Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

'De bijtelling als vast bedrag per jaar is een oneerlijk systeem'

2 juni 2020 VZR onderzoekt mogelijkheden van variabele bijtelling

Dit interview vindt telefonisch plaats, want thuiswerken is nog steeds de norm. We hebben afgesproken met Jan van Delft; voorzitter van de Vereniging Zakelijk Rijders. We gaan met hem in gesprek over een pilot waar zij initiatiefnemer van zijn. Doel van de pilot: onderzoeken of de bijtelling op een andere manier ingezet kan worden. “De bijtelling is nu een vast bedrag per jaar. Wij vinden dat een ouderwetse gedachte en een oneerlijk systeem”.

“Vanuit onze rol binnen de Mobiliteitsalliantie hebben we ons ingezet voor het uitvoeren van een pilot op het gebied van betalen naar gebruik”, begint Jan als we hem vragen naar de aanleiding van deze pilot. “Momenteel is de bijtelling van de zakelijke auto een vast bedrag per jaar. Of je nu veel of weinig privékilometers maakt, of je ze doordeweeks of in het weekend rijdt: het heeft geen invloed op de hoogte van je bijtelling. Wij vinden dat een oneerlijk systeem. Met deze pilot willen we onderzoeken of we de hoogte van de bijtelling afhankelijk kunnen maken van het gebruik.”

Op de fiets in plaats van met de lease-bak

Het onderzoek is opgedeeld in drie fases. In augustus start de eerste fase die in totaal vijf maanden gaat duren. Jan legt uit: “In deze fase gaan we onderzoeken of het rijgedrag van de zakelijke rijder beïnvloed kan worden als hij per gereden kilometer wordt belast. Dit dus in plaats van de vaste bijtelling per jaar. Gaat hij minder privékilometers rijden? Op de fiets naar familiebezoek in plaats van met de auto?” Het doel is om de zakelijke rijder bewuster te laten kiezen voor de privékilometers.

Waarom kijken jullie naar de privékilometers?  “Omdat de zakelijke kilometers nodig zijn om de auto te gebruiken waar hij voor bedoeld is: het economische/business belang van het bedrijf waar de berijder werkt. Deze kilometers moeten vrij gereden kunnen worden.”

Drie fasen onderzoek

In de eerste fase wordt de belasting per kilometer nog gesimuleerd. Jan vertelt verder: “In deze fase wordt de berijder nog niet daadwerkelijk belast per gereden kilometer. We doen dit fictief. Hij ontvangt een extra salarisstrook waarop het bedrag staat vermeld wat hij zou betalen als dit systeem daadwerkelijk wordt ingevoerd”. In de tweede fase wordt de simulatie gedeeltelijk opgeheven en wordt de rijder daadwerkelijk per kilometer belast. Tijdens de derde fase wordt de wetgeving aangepast wat noodzakelijk is om over te gaan op het variabel belasten van de privé gereden kilometers.

Samenwerken met een erkend ritregistratiesysteem

Veel succesvolle innovaties worden ontwikkeld doordat partijen met elkaar samenwerken. Door van elkaars sterkten gebruik te maken, kom je tot succesvolle ontwikkelingen. Dat geldt ook voor deze pilot. “Voor een correcte, nauwkeurige én erkende registratie werken we samen met de Stichting Keurmerk Ritregistratie Systemen. Zo borgen we dat we alleen met ritregistratie-systemen werken die door de Belastingdienst worden erkend. Zo hebben we de deelnemers kunnen selecteren en benaderen om mee te doen aan de pilot. En weten we zeker dat de registratie op een erkende manier gebeurt. Dit is belangrijk voor het doen van een kwalitatief goed onderzoek.” aldus Jan.

Corona zet aan tot gedragsverandering

Heeft de coronacrisis geen effect gehad op deze pilot? “Ja natuurlijk”, zegt Jan. “We hebben de pilot met bijna een half jaar moeten uitstellen, omdat heel Nederland thuis moet blijven. Maar deze situatie helpt – gek genoeg – ook een beetje. ‘Corona’ heeft bijgedragen aan de bewustwording van andere vormen van mobiliteit. En dat geldt natuurlijk ook voor de privéritten van de zakelijke rijder. Deze crisis heeft ons dus al een klein duwtje in de rug gegeven”.

VZR wil met de uitkomsten van deze pilot de overheid en andere mobiliteitspartijen stimuleren om anders te kijken naar de bijtellingsregeling en laten zien dat er andere vormen van bijtelling mogelijk zijn dan uitsluitend het vaste percentage. “Als zakelijke rijders bewuster omgaan met het gebruik van hun privékilometers kan dit direct bijdragen aan het duurzamer maken van de leaseauto. Maar nog belangrijker: de bijtellingsregeling wordt een eerlijk systeem. Je betaalt immers voor elke gereden privékilometer.”

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR)
Jan van Delft is al bijna 6 jaar voorzitter van de VZR. De vereniging is in 2008 opgericht met het doel de belangen te behartigen van de auto-gebruiker (de zakelijk rijder). Inmiddels heeft de vereniging ruim 35 duizend leden en moet derhalve beschouwd worden als een serieuze partij in het  mobiliteitsveld. VZR is – net als de ANWB -  een van de partijen verbonden aan de mobiliteitsalliantie en initiatiefnemer van het Deltaplan 2030