Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

CycleRAP projecten

Sterrensysteem veilige fietspaden

De ANWB onderzoekt samen met gemeenten, provincies en waterschappen de veiligheid van fietspaden en wegen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CycleRAP-methodiek, waarbij wegen en fietspaden scores krijgen van één tot vijf sterren. 

Provincie Friesland

In opdracht van Provincie Friesland zijn vijf routes langs de provinciale wegen in kaart gebracht. In totaal 50 kilometer. De routes lopen over fietspaden langs de provinciale wegen tot in de kernen van Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Wolvega. Binnenkort volgt hier het rapport.
Lees het rapport

Provincie Drenthe

In opdracht van Provincie Drenthe zijn zeven routes (80 kilometer aan fietspaden) in kaart gebracht. 
Lees hier het rapport

Provincie Groningen

In opdracht van Provincie Groningen zijn vier routes langs de provinciale wegen, 41 kilometer in totaal, kaart gebracht. 
Lees hier het rapport

Metropoolregio Den Haag - Rotterdam

De Metropoolregio Den Haag - Rotterdam heeft drie routes in kaart laten brengen. Een route in het centrum van Den Haag, een route door Zoetermeer en een route van Rotterdam/Schiedam naar Delft, 30 kilometer in totaal.
Lees hier het rapport

Provincie Gelderland

Twee routes met fietspaden langs de N840 en N786 zijn in kaart gebracht (circa 20 km). Er is geen rapportage van gemaakt.

Gemeente Amsterdam

Pilot project waarbij 550 kilometer aan fietspaden langs de 50 km/u wegen in kaart is gebracht. De pilot maakt onderdeel uit van het NSI (Network Safety Index) project van ANWB, SWOV en gemeente Amsterdam. Dankzij deze pilot heeft SWOV de bèta versie van het CycleRAP instrument verder kunnen testen. Op basis van dit onderzoek kon gevalideerd worden welke wegkenmerken een relatie hebben met ongevallen. Het NSI onderzoek staat hier.

Waterschap Rivierenland

Project waarbij 180 kilometer in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in kaart gebracht wordt. De routes liggen op de dijken en in de polder langs de lintbebouwing. Het project is nog niet opgeleverd.

Meer over het CycleRap-sterrensysteem