Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Beperkingen op Haringvlietbrug tonen urgentie beheer en onderhoud

De Haringvlietbrug is er slecht aan toe. Om schade te voorkomen, wordt de komende twee jaar de maximumsnelheid op de brug teruggebracht van 100 km/u naar 50 km/u en wordt het autoverkeer in beiden richtingen over een rijstrook geleid. De beperkingen op de Haringvlietbrug benadrukken het belang van adequaat beheer en onderhoud voor de bereikbaarheid van Nederland. De ANWB maakt zich hier al langer zorgen over en pleit daarom herhaaldelijk voor structurele investeringen voor onderhoud, vervanging en reparatie.

Nu gaan er per dag gemiddeld 50.000 voertuigen over de brug. De ANWB verwacht dan ook dat de maatregelen als gevolg van achterstallig onderhoud de komende jaren tot forse files zullen leiden op zowel de Haringvlietbrug zelf als op de uitwijkroutes A29 en de A16.

Beperkte bereikbaarheid 

Achterstallig onderhoud als gevolg van tekort aan budget en de lage politieke prioriteit leidt steeds vaker tot beperkte bereikbaarheid. Al in 2016 bleek de Merwedeburg in dusdanig slechte staat dat deze meerdere weken voor het vrachtverkeer gesloten moest worden. Ook leidde een losgeraakte balk van de Haringvlietbrug al in 2017 ertoe dat meerdere voertuigen beschadigd werden. En in 2020 bleken drie bruggen en een viaduct op de A44 zo verzwakt te zijn dat er geen zwaar verkeer meer overheen mag tot aan de renovatie in 2025 kan worden begonnen. Voorzorgsmaatregelen in voorbereiding op onderhoud in 2022 aan de IJselbruggen zorgen nu al voor lange files en veel frustratie onder automobilisten. 

Prioriteit voor onderhoud onvermijdelijk

Goede bereikbaarheid door goed onderhouden wegen, bruggen en tunnels is van groot belang bij de grote economische en maatschappelijke opgaven waar wij met het hele land voor staan, zoals de woningbouw, het behalen van de klimaatdoelstellingen en het vergroten van de verkeersveiligheid. Uit de meest recente integrale mobiliteitsanalyse van de overheid blijkt dat de mobiliteit op alle vervoersmiddelen de komende jaren sterk zal toenemen. Volgens deze analyse is de capaciteit van het Nederlandse wegennet daar niet op voorbereid en lijken meer en langere files onvermijdelijk. De ANWB verwacht dan ook dat de gevolgen van uitgesteld onderhoud de komende jaren groter worden.

Het is volgens de ANWB voor het volgende kabinet dan ook onvermijdelijk om met prioriteit te moeten investeren in bereikbaarheid. Voldoende budget en politieke prioriteit voor onderhoud is essentieel om te voorkomen dat Nederland vast loopt. Uit onderzoek van TNO blijkt dat we nu slechts 1 miljard euro van de ruim 2.5 miljard euro die nodig is per jaar uitgeven aan het onderhoud van infrastructuur. Dit bedrag zal volgens de ANWB en TNO moeten gaan stijgen naar 3 à 4 miljard in 2040-2050 en tot 4 à 6 miljard per jaar daarna. 

Zie ook

Mobiliteitsalliantie
Aktuele verkeersinformatie
Wegwerkzaamheden in Nederland