Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geldgebrek Staatsbosbeheer bedreiging voor recreatie in de natuur

30-01-2024

Het gebrek aan inkomsten bij Staatsbosbeheer – de grootste terreinbeheerder van ons land - zet het onderhoud van recreatieve voorzieningen in de natuur onder druk. Investeringen in bijvoorbeeld wandelpaden blijven achter. De ANWB waarschuwt ervoor dat deze ontwikkeling er op termijn toe zal leiden dat natuurgebieden worden afgesloten voor bezoekers. Om dit te voorkomen is meer geld nodig. De ANWB roept het kabinet op om het budget te verdrievoudigen omdat anders natuurgebieden voor recreatie zullen worden afgesloten.

Door het gebrek aan vermogen komt het toegankelijk houden van natuurgebieden voor bezoekers in het gedrang. Paden worden uit voorzorg afgesloten en andere voorzieningen worden verwijderd. In veel gebieden van Staatsbosbeheer is het inmiddels beleid om versleten of beschadigde basisvoorzieningen niet meer te vervangen. De ANWB is hierover bezorgd, omdat de mogelijkheid om vrije tijd door te brengen in de natuur hierdoor op termijn flink wordt beperkt.
 

Verdrievoudiging van budget nodig

Voor het beheer van natuurgebieden voor wandelen, fietsen en varen krijgt Staatsbosbeheer subsidie van de provincies van ongeveer € 9,2 miljoen per jaar. Deze bijdrage dekt slechts eenderde van de totale kosten van beheer en onderhoud van de recreatieve basisvoorzieningen. Daarom is volgens de ANWB tenminste een verdrievoudiging van het bedrag nodig.

Uit de jaarverslagen van Staatsbosbeheer blijkt dat deze overheidsorganisatie structureel verlies lijdt en dat het eigen vermogen is gedaald tot een zorgelijk laag niveau. De oorzaak hiervan is dat de bijdrage vanuit het Rijk en subsidies van provincies te laag zijn.

Staatsbosbeheer beheert naast 8 bezoekerscentra en 22 natuurkampeerterreinen zo’n 1.000 kilometer fietspaden, ruim 15.000 kilometer wandelpaden, 2.100 kilometer ruiterpaden, 1.500 bruggen, 300 aanlegplaatsen voor pleziervaart en 60 uitzichttorens.  Daarnaast heeft het 120 hectare parkeerterreinen in beheer met ruimte voor ongeveer 100.000 auto’s. Deze basisvoorzieningen maken het mogelijk dat Staatsbosbeheer jaarlijks tussen de 150-200 miljoen bezoekers in zijn natuurgebieden kan ontvangen. De behoefte om buiten te recreëren neemt alleen maar toe. Het is belangrijk dat Staatsbosbeheer dit in de toekomst kan blijven faciliteren.