Naar artikel

Snorfiets op de rijbaan

Standpunt ANWB


Wat vindt de ANWB?

Het vermengen van auto’s en snorfietsen en speedpedelecs met verschillende maximumsnelheden op de rijbaan is wat betreft de ANWB niet wenselijk omdat daarmee de doorstroming in het gedrang komt. Ook is het snelheids- en massaverschil tussen de verschillende gebruikers van de rijbaan te groot om veilig te kunnen worden gemengd. 

De ANWB ziet graag dat de beschikbare ruimte in steden op een slimmere en veiligere manier wordt gebruikt door al het stadsverkeer. De dominantie van de auto is niet meer voor de hand liggend nu fietser en voetganger (maar ook nieuwe innovatieve vervoermiddelen) een andere, belangrijker rol in de steden vervullen. 


Het verkeer in steden wordt steeds drukker en diverser. Dat gaat vaak ten koste van de doorstroming en van een prettig en veilig verblijfsklimaat. Het toenemend gebruik van snorfietsen, speedpedelecs en andere fietstypes is daarbij een positieve ontwikkeling, maar door te weinig ruimte op de huidige infrastructuur leidt dit tot allerlei ongemakken

Samen met experts heeft de ANWB een ontwerpvisie ontwikkeld voor een andere inrichting van steden waardoor alle verplaatsingen van voetganger, fietser, automobilist en openbaar vervoergebruiker prettiger en veiliger worden. Inmiddels hebben Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Tilburg pilots uitgevoerd.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 03-08-2022)