Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Regelgeving met betrekking op gordel verstellers.

Vraag gesteld door Gevarendriehoek op 22 januari 2018

Regelmatig heb ik iemand achterin de auto zitten die niet heel groot is. Een zit verhoger is niet nodig voor zijn lengte. Maar de gordel snijdt dan heel oncomfortabel in de nek. Nu zijn er een aantal gordelverstellers te verkrijgen op internet om dit euvel te verhelpen. Nu vond ik echter op een forum elders, dat dit soort producten helemaal niet volgens de normen zijn. Nu vraag ik me af, of dat zo is om welke normen het precies gaat en of er gordelverstellers zijn dit wél voldoen en gebruikt mogen worden.

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U vraagt of het is toegestaan een gordelversteller te gebruiken.

Een autogordel moet een officieel goedgekeurd exemplaar zijn zoals te herkennen aan het goedkeuringslabel. Een gordelclip of versteller om met name de hals wat te ontlasten, kent deze goedkeuring niet en zou het functioneren van de gordel in tijd van nood negatief kunnen beinvloeden. Formeel zou deze dan niet mogen worden gebruikt.

Ik heb uiteraard begrip voor het probleem en voelt een snijdende gordel in de hals niet prettig of zelfs onveilig. Misschien zou u nog een gordelhoesje kunnen overwegen in de halsstreek voor bescherming. Niet dat daar sprake is van een goedkeuring maar zal op het functioneren van de gordel geen invloed hebben.

 


***

 

 

 

Reactie van Gevarendriehoek:

 

 

Beste Jos, Bedankt voor je antwoord. Is er een wet die omschrijft dat het niet gebruikt mag worden? Stel dat ik een dergelijke versteller zou willen gebruiken, is dit dan illegaal? Of moet deze versteller dan ook een E9-keur hebben?

En als de fabrikant beweert, dat het geen nadelige effecten heeft voor de werking van de gordel moet het dan alsnog een E-keur hebben?

 


***

 

 

 

Reactie van Jos van der Drift:

 

 

Artikel 59 lid 7
De autogordel, de veiligheidsgordel of het kinderbeveiligingssysteem wordt gebruikt op een wijze die de beschermende werking ervan niet negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden. Personen van 18 jaar en ouder en personen onder de 18 jaar die in de betrokken omstandigheden geen gebruik hoeven maken van een kinderbeveiligingssysteem, kunnen een voorziening gebruiken door middel waarvan het diagonale deel van de autogordel over de schouder wordt geleid. Onze Minister kan aan een dergelijke voorziening nadere eisen stellen.
In de RVV 1990 staat het volgende;

Er mogen geen niet originele voorzieningen (bij het voertuig of het goedgekeurde kinderbeveiligingssysteem behorende) worden gebruikt die de loop van de gordel over het lichaam beïnvloeden. De in artikel 59, zevende lid, RVV 1990 opgenomen uitzondering heeft tot doel volwassenen en kinderen bij wie door hun geringe lichaamslengte het schouderdeel van de gordel niet over de schouder loopt en die geen gebruik kunnen maken van een goedgekeurd en geschikt kinderbeveiligingssysteem de mogelijkheid te bieden een voorziening te gebruiken die de loop van dit deel van de gordel corrigeert.

Los van wat de fabrikant beweert zou bij hoge uitzondering dus deze voorziening gebruikt mogen worden. Ik kan alleen niet inschatten in hoeverre dat ook in uw geval zou kunnen gelden. Maar bovenstaande is wat hierover in de RVV staat omschreven.