Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

De emissieloze auto bestaat niet

In 2030 wil de Nederlandse overheid dat alleen nog emissieloze auto’s worden verkocht. Dat klinkt nobel, maar is tegelijkertijd tegenstrijdig. Er bestaan namelijk geen emissievrije auto’s.

Als het over duurzaam mobiliteitsbeleid gaat, simpel gezegd het vraagstuk hoe we reizen minder milieubelastend kunnen maken, valt vaak de term ‘emissieloze auto’. Een auto zonder uitstoot, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn en dat is het dan ook. Meestal wordt met een emissieloze auto een elektrische auto bedoeld en die heeft inderdaad geen uitlaat waar vieze dampen uit komen. Toch is ook de elektrische auto zeker niet emissieloos.

Uitstoot versus uitlaat

De uitstoot van een auto wordt niet alleen bepaald door wat er uit de uitlaat komt, maar welke uitstoot er tijdens de gehele levensduur van de auto - van productie, via gebruik, tot aan de recycling - wordt uitgestoten. Er wordt vaak gekeken naar de CO2-uitstoot, maar ook het vrijkomen van stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PMx) en andere giftige stoffen zijn vormen van uitstoot.

Kijken we naar de productie van een elektrische auto, dan kost met name het fabriceren van accu’s veel energie en grondstoffen. Het maken van een brandstofauto is eenvoudiger en minder milieubelastend. Op dit punt heeft de elektrische auto dus al behoorlijk wat uitstoot en staat hij zelfs met 1-0 achter op de ouderwetse benzine- of dieselauto.

De grote inhaalslag

Gelukkig maakt de elektrische auto dat ruimschoots goed tijdens zijn werkzame leven. Een elektrische auto springt veel efficiënter om met energie en die energie is ook duurzamer te produceren. Op dit moment produceren we ongeveer een kwart van onze elektriciteit met hernieuwbare bronnen, zoals wind en zon, en dat aandeel stijgt elk jaar. Toch is ook de productie van elektriciteit nog lang niet vrij van uitstoot. Zelfs als we helemaal om zijn op zon- en windenergie kun je eigenlijk niet spreken van emissievrij. Ook de windmolens en zonnepanelen moeten immers worden gebouwd en op een gegeven moment gerecycled.

Dat staat echter in schril contrast met de uitstoot van een brandstofauto. Niet alleen komen er uit de uitlaat giftige stoffen, ook de productie van fossiele brandstoffen gaat gepaard met een hoop uitstoot. Van de bouw en gebruik van boorplatforms en raffinaderijen tot aan de diesel waarop de tankwagen rijdt. Nog voordat de brandstof in je tank zit, is er al veel uitgestoten.

Uit onderzoek blijkt dat de hogere uitstoot van de productie van een elektrische auto al na ca. 39.000 kilometer goed gemaakt is door de lagere uitstoot tijdens het gebruik. Ervan uitgaande dat een moderne auto zeker 200.000 kilometer mee gaat, is de uitstoot over de gehele levensduur dus veel lager.

Zo dicht mogelijk bij nul

Hoe mooi het streven naar emissieloos autorijden ook is, het zal nooit helemaal mogelijk zijn. Gelukkig heeft de elektrische auto gemiddeld wel een flink lagere emissie dan een brandstofauto en kan deze ons helpen om klimaatdoelen te halen. Anders dan de term ‘emissieloze auto’ impliceert, zijn we er niet met alleen elektrisch rijden. We moeten ook blijven inzetten op het verduurzamen van de energieproductie en het zo duurzaam mogelijk produceren en recyclen van elektrische auto’s. Alleen op die manier kunnen we de uitstoot van deze laag-emissie-auto’s nóg verder verlagen.

Hoe groen is elektrisch rijden eigenlijk?