Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

“Voertuighulpverlening wordt steeds digitaler”

23 mei 2019 Nieuwe datastromen stellen hoge eisen aan de backoffice

Kwam de ANWB Wegenwacht vroeger pas in actie bij een pechgeval, in de nabije toekomst kunnen door het analyseren van data uit auto’s op voorhand waarschijnlijk veel pechgevallen worden voorkomen. Dit stelt wel nieuwe eisen aan de backoffice.

In Nederland sturen veel auto-importeurs tegenwoordig data uit ‘hun’ auto’s naar de ANWB. Daar wordt de data geanalyseerd en beoordeeld hoe de technische staat van het voertuig is. Is de werking van de accu goed, het koelsysteem niet te warm of het oliepeil niet te laag? Hierdoor gaat de taak van de Wegenwacht verschuiven van enkel pechhulp naar het voorkomen van problemen.

bCall en eCall

De meest in het oog springende digitale toepassingen in de voertuighulpverlening zijn bCall en eCall. Het waarschuwingssysteem voor technische storingen heet bCall, wat staat voor breakdown call. Het is vaak een knop op het dashboard, maar het kan ook een app zijn op de smartphone van de automobilist. Daarmee kan in het geval van een probleem verbinding worden gelegd met de Alarmcentrale. Daarnaast biedt deze data de ANWB ook de mogelijkheid om proactief te laten reageren op de data.

De technologie heeft ook geleid tot het systeem genaamd eCall, oftewel emergency call. Af-fabriek wordt tegenwoordig in auto’s een SOS-knop ingebouwd. Steeds meer auto’s kunnen met eCall in een noodgeval ook zelf contact leggen met de Alarmcentrale.

Data-analyse en een accu-algoritme

Zowel bij bCall als eCall wordt aan de backoffice hoge eisen gesteld. Bij bCall moet de stroom aan data die uit de vele duizenden auto’s bij de ANWB binnenkomt worden geanalyseerd. Om dit op de juiste wijze te doen, werkt ANWB met een database van Intelematics. Dit bedrijf is speciaal door de ANWB en een aantal van haar internationale zusterclubs opgericht om telematicadiensten te ontwikkelen en data te analyseren.

Bij de data-analyse worden van tal van innovatieve instrumenten ingezet. Eén daarvan is een accu-algoritme waarmee de kwaliteit van accu’s kan worden gemonitord. Op deze methode heeft de ANWB recent patent gekregen.

De Alarmcentrale kan direct contact opnemen

Bij eCall wordt aan de opvolging van een noodsignaal hoge eisen gesteld. De Alarmcentrale kan direct contact opnemen met de bestuurder van de auto om te bepalen wat er moet worden gedaan. Als dat niet lukt, of als er sprake is van een ongeval, moet de oproep worden doorgezet naar 112.

De komende jaren zullen er steeds meer toepassingen van bCall en eCall doordringen in de voertuighulpverlening. De ANWB en haar internationale zusterorganisaties zitten er bovenop om de mobiliteitswereld hiervan ten volle te laten profiteren.