Achterstanden bij het CBR

Mensen die hun rijbewijs willen verlengen ondervinden al ruim een jaar problemen. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) kampt met grote achterstanden, waardoor mensen vaak veel te lang moeten wachten op hun rijbewijs.

De wachttijd loopt soms zelfs zo ver op dat het rijbewijs intussen verloopt. De ANWB heeft veel klachten van leden ontvangen, o.a  over de trage procedure en de slechte bereikbaarheid van het CBR.

Situatie onacceptabel

De ANWB vindt deze situatie onacceptabel en stuurt daarom al langer aan op maatregelen om de problemen te verhelpen. Wij doen dat op basis van de ontvangen klachten, die wij o.a. in de Gebruikersraad van het CBR aan de orde hebben gesteld.

75+ regeling

De minister van Infrastructuur & Waterstaat heeft intussen maatregelen genomen. Vanaf 1 december 2019 is de geldigheid van het (verlopen) rijbewijs voor 75-plussers tijdelijk verlengd met maximaal één jaar. Dit geldt alleen voor de 75-plussers die hun rijbewijsverlenging al hebben aangevraagd. Door deze regeling kunnen zij blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Iedereen die in aanmerking komt voor de 75+ regeling heeft persoonlijk bericht van het CBR gekregen. Meer informatie kun je lezen op blijven rijden met een verlopen rijbewijs. Meer over de maatregelen die de minister van plan is te nemen kun je lezen in deze brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Rijbewijs 75+ binnenkort verlengen?

Moet je je rijbewijs binnenkort verlengen? Een Gezondheidsverklaring kan lang duren; we adviseren daarom om vier maanden voordat je rijbewijs verloopt een Gezondheidsverklaring in te vullen. 

Tip: begin niet eerder dan de hierboven geadviseerde termijn! Het CBR kan hier in de planning moeilijk op inspelen. De achterstand en daarmee de wachttijden lopen hierdoor verder op.

Rijbewijs 75+ verlopen en wilt u naar het buitenland? 

Volgens de wet mag je niet met een verlopen rijbewijs rijden. In Nederland geldt voor  
75-plussers de regeling dat zij tijdelijk met een verlopen rijbewijs mogen rijden (zie hierboven) maar deze regeling geldt niet voor het buitenland, dus ook al val je in de 75+ regeling, in het buitenland moet je een geldig rijbewijs hebben. Wanneer je er toch voor kiest auto te rijden in het buitenland met een verlopen rijbewijs, riskeer je een boete. En verder loop je het risico dat je niet verzekerd bent. Ga dit na bij je autoverzekering.

Let op!  Ook bij autohuur in het buitenland heb je een geldig rijbewijs nodig.

Niet tevreden over het CBR

Als je niet tevreden bent over de handelwijze van het CBR, dan adviseren wij je schriftelijk een klacht in te dienen bij het CBR via klachten@cbr.nl. Wordt je klacht niet correct opgelost of duurt het te lang, dan kun je een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. De Ombudsman behandelt individuele klachten over instellingen die een overheidstaak uitoefenen zoals het CBR. 

Vergoeding van kosten

Wanneer je door de achterstand lang op een rijbewijs moet wachten, kun je van het CBR een vergoeding vragen van de extra kosten die je daardoor moet maken. Bijvoorbeeld als je reiskosten hebt moeten maken vanwege het verlopen rijbewijs, kosten voor een spoedaanvraag bij de gemeente of andere kosten die in verband staan met de lange wachttijden.

Wat doet de ANWB?

De ANWB behandelt geen individuele klachten maar verzamelt het hele jaar door opmerkingen en klachten over het CBR. Als je iets wilt melden over het CBR, dan kun je dat ter kennisgeving mailen naar belangenbehartiging@anwb.nl. Wij nemen de verzamelde reacties mee in onze gesprekken met het CBR. In ieder geval zullen we de situatie op de voet blijven volgen en houden we je via onze website op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.