Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Europese rijbewijsrichtlijn

Standpunt ANWB

Herziening derde Europese rijbewijsrichtlijn

Op dit moment is het beleid en de techniek op verkeers- en vervoersgebied volop in ontwikkeling en dit maakt het extra belangrijk om aandacht te hebben voor de toekomstbestendigheid van de nieuwe Europese richtlijn voor het rijbewijs. Deze regelgeving doorloopt een uitgebreid proces tot de uiteindelijke invoering. Afgelopen augustus heeft het Europese parlement zienswijzen gegeven op het huidige voorstel en hier hebben externe partijen, zoals de ANWB, ook weer op gereageerd.

Wat vindt de ANWB?

De Europese rijbewijsrichtlijn omvat vele punten. Per deelonderwerp heeft de ANWB een zienswijze gegeven. De volledige tekst hiervan lees je hier.

De ANWB heeft deelgenomen aan het Rondetafelgesprek op 16 mei 2023 over dit onderwerp op basis van dit paper. In onze officiële reactie op de EU consultatie hebben we deze zaken aangevuld met reacties per wetsartikel. Hieronder geven we een beschrijving van de belangrijkste aandachtspunten bij dit dossier.

Verhoging 3500kg-grens rijbewijs B

Voorstel is dat de gewichtslimiet voor het B-rijbewijs wordt verhoogd van 3500 naar 4250 kg, mits dit nodig is voor de aandrijving van het voertuig. Wij zijn het hiermee eens, omdat dit ten goede komt aan de overgang naar elektrisch rijden.

Automaatcode
Als de automaatcode op het rijbewijs zou vervallen, zou dat betekenen dat je ook met een schakel-auto mag rijden als dit geen onderdeel is geweest van je rijopleiding. Wij begrijpen de behoefte i.v.m. duurzame voertuigen zonder versnellingsbak, maar vinden dat het nog te vroeg is om de automaatcode los te laten. 

Digitaal rijbewijs
Dit betekent een rijbewijs op een ‘mobile device’ zoals een smartphone als aanvulling op het bestaande papieren rijbewijs. Zolang de fraudebestendigheid goed gewaarborgd wordt, zijn wij hier voorstander van.

Toekomst motorstelsel
Wij zien vanuit verkeersveiligheid geen aanleiding om hier inhoudelijk verandering in aan te brengen. Wel moet bekeken worden of de duidelijkheid van de regels verbetert kan worden.

Exameneisen ADAS (rijhulpsystemen)
Wij vinden dat de bestuurder kennis moet hebben van de in het voertuig aanwezige ADAS en de belangrijkste sterke en zwakke punten hiervan. Verder is het belangrijk dat de bestuurder zich ervan bewust is dat de verantwoordelijkheid voor het besturen van het voertuig altijd bij de mens ligt en niet bij de automatisering.

Erkenning en omwisseling van niet-EU-rijbewijzen
Bij immigratie en verhuizing binnen de EU is er vaak sprake van veel administratieve rompslomp. Wij zijn voorstander van meer harmonisatie van de erkenning van rijbewijzen binnen de EU. Voor de erkenning van rijbewijzen van buiten de EU vinden wij het huidige beleid wél gepast.

2todrive
Met 2toDrive kun je vervroegd je rijbewijs halen en onder begeleiding van een coach rijervaring opdoen. Het beeld tot nu toe laat zien dat gemaakte kilometers van deze doelgroep verkeersveilig en waardevol zijn voor jonge bestuurders. De ANWB is voorstander van het verder uitbreiden van het 2todrive concept en de aanpassingen die hiervoor nodig zijn.

Medische eisen
Hiervoor is een apart nationaal traject gestart waar ook de ANWB aan deelneemt. Als ANWB richten wij ons op de samenwerking met de Nederlandse overheid op dit punt.

T-rijbewijzen
Dit zijn nationale rijbewijzen, die wij in ons land voor de landbouwvoertuigen hebben ingesteld. Vanuit de belangen van de leden van de ANWB zien we geen duidelijke aanleiding tot wijzigingen op dit punt.

Strafmaatregelen, zoals een Europese rijontzegging
Binnen de EU zijn strafmaatregelen nu erg ingewikkeld geregeld. De ANWB is voorstander voor het zoveel mogelijk samenwerken van lidstaten op dit punt, om onlogische situaties te voorkomen. 

Lichte Elektrische Voertuigen LEVs
Binnen de EU wordt dit Micromobility genoemd. Als ANWB richten wij ons op de samenwerking met de Nederlandse overheid op dit punt, in afwachting van het Europese kader hiervoor.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 08-01-2024)

Zie ook

Welke soorten rijbewijs zijn er?
Rijbewijs halen