Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Logicx: de klant, efficiency en transparantie

15 april 2019 Spin in het web

Vervangend vervoer is voor zakelijk rijders een hygiënefactor, maar achter die twee woorden gaat een zeer actieve bedrijfstak schuil. Het inlossen van deze servicebelofte is een uitdagende klus, die ANWB Zakelijk in samenwerking met Logicx met succes oppakt. “We elimineren de waste, zodat de klanttevredenheid stijgt.”

120 duizend pechgevallen per jaar

Bij ruim 120 duizend pechgevallen per jaar komt Logicx langs om de betreffende voertuigen te bergen. Dat zijn dus de pechgevallen waarbij de Wegenwacht of een andere hulpverlener het probleem niet langs de weg kan oplossen. “Berging doen we landelijk, vanuit onze eigen vestigingen en onze partners”, vertelt Bart Loozen, managing director van Logicx, een logistiek dienstverlener die is voortgekomen uit de ANWB. “Alle bergingsopdrachten komen op ons hoofdkantoor in Apeldoorn binnen en worden van daaruit verdeeld over onze eigen vestigingen en onze 40 partners.”

Lees ook ons nieuwe interview met Bart Loozen van Logicx met een terugblik op 2020.

Volop in ontwikkeling

Het organiseren en sturen van al die transportbewegingen is de kern van wat Logicx doet. Daarbij wordt er steeds gestreefd naar nog betere efficiëntie, en dat heeft weer te maken met transparantie. “We zorgen dat onze klanten via track & trace kunnen zien waar hun auto’s zijn, bijvoorbeeld. Met die techniek lopen we voorop in de autobranche”, aldus Loozen. “Maar transparantie werkt ook intern. Zo hebben we afgelopen jaar een nieuwe transportportal opgestart, waar alleen onze geselecteerde partners terecht kunnen. Het gebeurt namelijk nog te vaak dat er bergingsvoertuigen of transportvoertuigen een vracht wegbrengen en dan leeg terugrijden.

Op dit nieuwe portal zetten we nu al onze transportopdrachten. Onze partners zien dan bijvoorbeeld dat er bij Marseille een auto staat die naar Nederland moet. Ze kunnen dan direct op die opdracht reageren, online, zonder dat daar iemand tussenkomt. We hebben onze portal nu een klein jaar in de lucht en het is nu al een groot succes. Zo blijven we zoeken naar innovaties om in de keten nog efficiënter en transparanter te werken en om die mix van zelf doen en uitbesteden optimaal te houden.”

Op dit moment werkt Logicx alweer aan een nieuwe ontwikkeling. “We maken zoveel mogelijk informatie realtime beschikbaar. Nu werken we aan systemen, zoals het hubportal, waarmee we kunnen aangeven welke auto’s aankomen bij een distributiepunt dat in de zomer de buitenlandse en binnenlandse transporten ontkoppelt. Zo’n systeem maakt het mogelijk voor onszelf en onze partners, om ritten sneller en beter in te plannen, simpelweg omdat meer informatie sneller beschikbaar is. Dat is weer een stap naar grotere efficiency. We kunnen daardoor sneller werken en de klanten beter bedienen. We elimineren de waste in de keten. En we zien de klanttevredenheid als gevolg van dit soort verbeteringen stijgen.”

Omdat mobiliteitsservice niet stopt bij de grens, volgt Logicx zijn klanten naar het buitenland. “Er gaan bijvoorbeeld steeds meer mensen op vakantie naar Kroatië. We breiden in dat gebied dan ook ons aantal uitgiftepunten uit. Maar we zijn vooral actief in Frankrijk, Spanje en Italië.” Elk zomerseizoen moet het bedrijf bepalen hoe groot de inspanning in de verschillende landen moet zijn en, bijvoorbeeld, hoeveel vervangende auto’s in de diverse landen klaargezet moeten worden.

“De ANWB Alarmcentrale maakt ieder jaar een forecast over de te verwachten vakantiedrukte op de weg”, legt Loozen uit. “Op basis van trends in de markt, boekingen op campings, het aantal geboekte vliegvakanties etc wordt de forecast opgebouwd. Daarnaast gebruiken we steeds meer big data om deze forecast te optimaliseren en om ook tijdens het seizoen nog aanpassingen te kunnen doen. Op basis van die forecast en van onze eigen inschatting, stellen we vast hoeveel vervangende auto’s we in onze vloot gaan opnemen en hoeveel transportcapaciteit we moeten inkopen.”

In totaal verzorgt Logicx op deze manier 275.000 voertuigverplaatsingen per jaar. “Logicx telt 300 medewerkers, waarvan 150 chauffeurs. Van al het werk dat we doen, voeren we ongeveer 40 procent zelf uit, de overige 60 procent wordt uitbesteed aan onze vaste partners. We streven naar een ideale mix van enerzijds dingen zelf doen en anderzijds dingen uitbesteden. Want dat is de beste manier om efficiënt te werken.”

1000 auto's per week

Het vervangend vervoer is waarschijnlijk de grootste logistieke uitdaging waar Logicx voor staat. “We hebben een eigen wagenpark van zo’n 1.250 auto’s. Maar die voorraad fluctueert door het jaar heen, afhankelijk van het seizoen. In het hoogseizoen hebben we naast de 105 uitgiftepunten in Nederland 110 extra uitgiftepunten in Europa, in augustus en september hebben we ongeveer 3.500 auto’s in onze vloot. Dit hele logistieke spel, dat is onze core business. En het is heel complex, want in het hoogseizoen halen we, naast het aanvullen van de uitgiftpunten met nieuwe ‘voorraad’, ook nog eens 6.000 RBV’s (Repatriëring Beschadigde Voertuigen) op en daar zijn weken bij van meer dan 1.000 auto’s.”

Al die ritten en al die auto’s die heen en weer worden gebracht, vereisen een extreem hoge graad van organisatie. “Daar heb je natuurlijk goede systemen voor nodig, maar vooral ook relaties”, verduidelijkt Bart Loozen. “We zijn een spin in het web. We hebben relaties met onze klanten, autoimporteurs, leasemaatschappijen en fleetowners, maar we hebben natuurlijk ook relaties met de uitvoerende partners met wie we nauw samenwerken.”

In de komende jaren ziet Logicx zijn eigen rol in de markt niet rigoureus veranderen. “Wel kan de werkwijze veranderen”, zegt Loozen. “Natuurlijk kijken we ook naar ontwikkelingen als elektrische auto’s en connected mobility, maar daarnaast speelt er nog iets anders. Vooral in het vervangend vervoer heb je te maken met de groei in alternatieve vormen van mobiliteit. Er zijn steeds meer deelauto’s en in het algemeen zie je dat verhuur en leasing, bijvoorbeeld in de vorm van minilease, steeds meer naar elkaar toegroeien. Dat betekent dat er anders wordt omgegaan met vervangend vervoer. Wij moeten daarin meebewegen.”

Bekijk ook:

Automotive Management - Samenwerking Logicx en ANWB Zakelijk