Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

19 expert vragen

 1. Verkoop chalet

  Gevraagd op 5 december 2019

  Wij willen onze trekkershut verkopen aan kennissen en staan op een caming met Recreon voorwaarden. Tijdens de aankoop in 2014 zijn geen andere voorwaarden gesteld dan de Recreon voorwaardenn. Aan de kennissen van ons, die op een wachtlijst voor een sesoensplek staan, is door de kamping eigenaar een sesoensplek aangeboden. Nu wil de kamping eigenaar ons verplichten om de trekkershut voor een door hem vast gesteld bedrag te verkopen aan andere mensen die op zijn wachtlijst staan. Voor de verkoop aan onze kennisen welke zijn "goedkeuring" hebben voor een seisoensplaats geeft hij geen toestemming. Mag dit en zijn wij provisie aan de hem verplicht te betalen?

 2. Uitleg tekst

  Gevraagd op 12 november 2019

  Ik heb een vakantiechalet op een vakantiepark dat wordt verhuurd door de parkorganisatie. Het chalet staat op een huurkavel en daar is een Recron overeenkomst vaste jaarplaats van toepassing.

 3. Verplichte keuring toercaravan bij RCN

  Gevraagd op 11 oktober 2019

  Al bijna 20 jaar huur ik een seizoen-en winterstallings plek bij RCN Het Grote Bos in Doorn. Afgelopen maart kregen wij een brief bij het begin van het seizoen dat de toercaravans, net als de stacaravans en huizen verplicht gekeurd moesten worden. In het verdere verloop van het seizoen is door de RCN geen aandacht meer aan besteed.

 4. Herindeling kavel op camping met vaste staplaatsen

  Gevraagd op 12 augustus 2019

  Ik wil mijn stacaravan verkopen.Hij staat op een vaste plek en ik huur het perceel van de campingbaas.Nu ik wil verkopen geeft de campingbaas aan dat hij het perceel waar mijn caravan op staat gaat veranderen.Dat houd in dat het schuurtje wat er staat verplaatst zou moeten worden en het totale perceel kleiner word.Dit zou ik dan aan moeten geven bij de potentiele koper/nieuwe eigenaar.

 5. Recron-voorwaarden

  Gevraagd op 27 juni 2019

 6. Mag campingeigenaar aansluitkosten energie 2x berekenen?

  Gevraagd op 26 juni 2019

  Wij hebben een recreatiewoning verkocht op een bij de Recron aangesloten park - binnenkort is de overdracht. Zelf hadden wij reeds betaald voor een 16 ampère-aansluiting. Nu moeten de nieuwe eigenaars opnieuw een flink bedrag (€ 750) betalen voor die aansluiting. Die kosten komen voor onze rekening, dat hebben we zo met de kopers afgesproken.

 7. Watervoorziening camping gebrekkig

  Gevraagd op 4 juni 2019

  Sinds dit seizoen hebben wij een vaste jaarplaats op een camping voor onze stacaravan. Op onze plek moesten nog water/stroom-voorzieningen worden aangelegd. De beheerder heeft dit uitgevoerd en wij hebben daar 605 Euro voor betaald. Sinds ingebruikneming blijkt echter dat de waterdruk zo gering is dat de geiser in de caravan niet aanslaat, met als gevolg geen warm water. Een installateur van een extern bedrijf heeft vastgesteld dat het niet aan onze caravanleidingen ligt, maar dat er elders een obstructie moet zijn. De beheerder heeft toegezegd dit te verhelpen, maar sinds 1 april is dit nog altijd niet gelukt. Al die tijd hebben wij dus een gebrekkige watervoorziening (slechts een pisstraaltje). En al die tijd genieten wij niet volledig van de faciliteiten waar we voor betald hebben. Wat zijn onze rechten? Wat zijn de plichten van de beheerder?

 8. Doorberekenen Videmakosten RECRON bedrijf

  Gevraagd op 25 maart 2019

  Wij zijn eigenaar van een recreatiewoning op een park van Recreatie Centra Nederland. RCN valt onder de RECRON. RCN rekent sinds kort Videmarechten aan de woningeigenaren door. RECRON heeft een aangepast Videma-tarief uitonderhandeld bij Videma. Standaardtarief voor bedrijven is €45,70 per jaar. RECRON-bedrijven betalen een tarief van € 26,75 per bungalow (RECRON KHN/A-tarief). RCN berekent aan de woningeigenaren het normale tarief van € 45,70 door. Zij betalen echter zelf € 26,75 en rekenen dus een extra opslag van € 18,95 door aan de eigenaren (maal 50 huizen).

 9. Recronvoorwaarden -kosten (vaste) jaarplaats

  Gevraagd op 24 maart 2019

  Wij hebben een week geleden een stacaravan gekocht op een camping. Samen met de aankoopnota van de caravan, ontvingen wij ook de factuur voor jaarlijkse kosten voor de jaarplaats. We krijgen de sleutel van de caravan op 1 april, maar moeten wel voor heel 2019 betalen (naast jaarplaats ook voor "toeristenbelasting seizoenplaats en jaarplaats" en "milieuheffing seizoenplaats en jaarplaats". De camping past de Recronvoorwaarden toe en haar huisregels. In de huisregels staat niets vermeld over de jaarlijkse kosten. In de Recronvoorwaarden worden in artikel 1 de definities geformuleerd voor o.a. "overeenkomstjaar" en "jaargeld". In artikel 3 lid 1 staat dat de overeenkomst wordt gesloten voor de resterende duur van een overeenkomstjaar en het daarop volgende overeenkomstjaar. Op basis daarvan gaan wij ervan uit dat we voor 2019 maar 9/12e van de jaarbedragen zouden moeten betalen.

 10. Huurprijs vakantiehuisje verhoogd na bevestiging (vervolg van 8 maart 2019)

  Gevraagd op 21 maart 2019

  Vervolg op vraag van 8 maart. Na mijn annulering wachtte ik alleen nog maar op terugbetaling. Die kwam niet, ondanks dringend verzoek per email. Na een uitgebreid telefoongesprek van mij met onderneemster kwamen we niet tot elkaar, maar spraken we af dat we het face-to-face zouden uitspreken. Kennelijk heeft dit toch aan het denken gezet, want 's avonds was de betaling binnen. Niettemin ben ik gegaan om de kou helemaal uit de lucht te krijgen. Dit is gelukt, maar inhoudelijk zijn we niet tot elkaar gekomen, want ze deed een beroep op de Recron voorwaarden (vakantiehuisjes), waar in art. 4 lid 2 inderdaad wordt gesproken van doorberekenen van lastenverzwaringen na overeenkomst.(Opgesteld in overleg met ANWB). Overigens staat er geen verwijzing naar de Recron(-voorwaarden) op website (dellewal.nl) of Algemene voorwaarden van de ondernemer. De vraag is dus of hier wel een beroep op kan worden gedaan (afgezien van het feit of dit wel verstandig is, als die btw verhoging al lang bekend was en dus in de consumentenprijs verwerkt had kunnen zijn.). Je kunt je ook afvragen of de lastenverzwaring door btw verhoging hier wel onder valt, omdat gesproken wordt van "direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebbend", terwijl de btw slechts betrekking heeft op de omzet van de ondernemer.(Waarschijnlijk had Recron het oog op toeristenbelasting). Kortom, het probleem is teruggebracht tot een juridisch punt: had de ondernemer het recht om meer te vragen in dit geval? Zo ja, had dit niet duidelijker vermeld moeten worden op website en bevestiging? Zo nee, zou de Recron niet een duidelijker uitleg moeten geven aan haar leden over dit punt, zodat het niet ten onrechte opgevoerd wordt?