Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

WLTP: veelgestelde vragen

Dit zijn gevolgen nieuwe WLTP-meetmethode

De uitstoot en het brandstofverbruik van nieuwe auto’s wordt met de komst van de WLTP anders (lees: realistischer) gemeten. Gevolg kan zijn dat de BPM op auto’s daardoor omhoog gaat. De ANWB vindt dat de consument niet de dupe mag worden van deze nieuwe meetcyclus.

Wat is de WLTP?

WLTP staat voor Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure. Het is een test waarmee de uitlaatgasemissies van een auto worden gemeten. De meting wordt uitgevoerd bij de typegoedkeuring van een auto om te zien of deze aan de geldende emissienorm voldoet.
WLTP is de opvolger van de verouderde NEDC-methode. De resultaten van de NEDC test gingen steeds meer afwijken van de emissies en het verbruik in de praktijk. Vandaar de roep om een meer realistische test betreffende rijcyclus en rijweerstanden. Dit resulteerde uiteindelijk in de WLTP, een zwaardere test met dus een hogere CO2-uitstoot. Omdat het ook een laboratorium test is blijft het mogelijk auto’s onderling met elkaar te vergelijken.

Wanneer gaat de nieuwe WLTP in?

Vanaf 1 september 2017 worden alle nieuwe automodellen voor de typegoedkeuring gemeten volgens de WLTP test. Voor bestaande modellen geldt deze verplichting vanaf 1 september 2018. Dit betekent dat alle nieuw geproduceerde auto’s na 1 september 2018 gemeten zijn volgens WLTP.

Wat is CO2MPAS?

Alle in Europa nieuw verkochte auto’s tezamen, moeten in 2021 voldoen aan een CO2 doelstelling. Deze is 95 g/km op basis van NEDC-waarden. Met de invoering van WLTP is er dus een probleem ontstaan. Om te controleren of de CO2 doelstelling gehaald wordt heeft de Europese Commissie de CO2MPAS rekentool laten ontwikkelen. Deze tool berekent voor elke individuele auto vanuit de gemeten WLTP-waarde een bijbehorende NEDC-waarde. Als de berekende NEDC-waarden hoger uitvallen dan verwacht, kan dat aanleiding zijn om CO2MPAS aan te passen.

De rekentool CO2MPAS is dus ontwikkeld om de totale nieuwe auto verkoop in Europa te controleren op hun CO2-uitstoot. In NL wordt deze tool nu gebruikt om van de WLTP auto een NEDC waarde te berekenen voor het vaststellen van de BPM.

Hoe wordt dan gemeten in de WLTP?

Een aantal verschillen tussen de WLTP en de NEDC test zijn;

  • De WLTP rijcyclus die op de rollenbank wordt gereden is een stuk dynamischer en hiermee realistischer dan de tamme NEDC cyclus. Er wordt vaker geremd en gas gegeven en harder gereden, zoals te zien is in de grafiek. De WLTP cyclus kent de vier fasen langzaam, medium, snel en erg snel.
  • De rijweerstanden die op de bank ingesteld worden zijn een stuk hoger en realistischer dan bij de NEDC, waar de auto bijvoorbeeld helemaal geprepareerd mocht worden voor bepalen rijweerstand.
  • De WLTP cyclus duurt ongeveer een half uur, zo’n 10 minuten langer dan de NEDC-methode. Hierdoor wordt de invloed van de koude start weer minder.
  • Bij de NEDC is er één CO2 uitstoot voor een hele autofamilie, ongeacht carrosserievorm en al of niet aanwezige opties. Bij de WLTP spelen opties wel een rol. Van elk auto worden alle motor- transmissievarianten afzonderlijk getest in de kale en de rijkst uitgeruste versie. De laatste heeft onder andere door hoger gewicht extra rijweerstanden. De kale versie noemen we WLTP Low en de rijkst uitgeruste versie de WLTP High.
  • Afhankelijk van de aanwezige opties wordt via interpolatie voor elke auto afzonderlijk de CO2 waarde bepaald uit de WLTP Low en High waarde.

WLTP als grondslag BPM

Vanaf 1 juli 2020 gaat de WLTP-CO2-waarde als grondslag dienen voor de bepaling van de BPM. De WLTP CO2-waarde ligt een stuk hoger dan de oude NEDC waarde. Om de overgang budgetneutraal te laten verlopen, zoals de overheid beloofd heeft, zijn de BPM tarieven per 1 juli verlaagd. Dit zou dan voor de gemiddelde auto moeten gelden. Voor de individuele auto kan er wel een (flink) verschil in BPM optreden.

Opties en WLTP

Klopt het dat per optie voor een nieuwe auto is vastgesteld of de CO2 erdoor omhoog gaat (en dus de BPM)?

Ja, bij de WLTP meting wordt bepaald of een optie tot meer CO2-uitstoot (hoger verbruik)  leidt. Dit komt bijvoorbeeld door toename gewicht of andere stroomlijn van de auto. Op het moment dat WLTP de grondslag wordt voor het bepalen van de BPM ga je voor dit soort opties extra BPM bepalen.  De NEDC hield met die opties geen rekening voor bepalen van CO2-uitstoot en brandstofverbruik.

Kan een dealer mij dan wel een zinnige prijsopgave doen?

Een auto krijgt als het geproduceerd is een ‘geboortedocument’ waarin de exacte CO2-uitstoot van deze specifieke auto inclusief eventuele opties staat. Op basis hiervan wordt de BPM berekend. Van standaard uitvoeringen waarvan de CO2-uitstoot bekend is kan een dealer op voorhand de prijsopgave doen. Wordt het complexer dan zullen veel merken gebruik van zogenaamde car-configurators waarin opties aangevinkt kunnen worden om de juiste CO2-uitstoot te bepalen en daarmee het BPM-bedrag en de prijs.

Soms kunnen er veel opties in allerlei combinaties aangevinkt worden, dan kan het lastig worden de CO2-uitstoot en de prijs te bepalen. Een zeer snelle internetverbinding tussen de fabriek en de dealer kan dan uitkomst bieden. Of dit bij dealers nodig is en gebruikt wordt weten (nu) we niet.

Hoger verbruik door strengere emissie-eisen

De emissienorm Euro 6 wordt in fasen ingevoerd met vanaf Euro 6c de strengere WLTP meting. Maar dat is niet alles:

  • Direct ingespoten benzine motoren mogen ook minder deeltjes uitstoten. Om dit voor elkaar te krijgen worden nieuwe benzine auto’s voorzien van roetfilters. Dit leidt tot hoger benzineverbruik en dus een hogere CO2-uitstoot.
  • En bij Euro 6d wordt de WLTP-rijcyclus, die in het laboratorium wordt uitgevoerd, uitgebreid met een rit in de praktijk. Deze praktijktest RDE (Real Driving Emissions) richt zich met name op de uitstoot van NOx en deeltjes. Gebleken is dat deze uitstoot in de praktijk veel hoger is dan in de laboratorium test. Voor het realiseren van een lage NOx-uitstoot is technologie nodig die veelal gepaard met een (flink) hoger verbruik en dus CO2-uitstoot.

Samenvattend: de strengere emissie-eisen leiden tot hogere CO2-uitstoot en dus bij een gelijkblijvend tariefstelsel tot een hogere BPM.

Wat is Euro6d-Temp?

Voordat de definitieve Euro6d emissienorm er komt, krijgen we een tijdelijke eis, de Euro 6d-Temp. Bij deze emissie-eis mag in de RDE praktijktest de NOx-uitstoot een factor 2,1 hoger zijn dan op de testbank. Later bij de definitieve Euro 6d wordt deze factor verlaagd naar 1,5. Voor deeltjes geldt in beide gevallen een factor 1,5.
Meerdere autofabrikanten willen met hun modellen al voldoen aan de komende Euro 6d eis. Dit o.a. met het oog op toekomstige milieuzones.

Toch terugrekenen naar oude NEDC-norm?

Waarom wordt de WLTP tot 2021 teruggerekend naar NEDC-normen? Die WLTP-meting is bij de huidige nieuwe auto’s toch al ingegaan? Ja, maar zo kun je blijven zien of auto’s voldoen aan de 95 g/km grens die in 2021 geldt. De CO2-doelstellingen die fabrikanten van de EU per 2021 moeten halen zijn immers gebaseerd op de oude NEDC-test.

Wat is het standpunt van de ANWB in deze kwestie?

De ANWB is van mening dat de consument niet de dupe mag worden van deze nieuwe – meer realistische meetmethode. De consument zou niet meer moeten gaan betalen door de overgang naar de WLTP. De introductie van de WLTP heeft immers geen invloed op de werkelijke prestaties van een auto. De WLTP-test levert echter wel een hogere CO2-waarde op dan de NEDC deed, omdat de WLPT strenger is. Bovendien staat in de huidige Autobrief II –het autobelastingplan van 2017 tot 2020 - dat de BPM tot 2020 met 15 procent wordt afgebouwd.