Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Amsterdams plan voor uitstootvrij verkeer in 2030

Standpunt ANWB

Wat vindt de ANWB?

De ANWB zet grote vraagtekens bij de ambitie van de gemeente Amsterdam om benzine- en dieselauto’s per 2030 de toegang tot de gehele stad te weigeren. De aankondiging van deze ambitie, in het actieplan Schone Lucht, veroorzaakt onrust onder mensen die in Amsterdam wonen, en heeft ook gevolgen voor mensen die er werken of die de stad bezoeken. De restwaarde van voertuigen kan onder druk komen te staan, en het is op dit moment onduidelijk wat mensen het beste kunnen doen.

We zijn voorstander van het verduurzamen van de mobiliteit en het stimuleren van nul-emissie voertuigen, om zo klimaatverandering en luchtverontreiniging tegen te gaan. We dragen hier op diverse manieren aan bij, o.a. door bij leden elektrisch rijden te promoten en hier kennis over te verspreiden, en door mee te blijven praten over de uitvoering van het nationaal Klimaatakkoord. Uitgangspunt daarbij is dat het voor onze leden haalbaar moet zijn om deze transitie te maken.

Lappendeken

In het kader van het Klimaatakkoord wordt gesproken over de ambitie om per 2030 alleen nog nieuwe auto’s zonder uitstoot te verkopen. Het Amsterdamse plan gaat een forse stap verder door per 2030 álle voertuigen met uitstoot te weren. Daarnaast zullen vanaf 2025 een 30 tot 40-tal gemeenten, waaronder Amsterdam, een nul-emissie zone voor de stadslogistiek instellen. De ANWB vreest dat door deze plannen in Nederland een lappendeken van verschillende nul-emissiezones ontstaat. Dat wordt nog versterkt doordat Amsterdam de nul-emissiezone per 2025 ook voor brom- en snorfietsen gaat laten gelden.

Zorgen over betaalbaarheid

We maken ons zorgen over de betaalbaarheid en keuzevrijheid van voertuigbezitters. De aankondiging van het plan kan nu al een nadelige invloed hebben op de restwaarde van huidige voertuigen. Veel voertuigeigenaren hebben niet de mogelijkheid om een elektrisch voertuig aan te schaffen ter vervanging van hun brom- of snorfiets of auto. De ontwikkeling van elektrische motorfietsen staat nu nog in de kinderschoenen en het aanbod van goedkope tweedehands elektrische auto’s is nog beperkt. De gemeente kondigt flankerend beleid aan, zoals subsidie- en sloopregelingen, wat wij belangrijk vinden, maar in de ambitie voor 2030 staan vooralsnog geen concrete bedragen genoemd.

Plan niet realistisch

De ANWB denkt ook dat het Amsterdamse plan niet realistisch is. Het is nog onduidelijk of er in 2030 wel voldoende betaalbare elektrische auto’s beschikbaar zijn voor particulieren. Uit de laatste Elektrisch Rijden Monitor (2022)  blijkt dat de totale kosten van een elektrische auto, ondanks de gestegen energieprijzen, nog steeds iets lager zijn dan van een vergelijkbare benzineauto. De hogere aanschafprijs blijft echter een drempel om daadwerkelijk een elektrische auto aan te schaffen. Het plan rept ook van een nationaal verkoopverbod voor nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor per 2030, maar dat is een ambitie van het kabinet, nog geen feit.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 15-08-2023)