Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Speed pedelec

Standpunt ANWB

Er rijden steeds meer speed pedelecs rond. Dit zijn elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45 km/u. Officieel vallen deze fietsen onder de categorie ‘bromfiets’. Hierdoor moeten fietsers op een speed pedelec binnen de bebouwde kom rijden op de rijbaan of het bromfietspad. Gemiddeld wordt er 30 km/u mee gereden. Speed pedelecs rijden dus met een lagere snelheid op de rijbaan dan auto’s. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden.


Wat vindt de ANWB?

De ANWB bepleit een keuzemogelijkheid voor de speed pedelec-gebruiker (fietspad of rijbaan), waarbij hij zijn snelheid aan de omstandigheden aanpast. Dit maakt het mogelijk voor de fietser om zelf in te schatten waar gebruik van de rijbaan wel of niet veilig is, naar gelang van de snelheid die daar gereden wordt. 

Volgens de huidige definiëring mag de speed pedelec niet op snelfietsroutes (omdat die verboden zijn voor bromfietsen). De ANWB vindt dit een onacceptabele consequentie van de administratieve bromfietsbenadering. Vrijstelling voor speed pedelecs op deze paden is niet meer dan logisch. 

De ANWB vindt de speed pedelec een interessant vervoersmiddel. Het kan een goed alternatief zijn voor forensen die met de auto dagelijks 15 tot 40 kilometer naar hun werk afleggen. 

Bekijk lokale uitzonderingen

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 08-01-2024)

Wat doet de ANWB

Verkeer in de stad

De ANWB heeft samen met mobiliteitsexperts bedacht hoe je steden zo kunt inrichten dat alle verkeersdeelnemers genoeg ruimte hebben, het verkeer veiliger wordt en de stad prettig om in te wonen en verblijven. Hierbij is ook rekening gehouden met de speed pedelec.
Verkeer in de stad

Verkeersveiligheid

De ANWB zet zich al meer dan 135 jaar in om het verkeer voor haar leden veiliger te maken. En mede door de ANWB is het verkeer ook steeds veiliger geworden. De ANWB zal ook de komende jaren verkeersveiligheid stimuleren door in te zetten op: veilige wegen, veilig gedrag en veilige voertuigen.

Achtergrond

Een groot deel van de fietsers op een speed pedelec fietst regelmatig op het fietspad in plaats van de rijbaan. Onderzoek van SWOV  laat zien dat er gemiddeld 29 km/u gereden wordt op het fietspad en 32 km/u op de rijbaan.

Zie ook

Alles over speed pedelecs
Vragen aan ANWB Experts over speed pedelecs