Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Rijk investeert €200 miljoen in veiliger N-wegen

2022

In het regeerakkoord is €200 miljoen uitgetrokken om N-wegen, die het Rijk beheert, veiliger te maken. Eind juni maakte minister Harbers (Infrastructuur & Waterstaat) bekend welke wegen aangepakt gaan worden.


Meer dan de helft (€115 miljoen)

Meer dan de helft van het bedrag (€115 miljoen) gaat naar de N36 tussen Almelo/Wierden en Ommen. Vanaf 2025 wordt deze weg grootschalig aangepakt met het aanbrengen van fysieke rijrichtingscheiding. In april besteedde het tv-programma EenVandaag aandacht aan deze zogenoemde ‘dodenweg’ in Overijssel. In deze uitzending kwam onder meer een ANWB-belangenbehartiger aan het woord.

Volgend jaar

Vanaf volgend jaar gaat ruim €10 miljoen naar het veiliger maken van de N9 en de N99 naar Den Helder. In voorgaande jaren signaleerden bijna 140 ANWB-leden onveilige situaties op beide wegen, en dachten ze mee over mogelijke oplossingen. Voor de N9 wordt €4 miljoen uitgetrokken voor diverse maatregelen, waaronder het aanleggen van een fietstunnel in combinatie met een turborotonde bij de kruising N9/Kogendijk. Voor de N99 wordt €6,2 miljoen uitgetrokken voor het aanbrengen van bermverharding en het aanpassen van in- en uitvoegmogelijkheden.

Reactie ANWB

De ANWB is blij dat het Rijk de komende jaren investeert in het veiliger maken van haar N-wegen. Tegelijkertijd benadrukt de ANWB dat er de komende jaren fors meer geld nodig is. Niet alleen om de Rijks-N-wegen veiliger te maken, maar ook de provinciale N-wegen. Een kwart van de dodelijke ongelukken gebeurt op N-wegen. De ANWB blijft dan ook aandacht vragen voor de aanpak van deze categorie wegen.

Zie ook

Veiligheid Provinciale Wegen | ANWB belangenbehartiging
Tien miljoen euro voor veiliger wegen naar Den Helder (anwb.nl)