Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Privacy Waarborg

De ANWB heeft in april 2010 uit handen van minister Van der Hoeven van Economische Zaken het Privacy Waarborg ontvangen. Dit keurmerk is een initiatief van de DDMA, de branchevereniging voor organisaties die aan dialoogmarketing doen.

Waarom is er een Privacy Waarborg?

Het Privacy Waarborg geeft u de zekerheid dat de ANWB privacywetgeving en zelfregulering serieus neemt, en voldoet aan de extra strenge regels van het Privacy Waarborg met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens voor reclame- en marketingdoeleinden.

 

Deze regels, die verder gaan dan de wettelijke verplichtingen voor het gebruik van persoonsgegevens, zijn vastgelegd in het Privacy Waarborg en het handhavingreglement, dat u kunt vinden op www.privacywaarborg.nl

Wat houdt het Privacy Waarborg in?

Het Privacy Waarborg mag uitsluitend gevoerd worden door organisaties die zijn aangesloten bij de branchevereniging DDMA. Deze worden jaarlijks gecontroleerd op naleving van privacywetgeving en zelfregulering. Als zij deze jaarlijkse controle op hun verwerking van persoonsgegevens hebben doorstaan, mogen zij het Privacy Waarborg voeren. Dit geeft consumenten de zekerheid dat de organisaties voldoen aan de geldende privacyregels.

U kunt het Privacy Waarborg op verschillende plaatsen tegenkomen: op websites, in privacystatements, op online invulformulieren en op nieuwsbrieven.

Welk voordeel heeft het Privacy Waarborg voor consumenten?

Het Privacy Waarborg laat zien dat organisaties privacywetgeving en zelfregulering serieus nemen.

Daarnaast kunt u gebruik maken van:

  • een online klachtenloket via www.privacywaarborg.nl waar u gemakkelijk een klacht kunt indienen;

  • gratis toegang tot een onafhankelijke handhaver die oordeelt over en toeziet op de bescherming van persoonsgegevens binnen een organisatie;

  • een online vraagbaak waar u terechtkunt met alle vragen over het verwerken van persoonsgegevens voor marketing;

  • informatie over rechten van consumenten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens voor marketing.