Oude IJssel-route oost

Nederland, Gelderland, Zelhem

03
11
41
43
04
06
10
61
40
14
13
12
38
37
91
33
34
21
02
03

De Oude IJssel is een van de inte­ressantste rivieren van de Achter­hoek. De rivier is goed bevaarbaar en maakte een levendig handels­verkeer met het Duitse achterland mogelijk. Dat legde plaatsen zoals Doetinchem geen windeieren. Bovendien werd in het dal van de Oude IJssel ijzeroer gevonden. Het is geen toeval dat de eerste hoogoven in de Achterhoek heeft gestaan. De ertsvoorraden en de op houtskool gestookte ijzergieterijen zijn vrijwel geheel verdwenen.

 

Fietsveiligheid route-informatie: tussen knooppunt 14 en 13 is het fietspad langs de Stadsheidelaan vrij smal; pas je snelheid aan en houd rekening met tegenliggers. Inhalen kan door uit te wijken naar de ernaastgelegen zandweg.

Toegankelijkheid: deze route is ongeschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.) vanwege bovengenoemde en enkele andere smalle paden.

De voorloper van de N.H. Lambertikerk te Zelhem word al in stukken uit het jaar 800 genoemd als een ‘kapel in Salehem’. De kerk zou het hart van het latere dorp worden en werd telkens gerestaureerd. De toren van de huidige 15e-eeuwse kerk werd in 1662 herbouwd. Als u om de kerk heen loopt, ziet u opvallende oerstenen in deze toren: ijzerhoudende brokken die in de directe omgeving werden gevonden.

Ten oosten van Doetinchem staat Kasteel Slangenburg, omgeven door uitgestrekte natuurgebieden en eigendom van Staatsbosbeheer. De Slangenburg komt voor het eerst in de geschiedenisboeken voor in 1354. In de Tachtigjarige Oorlog is het kasteel volledig verwoest. Delen werden gebruikt bij de herbouw in 1612. Omstreeks 1675 kreeg het kasteel zijn symmetrische U-vorm, toen er tegen de westelijke toren met aanliggende vleugels een toren en vleugel werden aangebouwd. Het landgoed met zijn kilometerslange lanen is een van de best bewaard gebleven voorbeelden van Nederlandse barokaanleg eind 17e eeuw. Op het landgoed zijn verschillende wandelroutes uitgezet.

De havezate Hagen bevindt zich aan de rand van de Kruisbergsche Bosschen. Deze havezate wordt ook wel Kasteel De Kelder genoemd. Het rechthoekige gebouw dateert ongeveer van de 14e eeuw en werd keer op keer geteisterd door verwoestende branden en herrees telkens weer uit zijn as. De havezate moet oorspronkelijk groter zijn geweest, want in 1656 werd gesproken over een dubbel omgracht gebouw. Alleen het voorste gedeelte werd herbouwd, waarschijnlijk na een van de branden. De laatste brand woedde in 1934, waarna het kasteel werd gerestaureerd. Sinds 1975 is het kasteel in particuliere handen.

Bij het plaatsje Wittebrink staat een gelijknamige beltmolen uit 1890. De molen heeft geen gewone rietgedekte kap met twee spanten, maar een zogeheten sporenkap met aan weerszijden een aantal ribben. Deze bouw kwam in de Achterhoek vaker voor. De molen is maalvaardig, ondanks dat hij door begroeiing is omgeven.