • Fietsers moeten de fietspaden gebruiken als deze aanwezig zijn.
 • Op fiets-/voetpaden moeten de fietsers op het fietsgedeelte blijven.
 • Waar fietspaden ontbreken moet er, omdat op Malta links wordt gereden, zoveel mogelijk aan de linkerkant van de weg gereden worden.

Elektrische fiets

 • Bestuurders en eventuele passagiers van een elektrische fiets of speedpedelec (fietsen met trapondersteuning tot 45 km/h) moeten een fietshelm dragen.

Verkeersregels bromfiets

Helm

 • Het dragen van een helm is verplicht.

Verlichting

 • Het is niet verplicht om overdag dimlicht te voeren, maar dit wordt wel geadviseerd.

Passagiers

 • Op een bromfiets mag maximaal 1 passagier worden vervoerd op een daartoe bestemde zitplaats (duo- of buddyseat), mits er ook voetsteunen aanwezig zijn.

Maximumsnelheid

  Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom
Personenauto's en motoren 50 80
Personenauto's en motoren, met aanhangwagen/caravan 50 80

Flitspaalsignalering

 • Het meenemen en gebruiken van radardetectieapparatuur is verboden.
 • Voor zover bekend is het gebruik van apparatuur met signalering voor vaste flitspalen of trajectcontroles (zoals navigatieapparatuur en telefoons) toegestaan.

Verkeersborden

 • De verkeersborden in Malta wijken nauwelijks af van die in Nederland.
 • Een driehoekig op zijn punt staand wit bord met een rode rand en de tekst Give way betekent dat je voorrang moet verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Hetzelfde bord met daarin in plaats van tekst drie zwarte pijlen in een cirkel betekent dat je voorrang moet verlenen aan bestuurders op de rotonde.

Auto en motor

 • Een rond wit bord met een rode rand en een toeter met een rode diagonale streep erdoor betekent dat het verboden is te claxonneren.
 • Een rond geel bord met een rode rand, een dwarse, dikke zwarte streep en de tekst Stop - children, geeft een oversteekplaats voor schoolkinderen aan.
 • Een rond blauw bord met een witte snelheidsaanduiding (bijvoorbeeld 30) geeft de minimumsnelheid aan.
 • Een rond wit bord met een rode rand en een naar links (of rechts) afbuigende zwarte pijl met een diagonale rode streep erdoor betekent: Verboden links (of rechts) af te slaan.

Fiets

 • Behalve het bekende ronde blauwe bord Fietspad, zijn er ook vergelijkbare borden die een fiets-/voetpad aangeven, met al dan niet gescheiden gedeelten voor fietsers en voetgangers.
 • Busstroken mogen vaak door fietsers worden gebruikt. Dit wordt aangegeven met een rond blauw bord waarop in wit de afbeelding van een fiets en daaronder die van een bus in zijaanzicht.

Verplicht mee in de auto

Verplicht in de auto

 • Voor automobilisten is geen enkel veiligheidsartikel verplicht.

Advies

 • Gevarendriehoek - In Malta wordt bestuurders geadviseerd een gevarendriehoek mee te nemen.
 • Veiligheidshesje -In Malta wordt iedereen die in het donker, bij weinig licht of bij slecht zicht langs de weg loopt (bijvoorbeeld bij pech of een ongeval), geadviseerd een reflector, lampje, kleding met reflecterende strepen of een veiligheidshesje te dragen. De ANWB adviseert bestuurders daarom voor alle inzittenden een veiligheidshesje mee te nemen in de auto.
 • Controleer welke artikelen verplicht zijn in de landen waar je doorheen reist op anwb.nl/vakantie/reisvoorbereiding/verplicht-mee-in-de-auto-in-het-buitenland.

Verplicht op de motor

 • Voor motorrijders is geen enkel veiligheidsartikel verplicht.

Advies

 • Gevarendriehoek -Motorrijders wordt geadviseerd een gevarendriehoek mee te nemen.
 • Veiligheidshesje - Motorrijders wordt geadviseerd kleding met reflecterende strepen of een veiligheidshesje te dragen tijdens het rijden.

Bijzonderheden

 • Koplampstickers - Als je met een Nederlandse auto links rijdt, schijnen de koplampen te veel op de andere weghelft waardoor tegenliggers verblind kunnen worden. Het verblinden van tegenstanders is strafbaar. Je wordt daarom aangeraden de koplampen indien mogelijk te verstellen of gedeeltelijk af te plakken. Dat kan bijvoorbeeld met speciale koplampstickers, die onder meer verkrijgbaar zijn via webwinkel.anwb.nl onder de naam Koplampstickers Engeland.

Verkrijgbaarheid

 • De meeste veiligheidsartikelen die hier worden genoemd, zijn onder meer verkrijgbaar in de ANWB-winkels en via webwinkel.anwb.nl.

Boeteafhandeling

 • Boetes worden niet direct ter plekke geïncasseerd.
 • Betaling van de boete kan via les.gov.mt (pay contravention).

Boete thuis ontvangen?

Arrestatie

 • In geval van een arrestatie, bijvoorbeeld na een verkeersongeval, kan de ambassade informatie geven over de rechtspraak en verdere gang van zaken.

Informatie

 • Voor meer informatie over boetes en juridisch advies zie anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie.
 • Erg handig voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app, met behalve informatie over boetes per land ook douaneregels, verkeersregels, toltarieven, alarmnummers en belangrijke adressen. Zie anwb.nl/vakantiehulp.

Boetes

 • Genoemde bedragen zijn indicaties en kunnen in de praktijk hoger of lager uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden waaronder de verkeersovertreding is begaan.

Snelheidsovertreding

 • Overschrijding tot 15 km/h: vanaf € 35.
 • Overschrijding vanaf 15 km/h: vanaf € 70.

Door rood licht rijden

 • Vanaf € 250.

Parkeerovertreding

 • Vanaf € 25.

Rijden zonder veiligheidsgordel

 • Vanaf € 25.

Gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden

 • Vanaf € 100.

Rijden onder invloed

 • Tot 350 mg/l: vanaf € 1.200.
 • Vanaf 350 mg/l: rechtszaak.

Milieuzones

 • In Valletta geldt een verkeersbeperkend systeem onder de naam Controlled Vehicular Access (CVA). Dit houdt in dat binnen een met borden aangegeven zone een heffing moet worden betaald. Dit geldt van maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 18 uur voor een verblijf langer dan een halfuur. Wie na 14 uur de zone binnenrijdt, hoeft niet te betalen.
 • Voor de CVA-heffing wordt het kenteken van voertuigen die het gebied in- en uitrijden automatisch geregistreerd. Afhankelijk van de duur van het verblijf wordt de heffing berekend. Deze bedraagt € 0,82 per halfuur met een maximum van € 6,52. Het eerste halfuur is gratis.
 • De regeling geldt ook voor buitenlandse voertuigen en huurauto's.
 • Zie voor meer informatie en betalingsmogelijkheden (klik op 'How to pay'): secure.cva.gov.mt.

Wegen en routes

 • De beste route naar Malta loopt via Duitsland - Zwitserland - Italië - veerboot naar Malta.

Gratis ANWB Routekaarten

 • Speciaal voor ANWB-leden worden elk jaar actuele routekaarten uitgegeven. De kaarten zijn gratis, alleen voor leden verkrijgbaar in de ANWB-winkels of via anwb.nl/webwinkel.
 • De dubbelzijdige routekaarten met doorgaande wegen zijn ideaal om onderweg het overzicht te bewaren. Op de kaart vind je ook praktische informatie over aanbevolen toegangsroutes, fileknelpunten, hellingspercentages (auto + caravan), geplande wegwerkzaamheden, hoofd- en doorgaande wegen met afritnummers, tankstations, bruggen, tunnels en veerdiensten.

Verkeersinformatie

Het laatste nieuws over verkeersdrukte en problemen op de weg vind je op anwb.nl/verkeer/nieuws.

Tol

Er zijn geen tolwegen op Malta.

Pechhulp

Veiligheid voorop

 • Stop op een veilige plek - Stop indien mogelijk in de berm of op de vluchtstrook zo ver mogelijk naar links (zorg wel voor ruimte om links uit te stappen). Draai je voorwielen richting berm of vangrail.
 • Zet je alarmlichten aan - Laat de alarmlichten van je auto knipperen en laat deze ook branden nadat je eventueel een gevarendriehoek hebt geplaatst. Laat in het donker of bij slecht zich ook je zijlichten branden.
 • Doe een veiligheidshesje aan - Doe, bij voorkeur voordat je de auto verlaat, een veiligheidshesje aan en laat ook alle passagiers een veiligheidshesje aandoen. Dit is op Malta niet verplicht, maar wordt geadviseerd.
 • Stap uit de auto -  Stap voorzichtig uit, en laat ook alle passagiers uitstappen, aan de kant waar geen verkeer rijdt en zoek een veilige plek achter de vangrail of in de berm. Steek nooit een snelweg over.
 • Plaats een gevarendriehoek - Je wordt geadviseerd een gevarendriehoek te gebruiken bij pech of een ongeval. Plaats de gevarendriehoek minstens 50 m achter je auto.

Pech

 • Bel bij pech op Malta de ANWB Alarmcentrale op +31 70 314 14 14 - Ga voor meer informatie over pechhulp in het buitenland naar anwb.nl/alarmcentrale.
 • Let op: Bel het alarmnummer 112 bij acuut gevaar of als de auto met pech op een gevaarlijke plek staat. 

Ongeval

 • Bel het alarmnummer 112 - Als je betrokken bent bij een ongeval dat heeft geleid tot lichamelijk letsel, schade aan een ander voertuig of letsel bij een dier, ben je verplicht te stoppen en de politie te bellen via het alarmnummer 112. 
 • Verleen eerste hulp - Als je betrokken bent bij, of getuige bent van, een ongeval, dien je hulp te verlenen aan personen die gewond zijn voor zover je daartoe in staat bent en dat kunt doen zonder jezelf of anderen in gevaar te brengen. Er wordt ten minste van je verwacht dat je het alarmnummer belt. 
 • Verlaat de plaats van het ongeval niet - Blijf op de plaats van het ongeval tot de hulpdiensten zijn gearriveerd.
 • Wissel gegevens uit - Alle partijen die betrokken zijn bij een ongeval, moeten desgevraagd hun gegevens uitwisselen en aan de politie verstrekken. 
 • Zie ook anwb.nl/juridisch-advies/op-vakantie voor meer informatie over wat je moet doen bij een aanrijding in het buitenland.
 • De ANWB Alarmcentrale verleent hulp aan personen die in de problemen zijn geraakt door een ongeval in het buitenland. Bel de ANWB Alarmcentrale op +31 70 314 14 14 of ga voor meer informatie naar anwb.nl/alarmcentrale.

ANWB service

 • Met de Wegenwacht Europa Service ontvang je dag en nacht pechhulp in het Nederlands. Bekijk alle mogelijkheden voor pechhulp in het buitenland op anwb.nl/wegenwacht of bel voor informatie 088 269 22 22.
 • Bij pech kun je via de ANWB Wegenwacht Pechhulp app (anwb.nl/wegenwacht/app) hulp inroepen. Druk op de knop Pech melden en de rest wijst zich vanzelf. Download de ANWB Wegenwacht Pechhulp app voor Android of IOS.
 • Erg praktisch voor onderweg is de ANWB Vakantiehulp app. Vanuit het hoofdscherm van deze app kun je de ANWB Alarmcentrale en lokale noodnummers bellen. Daarnaast bevat de app belangrijke informatie per land en ook verkeersregels, een handige taalgids, verkeersinformatie, juridische tips en bestemmingsinformatie. Download de ANWB Vakantiehulp app voor Android of IOS.

Meer praktische info over Malta

Vervoer op/naar Malta
Reisdocumenten
Douaneregels
Betalen op Malta
Adressen en telefoonnummers
Internet en bellen
Praktisch ter plaatse