Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB Alarmcentrale coördinerend alarmcentrale bij rampen en calamiteiten

2 april 2024

De ANWB Alarmcentrale coördineert vanaf 1 april een jaar lang de hulpverlening bij rampen en calamiteiten in het buitenland waar acht of meer Nederlandse reizigers bij betrokken zijn. Dat doet zij namens de gezamenlijke alarmcentrales van Nederland. Ieder jaar krijgt één van de vier grootste Nederlandse alarmcentrales deze coördinerende rol.

De ANWB Alarmcentrale inventariseert bij een calamiteit zo snel mogelijk wat er nodig is voor een snelle en efficiënte hulpverlening. Hiervoor wint de ANWB informatie in bij plaatselijke overheden en instanties, vaak met behulp van de ANWB-steunpunten in het buitenland en andere organisaties waarmee wordt samengewerkt. Hulpverleners van de ANWB staan telefonisch getroffenen en familieleden te woord. Afhankelijk van de situatie zendt de alarmcentrale een team van hulpverleners naar de plek van de ramp om getroffenen bij te staan.

Kijk voor meer informatie over het werk van de ANWB Alarmcentrale op anwb.nl/alarmcentrale

De samenwerking tussen de alarmcentrales ontstond na de vliegramp in Faro in 1992. Bij die ramp ontstond onduidelijkheid over de hulpverlening omdat iedere alarmcentrale afzonderlijk in actie kwam. De ANWB Alarmcentrale, Allianz Global Assistance, SOS International en Eurocross Assistance maakten vervolgens afspraken om centrale coördinatie en aanpak mogelijk te maken. Sindsdien neemt één van deze alarmcentrales eens in de vier jaar op 1 april een jaar lang de coördinatie van internationale hulpverleningsactiviteiten op zich. De ANWB Alarmcentrale neemt de taak nu over van SOS International.