Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Snelheidsverlaging in de avonduren op autosnelwegen

Standpunt ANWB

Wat vindt de ANWB?


ANWB ondersteunt het terugbrengen van schadelijk uitstoot, maar is tegen symbolische maatregelen

ANWB streeft drie strategische doelen na:

  • nul verkeersdoden
  • nul onverwachte vertraging
  • nul uitstoot in 2050

We ondersteunen daarom de doelstellingen van het kabinet om een reductie van schadelijke uitstoot op klimaat, luchtkwaliteit en natuur te bewerkstelligen.  We willen echter waken voor symbolische maatregelen die weinig aan de uiteindelijke doelstellingen bijdragen.

Tijdelijke snelheidsverlaging 2019

In 2019 heeft de regering een tijdelijke snelheidsverlaging overdag op autosnelwegen doorgevoerd om de stikstof uitstoot versneld omlaag te krijgen. Op vrijdag 22 april 2022 heeft de rechtbank in Haarlem uitspraak gedaan over het gebruik van deze vrijgekomen stikstof ruimte. Deze kan niet meer worden gebruikt voor het beoogde doel;  het bouwen van woningen en aanpassingen aan de infrastructuur. 

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof heeft aangegeven dat de tijdelijke snelheid verlaging voorlopig niet wordt teruggedraaid om toch de positieve impact op de natuur te behouden. De ANWB ziet de spanning tussen enerzijds het wat sneller rijden en anderzijds het behoud van een diverse en gezonde natuurlijke omgeving. We begrijpen daarom dat de tijdelijke maatregel die overdag geldt langer wordt gehandhaafd maar zijn tegen een uitbreiding van deze periode.  

Ruim 80% van het autoverkeer vindt overdag plaats. Hiermee wordt dus al het overgrote deel van de potentiële bijdrage uit de maatregel die in 2019 is genomen, behaald. 
Onderzoek laat zien dat de uitstoot van bijvoorbeeld stikstof door de mobiliteit sector laag is vergeleken met andere sectoren, waardoor het uitbreiden van deze maatregel naar de avond en nacht een symbolische maatregel is.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 08-01-2024)