Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

ANWB voor verbeterde afwikkeling groepsclaims

22 januari 2019

Recente kwesties in de voertuigindustrie laten zien dat consumenten bij 'fabrieksfouten’ of andere tekortkomingen geregeld met lege handen blijven staan. Voorbeelden zijn autoverkopen met onjuiste informatie over verbruik of emissies of aanwezigheid van niet toegestane software.

Gezamenlijke actie consumentenorganisaties

De ANWB staat daarom achter een wetsvoorstel dat consumenten betere mogelijkheden biedt voor schadevergoeding bij dit soort gebreken. In het nieuwe voorstel mogen consumentenorganisaties schadevergoeding voor de hele betrokken groep consumenten eisen. Op dit moment kan dat niet. 

Volgens de ANWB is het nieuwe systeem goed voor alle betrokken partijen. Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis ,VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen daarom het voorstel. Consumenten, bedrijven en rechters zullen minder tijd en geld kwijt zijn met het afhandelen van vergelijkbare schadekwesties. Per brief hebben consumentenorganisaties het Parlement opgeroepen om het wetsvoorstel te steunen. Het onderwerp staat komende week op de agenda staat van de Tweede Kamer.

Producenten terughoudend

Producenten zijn tot nu toe terughoudend met schikkingen voor grotere groepen consumenten. En procederen is voor individuele consumenten duur en een groot risico tegenover bedrijven met gespecialiseerde advocaten. Consumentenorganisaties kunnen nu een verbod of een verklaring voor recht bij de rechter vragen. Maar de consument moet daarna nog een tweede procedure voeren om zijn schade vergoed te krijgen.