Lingeroute

Nederland, Zuid-Holland, Leerdam

57
48
82
81
22
80
14
54
55
31
60
26
59
30
53
52
47
51
16
97
98
99
49
31
32
29
38
26
39
54
37
36
33
34
57

Tussen Geldermalsen en Gorinchem is de Linge op z'n mooist. Als een fraai kronkelend lint stroomt de rivier door het vlakke rivierenland. Aan weerszijden liggen intieme dijkdorp­jes. Oorspronkelijk was de Linge vanaf Tiel westwaarts een zijtak van de Waal, mogelijk zelfs breder dan de Waal zelf. Dat veranderde toen rond 1300 bij Tiel een dam in de Linge werd gelegd, waardoor deze in beteke­nis sterk afnam en de Waal steeds belangrijker werd. Voor de afwatering van het rivierengebied is de Linge steeds van grote betekenis geweest. De commerciële scheepvaart maakt er nog maar zelden gebruik van, maar de recreatieve vaart des te meer.

Let op: in Arkel staat bij knooppunt 54 de verwijzing naar knooppunt 37 een beetje verborgen opgesteld, links vóór de brug, onder het bordje naar 55. Ga hier rechtsaf richting 55 en 37. Aan de overkant van het water staat dan een bordje rechtsaf naar 37.

 

Fietsveiligheid route-informatie: houd op deze route rekening met de onderstaande punten; pas je snelheid aan, houd rekening met tegenliggers en ander verkeer en ga waar nodig achter elkaar fietsen.
• Tussen knooppunt 82 en 81 gaat de route over een grindpad.
• Tussen Acquoy en Rhenoy zijn de paden vrij smal.
• De route steekt enkele drukke N-wegen over (zie ook hieronder), let hier extra op.
• Net voor knooppunt 81 steekt de route de drukke N327 over; hier wordt hard gereden, kijk hier extra goed uit!
• Op sommige stukken dijk in de bebouwde kom zitten scherpe bochten. Het is verstandig om hier achter elkaar te rijden, zodat ander verkeer en sneller rijdende fietsers kunnen passeren.

Toegankelijkheid: deze route is ongeschikt voor extra brede fietsen (driewielers, bakfietsen, etc.) vanwege bovengenoemde punten en betonblokken op het pad bij de Heerlijkheid Mariënwaardt.

Wie vanaf het NS-station Leerdam (gratis parkeren op de P+R) wil starten, gaat tegenover de P+R bij de verhoogde kruising de Van Hoevestraat in. Einde linksaf en dan rechtsaf de brug over. Rechtdoor Fonteinstraat uitrijden en einde linksaf, Kerkstraat. Je zit nu op de route richting knooppunt 48.

In de 18e eeuw vestigden de eerste glasblazers zich in Leerdam. Voor het stadhuis van de ‘Glasstad’ fonkelt een modern glaskunstwerk, een neonsculp­tuur bestaande uit 49 identieke glazen kubussen. Glaswerk staat ook centraal in het Nationaal Glasmuseum, de kris­talwinkel, de glasblazerijen en galeries. Het 18e-eeuwse Hofje van mevrouw Van Aerden is zorgvuldig gerestaureerd.

Het 19e-eeuwse Fort Asperen maakte deel uit van de Nieuwe Hol­landse Waterlinie. Deze heeft haar waarde als verdedigingslinie nooit echt kunnen bewijzen.

Acquoy telt prachtige dijkhuisjes en een scheve kerktoren. Op het kerkhof ligt opvallend genoeg mevrouw Pisa begraven (ga de bocht om en je staat ertegenover). De kerktoren, die ruim 1 meter uit het lood staat, wordt daarom wel gekscherend de Toren van Pisa wordt genoemd.

Ook Beesd heeft een stompe kerk­toren, een zogenaamde Kempenaar. Het stadje werd in de 19e eeuw regel­matig door overstromingen bedreigd. De bevolking zocht haar toevlucht op de ‘waterzolders’ in de kerktoren, op een speciaal opgeworpen vluchtheuvel (informatiebord achter de kerk) of in een zogenaamd ‘hoog huis’. Hier woon­de men op de eerste verdieping die van buiten via een trap bereikbaar was. Tussen Beesd en Tricht fiets je over de Appeldijk die in het voorjaar verandert in de weelderigste bloesemdijk van Nederland.

In het Landgoed Mariënwaerdt wij­zen prachtige lanen, grote percelen en een eeuwenoud bos op grootgrondbe­zit. In 1129 stichtten Norbertijnen hier een abdij, die een roerige geschiedenis kende van branden, berovingen en overstromingen. Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog werd het gebouw met de grond gelijkgemaakt. In 1734 kocht graaf van Bijlandt, de voorvader van de huidige eigenaren (de familie Van Verschuer), het landgoed. Hij bouwde het Huis Mariënwaerdt op de gewelven van de voormalige abdij.

Fort bij Nieuwe Steeg op de Zui­der Lingedijk – onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie – ver­dedigde als dit nodig was de door­gang op de vrijliggende Lingedijk en de rivier zelf. Ook de toren van de 15e-eeuwse kruiskerk in Asperen deed dienst als verdedigingswerk.
Het fort is tegenwoordig omgedoopt tot Geofort en biedt op een interactieve en speelse manier kinderen (en volwassenen) de mogelijkheid om kennis te maken met de wereld van de geografie.

Heukelum is een karakteristiek stadje aan de Linge. Het beeldje van de oude veerman herinnert aan het vroegere (in 1996 in ere herstelde) voetveer. Het robuuste kasteel De Merckenburg stamt uit de 13e eeuw. Het werd een paar keer verwoest en in 1700 herbouwd.

De oeverlanden langs de Linge vormen een beschermd natuurmo­nument. De combinatie van oevers, moerassen, bosjes (grienden) en graslanden maakt het gebied bijzon­der waardevol.