Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

105 expert vragen

 1. Doorberekenen Videmakosten RECRON bedrijf

  Gevraagd op 25 maart 2019

  Wij zijn eigenaar van een recreatiewoning op een park van Recreatie Centra Nederland. RCN valt onder de RECRON. RCN rekent sinds kort Videmarechten aan de woningeigenaren door. RECRON heeft een aangepast Videma-tarief uitonderhandeld bij Videma. Standaardtarief voor bedrijven is €45,70 per jaar. RECRON-bedrijven betalen een tarief van € 26,75 per bungalow (RECRON KHN/A-tarief). RCN berekent aan de woningeigenaren het normale tarief van € 45,70 door. Zij betalen echter zelf € 26,75 en rekenen dus een extra opslag van € 18,95 door aan de eigenaren (maal 50 huizen).

 2. Recronvoorwaarden -kosten (vaste) jaarplaats

  Gevraagd op 24 maart 2019

  Wij hebben een week geleden een stacaravan gekocht op een camping. Samen met de aankoopnota van de caravan, ontvingen wij ook de factuur voor jaarlijkse kosten voor de jaarplaats. We krijgen de sleutel van de caravan op 1 april, maar moeten wel voor heel 2019 betalen (naast jaarplaats ook voor "toeristenbelasting seizoenplaats en jaarplaats" en "milieuheffing seizoenplaats en jaarplaats". De camping past de Recronvoorwaarden toe en haar huisregels. In de huisregels staat niets vermeld over de jaarlijkse kosten. In de Recronvoorwaarden worden in artikel 1 de definities geformuleerd voor o.a. "overeenkomstjaar" en "jaargeld". In artikel 3 lid 1 staat dat de overeenkomst wordt gesloten voor de resterende duur van een overeenkomstjaar en het daarop volgende overeenkomstjaar. Op basis daarvan gaan wij ervan uit dat we voor 2019 maar 9/12e van de jaarbedragen zouden moeten betalen.

 3. Huurprijs vakantiehuisje verhoogd na bevestiging (vervolg van 8 maart 2019)

  Gevraagd op 21 maart 2019

  Vervolg op vraag van 8 maart. Na mijn annulering wachtte ik alleen nog maar op terugbetaling. Die kwam niet, ondanks dringend verzoek per email. Na een uitgebreid telefoongesprek van mij met onderneemster kwamen we niet tot elkaar, maar spraken we af dat we het face-to-face zouden uitspreken. Kennelijk heeft dit toch aan het denken gezet, want 's avonds was de betaling binnen. Niettemin ben ik gegaan om de kou helemaal uit de lucht te krijgen. Dit is gelukt, maar inhoudelijk zijn we niet tot elkaar gekomen, want ze deed een beroep op de Recron voorwaarden (vakantiehuisjes), waar in art. 4 lid 2 inderdaad wordt gesproken van doorberekenen van lastenverzwaringen na overeenkomst.(Opgesteld in overleg met ANWB). Overigens staat er geen verwijzing naar de Recron(-voorwaarden) op website (dellewal.nl) of Algemene voorwaarden van de ondernemer. De vraag is dus of hier wel een beroep op kan worden gedaan (afgezien van het feit of dit wel verstandig is, als die btw verhoging al lang bekend was en dus in de consumentenprijs verwerkt had kunnen zijn.). Je kunt je ook afvragen of de lastenverzwaring door btw verhoging hier wel onder valt, omdat gesproken wordt van "direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebbend", terwijl de btw slechts betrekking heeft op de omzet van de ondernemer.(Waarschijnlijk had Recron het oog op toeristenbelasting). Kortom, het probleem is teruggebracht tot een juridisch punt: had de ondernemer het recht om meer te vragen in dit geval? Zo ja, had dit niet duidelijker vermeld moeten worden op website en bevestiging? Zo nee, zou de Recron niet een duidelijker uitleg moeten geven aan haar leden over dit punt, zodat het niet ten onrechte opgevoerd wordt?

 4. Parklasten bungalowpark

  Gevraagd op 20 maart 2019

  Ik heb een vakantiehuisje op eigen grond op een bungalowpark. We betalen 1300 parkgeld en er is een beheersovereenkomst die heeft vastgelegd wat daarvoor gedaan wordt. Er wordt oa water centraal geleverd en per jaar per kub afgerekend (eigen watermeter) artikel 2.2.7 van het beheerscontract stelt dat inbegrepen is " het administratief afhandelen van alle contributies en abonnementsgelden voor het in stand houden van de nutsvoorzieningen." Dit jaar rekent de parkbeheerder 5% boven op de kub prijs voor administratie. Mag dat? (In de kub prijs zijn alle kosten voor het waterleidingbedrijf al verrekend). 

 5. Verkoop stacaravan

  Gevraagd op 13 maart 2019

  Mijn stacaravan staat te koop op Camping de Weerd in Velden. Nu heb ik gisteren vernomen dat de Camping de Weerd sinds gisteren te koop staat. Het lijkt me onmogelijk om een stacaravan te verkopen op een camping die zelf te koop staat, vanwege de onzekere toekomst. Misschien duurt het nog heel lang voordat de camping is verkocht, en ik betaal natuurlijk gewoon mijn jaarplaats door. De camping is aangesloten bij Recron. Wat zijn mijn rechten hierin?

 6. Huurprijs vakantiehuisje na bevestiging door verhuurder alsnog met 3% verhoogd ivm hogere btw

  Gevraagd op 08 maart 2019

  Mag verhuurder vak.huisje na bevestiging op 3 jan. en betaling door mij op 15 jan. na 7 weken (eind feb.) alsnog een 3% hogere prijs berekenen ivm de btw-verhoging per 1-1-2019, terwijl er noch op de bevestiging noch bij de algemene voorwaarden een voorbehoud wordt gemaakt tav evt. hogere belastingen?

 7. Verhoging standplaats camping

  Gevraagd op 10 februari 2019

  Dit jaar verhoogt de camping zijn tarief voor een jaarstandplaats van 2175,- naar 2350,- (verhoging van meer dan 8%). Mag dit zomaar?  In de begeleidende brief wordt aangegeven dat dit komt door de verhoging van de afvalstoffenheffing. Ik heb nagekeken dat deze verhoging in de gemeente Terschelling 2,4% is, dus lang niet 8%. Het betreft Camping Cnossen op Terschelling. De tarieven voor een jaarstandplaats waren de afgelopen jaren als volgt:          2018: €2175,-          2017 : € 2110,- ​​​​​​​ Ik kan evt. nog meer jaren nakijken mocht u deze informatie willen. Ik vind deze verhoging wel erg extreem en vraag me af of dit zo maar mag.

 8. Jaarplaats camping

  Gevraagd op 06 februari 2019

  Wij hebben in september 2015 een chalet gekocht van de eigenaar van camping Duinrand in Burgh Haamstede voor de prijs van € 49.500,00. Vorig jaar is ons duidelijk geworden dat de campingeigenaar zijn camping wil ontruimen om huisjes te gaan bouwen. Volgens de Recron voorwaarden zouden wij dan slechts recht hebben op een vergoeding van ca. € 1.800,00. In feite kunnen we het chalet naar het stort brengen omdat de meeste campings een nieuw chalet eisen op hun camping. Ik gooi zo’n € 42.500,00 in het putje. Is dit een normale manier van handelen ? Er zijn door de eigenaar de laatste jaren tientallen nieuwe chalets verkocht.

 9. sta op een Recron camping in Drimmelen

  Gevraagd op 09 januari 2019

  Kan de beheerder van een Recron verblijf elk jaar de staangeldprijs met 8 % verhogen, zonder vooraf aankondiging, zonder aanpassingen aan de algemene camping ?

 10. Boom onderhoud recreatiepark

  Gevraagd op 08 januari 2019

  We huren een jaarplaats (chalet op wielen dus roerend goed) op een bij Recron aangesloten recreatiepark op basis van een jaarovereenkomst. In die overeenkomst staat dat de huurder (op door parkeigenaar/professioneel exploitant gepachte grond, waarvan wij dus voor ons perceeltje stageld betalen) verantwoordelijk is voor de bomen op zijn/haar perceel. Eigenaar stelt zich op het standpunt dat de huurder zelf de kosten van snoeien/rooien van potentieel gevaarlijke bomen (zelfs van reeds omgevallen bomen) dient te betalen, omdat wij hiervoor getekend hebben. Maar is deze bepaling juridisch wel rechtsgeldig?